Ekonomiska nyckeltal

202120202019
Omsättning, milj. € 367,4 340,3 368,5
Rörelsevinst, milj. € 134,1 127,6 139,9
Andel av omsättningen, % 36,537,538
Resultat, milj. € 119,9 120 129,2
Intäktsföring till staten, milj. € 120 120 138,9
Investeringar av omsättningen, % 7,26,36
Soliditetsgrad, % 979898
Årsverken 1276 11421153

2021:
Allmänna samhälleliga förpliktelser, satsning 79,7 miljoner euro
Finansiering ur statsbudgeten (offentliga förvaltningsuppgifter), 75,9 miljoner euro