Ekonomiska nyckeltal

202220212020
Omsättning, milj. € 423,3367,4 340,3
Rörelsevinst, milj. € 165,8134,1 127,6
Andel av omsättningen, % 39,236,537,5
Resultat, milj. € 150,9119,9 120
Intäktsföring till staten, milj. € 110,0120 120
Investeringar av omsättningen, % 6,37,26,3
Årsverken 12441276 1142

2022:
Allmänna samhälleliga förpliktelser, satsning 80,3 miljoner euro
Finansiering ur statsbudgeten (offentliga förvaltningsuppgifter), 79,5 miljoner euro