Ekonomiska nyckeltal

202320222021
Omsättning, milj. € 435,3423,3367,4
Rörelsevinst, milj. € 158,9165,8134,1
Andel av omsättningen, % 36,5 %39,236,5
Resultat, milj. € 142,3150,9119,9
Intäktsföring till staten, milj. € 120,0110,0120
Investeringar av omsättningen, % 7,5 %6,37,2
Årsverken 112512441276

2023:
Allmänna samhälleliga förpliktelser, satsning 110,3 miljoner euro
Finansiering ur statsbudgeten (offentliga förvaltningsuppgifter), 69,2 miljoner euro