Ekonomiska nyckeltal

201920182017
Omsättning, milj. € 368,5 366,4 328
Rörelsevinst, milj. € 139,9 138,1 114,8
Andel av omsättningen, % 383835
Resultat, milj. € 129,2 124,8 105,9
Intäktsföring till staten, milj. € 138,9 102,9 93
Investeringar av omsättningen, % 666
Soliditetsgrad, % 989897
Årsverken 1153 1191 1285