Försäljningskatalog för sågtimmer

Vi erbjuder sågtimmer till försäljning två gånger om året enligt en försäljningskatalog, så att eventuella köpare kan lämna anbud på de partier som intresserar. Vi erbjuder partier till salu i statens mångbruksskogar på olika håll i Finland.

Vi öppnar i allmänhet försäljningskatalogen för sågtimmer i maj och november på denna webbplats: www.metsa.fi/sahapuu.