Forststyrelsens kontaktuppgifter till räddningsverken

Forststyrelsen prövar en ny modell för beredskapen inför skogsbränder. Från juni till slutet av augusti når du Forststyrelsens jourhavande enligt region på följande nummer: 

 • Lappland: 0206 39 7994                  
 • Österbotten–Kajanaland: 0206 39 6994  
 • Södra Finland: 0206 39 5994 

Verksamhetsställen och räddningsfrågor 

 Nedan följer en förteckning över Skogsbruk Ab:s och Naturtjänsters verksamhetsställen och personer som ansvarar för räddningsfrågorna. Verksamhetsområdena framgår av vidstående kartor.

Du hittar exakta uppgifter om vilka mark- och vattenområden som förvaltas av staten i karttjänsten Maat ja vedet (på finska). 

 Om du vet att ett område förvaltas av Forststyrelsens med du inte är säker på om det är ett skyddsområde ska du välja Forststyrelsen Skogsbruk Ab som resultatenhet. 

Forststyrelsen Skogsbruk Ab 

I frågor som gäller skogsbränder är teamets skogsvårdschef primär kontaktperson och teamchefen sekundär kontaktperson. 

I frågor som gäller stormskador är teamets teamchef primär kontaktperson och skogsvårdschefen sekundär kontaktperson. 

 • Övre Lappland
  • Teamchef Samuli Ollila, Sodankylä, 0206 39 7105
  • Skogsvårdschef Teuvo Riipi, 040 839 6299
 • Västra Lappland
  • Teamchef Kari Koivumaa, Pello, 0206 39 7006
  • Skogsvårdschef Risto Kuusijärvi, Pello, 0206 39 7009
  • Skogsvårdschef Hermanni Aikio, Kittilä, 040 7055652
 • Mellersta Lappland
  • Teamchef Samuli Ollila, Sodankylä, 0206 39 7105
  • Skogsvårdschef Ilkka Jaakola, Sodankylä, 040718 5696
  • Skogsvårdschef Teuvo Riipi, Sodankylä, 040 839 6299
 • Östra Lappland
  • Teamchef Jari Kantia, Savukoski, 0206 39 7576
  • Skogsvårdschef Rauno Martin, Savukoski, 040 771 8798
  • Skogsvårdschef Arto Karvonen, Savukoski, 040 709 5180
 • Södra Lappland
  • Teamchef Ilkka Vaara, Rovaniemi, 0206 39 7101
  • Skogsvårdschef Hannu Erola, Rovaniemi, 040 735 1348
 • Koillismaa
  • Teamchef Rami Nissema, Pudasjärvi, 0206 39 7584
  • Skogsvårdschef Marjaana Ahokumpu, Taivalkoski, 0206 39 6004
 • Suomussalmi
  • Teamchef Ulla Lehtonen, Suomussalmi, 0206 39 6158
  • Skogsvårdschef Mari Pyykönen, Suomussalmi, 0206 39 6031
 • Västra Kajanaland
  • Teamchef Ahti Juntunen, Puolanka, 0206 39 6726
  • Skogsvårdschef Aarni Tolonen, 0206 39 7030
 • Kuhmo
  • Teamchef Jussi Moilanen, Kuhmo, 0206 39 6313
  • Skogsvårdschef Hanna Karppinen, Kuhmo, 0206 39 6351
 • Mellersta Österbotten
  • Teamchef Petteri Arovainio, Haapajärvi, 0206 39 6764
  • Skogsvårdschef Markku Honkanen, Haapajärvi, 0206 39 6401
 • Nurmes
  • Teamchef Niko Korhonen, Nurmes, 0206 39 5113
  • Skogsvårdschef Jussi Järvinen, Nurmes, 0206 39 7182
 • Lieksa
  • Teamchef Antti Saari, Lieksa, 0206 39 4676
  • Skogsvårdschef Niko Ryynänen, Lieksa, 040 6848376
 • Mellersta Finland
  • Teamchef Martti Pekkanen, Karstula, 0206 39 5130
  • Skogsvårdschef Pertti Lintula, Jyväskylä, 0206 39 5057
  • Skogsvårdschef Mika Anttila, Karstula, 0206 39 5120
 • Insjöfinland
  • Teamchef Jari Lassila, Varkaus, 0206 39 5949
  • Skogsvårdschef Matti Väisänen, St. Mickel, 0206 39 5074
 • Västra Finland
  • Teamchef Ilkka Korhonen, Kuru, 0206 39 5221
  • Skogsvårdschef Tanja Oksala, Parkano, 0206 39 5076

Naturtjänster 

I frågor som gäller skogsbränder, stormskador, bränder i byggnader och personskador är fältchefen primär kontaktperson. Parkchefen är sekundär kontaktperson. 

 • Norra Lappland (Pohjois-Lappi):
  • Fältchef Alexander Kopf, Enare, 0206 39 7181
  • Parkchef Pirjo Seurujärvi, Utsjoki, 0206 39 7704
 • Fjällappland (Tunturi-Lappi):
  • Fältchef Inari Ylläsjärvi, Äkäslompolo, 0206 39 4271
  • Parkchef Pekka Sulkava, Enontekis, 0206 39 7958
 • Nordbotten (Peräpohjola):
  • Fältchef Jarmo Asell, Rovaniemi, 0206 39 6043
  • Parkchef Hely Juntunen, Rovaniemi, 0206 39 7634
 • Bottniska viken (Pohjanlahti):
  • Fältchef Hannele Kytö, Uleåborg, 0206 39 6352
  • Parkchef Saara Airaksinen, Uleåborg, 0206 39 6553
 • Kajanaland–Koillismaa (Kainuu ja Koillismaa):
  • Fältchef Leena Jartti, Kuusamo, 0206 39 4003
  • Parkchef Sari Alatossava, Kuusamo, 0206 39 6831
 • Östra Finland (Itä-Suomi):
  • Fältchef Tero Mustonen, Nyslott, 0206 39 4268
  • Parkchef Matti Hovi, Kuopio, 0206 39 6811
 • Inre Finland (Sisä-Suomi):
  • Fältchef Arto Pummila, Tavastehus, 0206 39 4742
  • Parkchef Tuula Peltonen, Ylöjärvi, 0206 39 5268
 • Kusten (Rannikko):
  • Fältchef Pekka Lehtonen, Vasa, 0206 39 6006
  • Fältchef Anssi Riihiaho, Björneborg 0206 5324
  • Parkchef Harri Karjalainen, Vanda, 0206 39 4720

Oljeutsläpp 

 Forststyrelsen är inte en oljebekämpningsmyndighet, men dess fastigheter, utrustning, material och expertis kan användas vid oljebekämpning genom en begäran om handräckning. 

Oljebekämpningsmyndigheten bedömer separat för varje situation om dessa tjänster är användbara för oljebekämpningen och kontaktar Forststyrelsens växel på numret +358 20 639 4000 

 eller Naturtjänsters marinbiologer: 

 Östra Finska viken, huvudstadsregionen (verksamhetsställe Kotka): Ari Laine, 0206 39 4331

Skärgårdshavet, Västra Nylands skärgård, södra delarna av Bottenhavet (verksamhetsställe Åbo): Heidi Arponen, 0206 39 4680

Norra delarna av Bottenhavet, Kvarken (verksamhetsställe Vasa): Anette Bäck, 0206 39 5284

Bottenviken (verksamhetsställe Uleåborg): Essi Keskinen, 0206 39 6055.