Ekonomiska nyckeltal

202020192018
Omsättning, milj. € 340,3 368,5 366,4
Rörelsevinst, milj. € 127,6 139,9 138,1
Andel av omsättningen, % 37,53838
Resultat, milj. € 120 129,2 124,8
Intäktsföring till staten, milj. € 138,9 138,9 102,9
Investeringar av omsättningen, % 6,366
Soliditetsgrad, % 9898987
Årsverken 11421153 1191