Jakt- och fiskeövervakning

Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakare övervakar att alla som använder statens mark- och vattenområden följer lagen och har giltiga tillstånd. Till deras arbete hör att övervaka bland annat fisket, jakten och terrängtrafiken. Jakt- och fiskeövervakaren är en myndighetsperson som idkar laglighetsövervakning och har rättigheter som kan jämföras med polisens.

Jakt- och fiskeövervakarna får stöd i sitt arbete av hundratals lokala övervakare. Dessutom övervakar Forststyrelsens övriga personal under ledning av jakt- och fiskeövervakarna bland annat tillståndsplikten vid jakt och fiske.

Numera krävs polisutbildning för att kunna arbeta som jakt- och fiskeövervakare.

Tillstånd för statens områden

Syftet med jakt- och fiskeövervakningen är att skydda djurlivet, trygga möjligheterna att röra sig i naturen och förhindra olika slag av förseelser. Till jakt- och fiskeövervakarnas uppgifter hör att se till att allemansrättens regler följs. De kontrollerar också att också att fiskarna, jägarna och snöskoterförarna har de tillstånd som krävs.

En jakt- och fiskeövervakare känns igen på märket på ärmen och i allmänhet också på dekalerna på snöskotern eller båten. Många av våra yrkesövervakare har både utbildning inom skogsbranschen och polisutbildning.

Våra jakt- och fiskeövervakare samarbetar med myndigheter såsom polisen, gränsbevakningen och tullen. Övervakarna har också ett nära samarbete med intressentgrupper såsom jaktvårdsföreningar och fiskeområden.

De första tjänsterna för övervakare av jakt och fiske inrättades i glesbygder där polisens resurser inte räckte till för övervakningen. Dagens yrkesövervakare satsar på att förebygga förseelser. De besöker både skolor och föreningar för att berätta om hyfs och hänsyn när man sysslar med jakt och fiske.

Läs mer