Världsarvet Kvarken

Kvarkens skärgård utanför Vasa är Finlands enda naturobjekt på Unescos världsarvslista. Tillsammans med Höga Kusten i Sverige utgör den grunda Kvarkens skärgård den bästa platsen i världen att uppleva och förstå landhöjningen som uppstått efter den senaste istiden.

Under den senaste istiden var istäcket som tjockast just där världsarvsområdet ligger. När inlandsisen smälte började jordskorpan långsamt höja sig igen. Även om takten har avtagit höjer sig landet i Kvarken i världsrekordfart, cirka åtta millimeter per år. Naturen förändras hela tiden i landhöjningsskärgården.

Forststyrelsen ansvarar för administration och koordinerar utvecklingsarbetet tillsammans med kommuner samt sköter statens jord- och vattenområden som omfattar 50 % av världsarvsområdets yta. Miljoministeriet har börjat förverkligandet av naturskyddsområdet av statens områden.

Mera information