Fiske i statens vatten

Fisket är en av de populäraste fritidssysselsättningarna i Finland och bidrar bevisligen till välbefinnandet. Forststyrelsen har i uppgift att ordna möjligheter för vårt lands medborgare att fiska i statens vattenområden. Fiskare kan köpa fisketillstånd för fiske i tusentals vattenområden. Intäkterna från tillståndsförsäljningen används till att förbättra fiskens livsmiljöer. Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens webbtjänst Eräluvat.

Handredskapsfiske är den vanligaste typen av fiske i statens vatten. Mer än 50 fiskeområden för spöfiske har inrättats på olika håll i Finland. De populäraste fiskeställena finns i statens strövområden, såsom i Ruunaa, Lieksa och Evois i Tavastehus. Fiskare som använder fångstredskap kan fiska i områdena för fiske med övriga redskap, som är vidsträckta områden som omfattar flera vattendrag. Även kommersiella fiskare kan söka tillstånd att fiska i statens vatten.

Fiskare på stranden på kvällen och roddbåtar på sjön.
Fiskare i Ruunaa strövområde. Foto Ismo Pekkarinen.

Välfärd från fiske

Fisketurismen skapar arbetstillfällen i synnerhet i de östra och norra delarna av Finland. Fisket inverkar också på folkhälsan, eftersom mer än 80 procent av Forststyrelsens fiskekunder upplever att en fisketur förbättrar den fysiska konditionen, ger avkoppling och stärker kamratrelationerna.

Fiskeärenden är Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter som sköts av Forststyrelsens Jakt- och fisketjänster under ledning av jakt- och fiskedirektören.

Enligt gällande naturvårdslag (1096/1996) är det tillåtet att meta och pilka i naturskyddsområden. Med Forststyrelsens fisketillstånd är också andra typer av fiske – till exempel fiske med handredskap och fångstredskap – tillåtna. Fiske är emellertid inte möjligt i naturreservat eller i andra områden där det är förbjudet att vistas.

Fisket i skyddsområden får varken direkt eller indirekt äventyra existensen eller framtiden för någon art – med undantag för fiskarter av främmande ursprung.

Läs mer