Naturminnesmärken

Ett naturminnesmärke är ett enskilt eller småskaligt skyddsobjekt som avses i naturvårdslagen.

På denna sida berättar vi om fridlysning av naturminnesmärken.

Fridlysning av naturminnesmärken

Hävning av fridlysning av naturminnesmärken

För att fylla i blanketten felfritt behöver du den nyaste versionen av dataprogrammet Adobe Reader. Den kan du ladda ner kostnadsfritt på Adobes webbsida (get.adobe.com).

Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna. Återlämna blanketten till kommunens registratorskontor eller kommunens miljöskyddsmyndighet.

Tillägsinformation