Forststyrelsens kontaktuppgifter till räddningsverken

Forststyrelsen prövar en ny modell för beredskapen inför skogsbränder. Från juni till slutet av augusti når du Forststyrelsens jourhavande enligt region på följande nummer: 

 • Lappland: 0206 39 7994                  
 • Österbotten–Kajanaland: 0206 39 6994  
 • Södra Finland: 0206 39 5994 

Verksamhetsställen och räddningsfrågor 

 Nedan följer en förteckning över Skogsbruk Ab:s och Naturtjänsters verksamhetsställen och personer som ansvarar för räddningsfrågorna. Verksamhetsområdena framgår av vidstående kartor.

Du hittar exakta uppgifter om vilka mark- och vattenområden som förvaltas av staten i karttjänsten Maat ja vedet (på finska). 

 Om du vet att ett område förvaltas av Forststyrelsens med du inte är säker på om det är ett skyddsområde ska du välja Forststyrelsen Skogsbruk Ab som resultatenhet. 

Forststyrelsen Skogsbruk Ab 

I frågor som gäller skogsbränder är teamets skogsvårdschef primär kontaktperson och områdeschefen sekundär kontaktperson. 

I frågor som gäller stormskador är teamets områdeschef primär kontaktperson och expert på skogsvårdsverksamhet sekundär kontaktperson. 

 • Övre Lappland
  • Områdeschef Samuli Ollila, Sodankylä, 0206 39 7105
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Teuvo Riipi, 040 839 6299
 • Västra Lappland
  • Områdeschef Kari Koivumaa, Pello, 0206 39 7006
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Hermanni Aikio, Kittilä, 040 7055652
 • Mellersta Lappland
  • Områdeschef Samuli Ollila, Sodankylä, 0206 39 7105
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Teuvo Riipi, Sodankylä, 040 839 6299
 • Östra Lappland
  • Områdeschef Jari Kantia, Savukoski, 0206 39 7576
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Arto Karvonen, Savukoski, 040 709 5180
 • Södra Lappland
  • Områdeschef Ossi Pesälä, Rovaniemi, 020 639 4027
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Ville Väärälä, Rovaniemi, 020 639 4024
 • Koillismaa
  • Områdeschef Rami Nissema, Pudasjärvi, 0206 39 7584
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Tuomas Moilanen, Pudasjärvi, 0206 39 5035
 • Suomussalmi
  • Områdeschef Ulla Lehtonen, Suomussalmi, 0206 39 6158
  • Expert på skogsvårdsverksamhet XXX, Suomussalmi, 0401 684 XXX
 • Västra Kajanaland
  • Områdeschef Ahti Juntunen, Puolanka, 0206 39 6726
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Aarni Tolonen, 0206 39 7030
 • Kuhmo
  • Områdeschef Jussi Moilanen, Kuhmo, 0206 39 6313
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Hanna Karppinen, Kuhmo, 0206 39 6351
 • Mellersta Österbotten
  • Områdeschef Petteri Arovainio, Haapajärvi, 0206 39 6764
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Marika Vatjus-Anttila, Haapajärvi, 040 4818 943
 • Nurmes
  • Områdeschef Niko Korhonen, Nurmes, 0206 39 5113
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Janne Taskinen, Nurmes, 0206 39 4501
 • Lieksa
  • Områdeschef Antti Saari, Lieksa, 0206 39 4676
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Anna Jolkkonen, Lieksa, 0206 39 3296
 • Mellersta Finland
  • Områdeschef Rami Mäkelä, Karstula, 0206 39 5229
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Mika Anttila, Karstula, 0206 39 5120
 • Insjöfinland
  • Områdeschef Jouko Haatainen, Varkaus, 040 6692 740
  • Expert på skogsvårdsverksamhet
 • Västra Finland
  • Områdeschef Ilkka Korhonen, Kuru, 0206 39 5221
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Tomi Hautamäki, Parkano, 0206 39 4468

Naturtjänster 

I frågor som gäller skogsbränder, stormskador, bränder i byggnader och personskador är fältchefen primär kontaktperson. Parkchefen är sekundär kontaktperson. 

 • Norra Lappland (Pohjois-Lappi):
  • Fältchef Alexander Kopf, Enare, 0206 39 7181
  • Parkchef Pirjo Seurujärvi, Utsjoki, 0206 39 7704
 • Fjällappland (Tunturi-Lappi):
  • Fältchef Inari Ylläsjärvi, Äkäslompolo, 0206 39 4271
  • Parkchef Pekka Sulkava, Enontekis, 0206 39 7958
 • Nordbotten (Peräpohjola):
  • Fältchef Jarmo Asell, Rovaniemi, 0206 39 6043
  • Parkchef Hely Juntunen, Rovaniemi, 0206 39 7634
 • Bottniska viken (Pohjanlahti):
  • Fältchef Hannele Kytö, Uleåborg, 0206 39 6352
  • Parkchef Saara Airaksinen, Uleåborg, 0206 39 6553
 • Kajanaland–Koillismaa (Kainuu ja Koillismaa):
  • Fältchef Leena Jartti, Kuusamo, 0206 39 4003
  • Parkchef Sari Alatossava, Kuusamo, 0206 39 6831
 • Östra Finland (Itä-Suomi):
  • Fältchef Tero Mustonen, Nyslott, 0206 39 4268
  • Parkchef Matti Hovi, Kuopio, 0206 39 6811
 • Inre Finland (Sisä-Suomi):
  • Fältchef Arto Pummila, Tavastehus, 0206 39 4742
  • Parkchef Tuula Peltonen, Ylöjärvi, 0206 39 5268
 • Kusten (Rannikko):
  • Fältchef Pekka Lehtonen, Vasa, 0206 39 6006
  • Fältchef Anssi Riihiaho, Björneborg 0206 5324
  • Parkchef Harri Karjalainen, Vanda, 0206 39 4720

Oljeutsläpp 

 Forststyrelsen är inte en oljebekämpningsmyndighet, men dess fastigheter, utrustning, material och expertis kan användas vid oljebekämpning genom en begäran om handräckning. 

Oljebekämpningsmyndigheten bedömer separat för varje situation om dessa tjänster är användbara för oljebekämpningen och kontaktar Forststyrelsens växel på numret +358 20 639 4000 

 eller Naturtjänsters marinbiologer: 

 Östra Finska viken, huvudstadsregionen (verksamhetsställe Kotka): Ari Laine, 0206 39 4331

Skärgårdshavet, Västra Nylands skärgård, södra delarna av Bottenhavet (verksamhetsställe Åbo): Heidi Arponen, 0206 39 4680

Norra delarna av Bottenhavet, Kvarken (verksamhetsställe Vasa): Anette Bäck, 0206 39 5284

Bottenviken (verksamhetsställe Uleåborg): Essi Keskinen, 0206 39 6055.