Forskningstillstånd och tillstånd att röra sig på staten tillhörig mark

För forskningsverksamhet som sker i naturskyddsområden behövs vanligtvis forskningstillstånd. Det behövs även tillstånd för att vistas inom områden som berörs av begränsningar, i naturparker och inom områden med landstigningsförbud.

Tillstånd kan beviljas om forskningen inte skadar arterna, livsmiljön, vården av skyddsområdet och övrig användning. Sådan metodforskning och sådana försök som kan orsaka skadliga eller oförutsägbara ändringar i naturen måste utföras utanför naturskyddsområdena. För att tillstånd ska beviljas förutsätts en ändamålsenlig forskningsplan som ska bifogas till tillståndansökan.

Fotografering inom naturskyddsområdet är tillåten inom begränsningarna i rätten att röra sig fritt, förutsatt att den inte skadar eller stör djur eller växtlighet. Av denna anledning är det inte tillåtet att fotografera djur i sina bon på naturskyddsområdet. Det är förbjudet att lägga fram kadaver eller ställa upp konstruktioner för fotografering på naturskyddsområden, vanligen även att ställa upp konstruktioner.

Forsknings- och rörelsetillstånd för områden utanför naturskyddsområden ansöker man om på samma sätt som för naturskyddsområdena. Eftersom det i detta fall inte gäller ett myndighetsbeslut med besvärstid är ansökningsprocessen flexiblare än för naturskyddsområden med avseende på tidsfristerna.

Tillstånd ansöks genom en skriftlig tillståndsansökan

Anvisningar för tillståndsansökan

Tillståndsansökan ska sändas till Forststyrelsen minst 2 månader innan önskad starttidpunkt för tillståndet.

Obs! Tillstånd som ges som ett myndighetstillstånd träder i kraft tidigast 30 dagar efter tillståndsbeslutet eftersom beslutet har en besvärstid på 30 dagar.

Prospekteringsansökan enligt gruvlagen gör man på sidan kaivannaiset.fi

Uppgifter som behövs i ansökan

Leveransadress och mottagare

 • Ansökan skickas antingen till adressen kirjaamo(at)metsa.fi
  eller
 • som brev till adressen Forststyrelsen/Registratorkontoret, PB 80, 00521 Helsingfors

Innehåll

 • Den sökandes namn, adress, telefon och e-postadress
 • Tidpunkt för vilken tillståndet ansöks
 • Område för vilken tillståndet ansöks
 • Kommun/kommuner som ansökan gäller
 • Tillståndets ändamål och motivering av behovet
 • Eventuella särskilda behov, t.ex. uppförande av tillfälliga konstruktioner
 • Datum för ansökan.

Bilagor till tillståndsansökan

Mer information om användningen av skyddsområdena för forskning samt om nödvändiga tillstånd