Forststyrelsens kontaktuppgifter till räddningsverken

Forststyrelsen prövar en ny modell för beredskapen inför skogsbränder. Från juni till slutet av augusti når du Forststyrelsens jourhavande enligt region på följande nummer: 

 • Lappland: 0206 39 7994                  
 • Österbotten–Kajanaland: 0206 39 6994  
 • Södra Finland: 0206 39 5994 

Verksamhetsställen och räddningsfrågor 

 Nedan följer en förteckning över Skogsbruk Ab:s och Naturtjänsters verksamhetsställen och personer som ansvarar för räddningsfrågorna. Verksamhetsområdena framgår av vidstående kartor.

Du hittar exakta uppgifter om vilka mark- och vattenområden som förvaltas av staten i karttjänsten Maat ja vedet (på finska).

 Om du vet att ett område förvaltas av Forststyrelsens med du inte är säker på om det är ett skyddsområde ska du välja Forststyrelsen Skogsbruk Ab som resultatenhet. 

Forststyrelsen Skogsbruk Ab 

I frågor som gäller skogsbränder är teamets skogsvårdschef primär kontaktperson och områdeschefen sekundär kontaktperson. 

I frågor som gäller stormskador är teamets områdeschef primär kontaktperson och expert på skogsvårdsverksamhet sekundär kontaktperson. 

 • Övre Lappland (Ylä-Lappi)
  • Områdeschef Samuli Ollila, Sodankylä, 0400 960 433
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Teuvo Riipi, 040 839 6299
 • Västra Lappland (Länsi-Lappi)
  • Områdeschef Kari Koivumaa, Pello, 040 587 2378
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Hermanni Aikio, Kittilä, 040 705 5652
 • Mellersta Lappland (Keski-Lappi)
  • Områdeschef Samuli Ollila, Sodankylä, 0400 960 433
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Teuvo Riipi, Sodankylä, 040 839 6299
 • Östra Lappland (Itä-Lappi)
  • Områdeschef Jari Kantia, Savukoski, 0400 322 268
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Arto Karvonen, Savukoski, 040 709 5180
 • Södra Lappland (Etelä-Lappi)
  • Områdeschef Ossi Pesälä, Rovaniemi, 040 610 4339
  • Expert på skogsvårdsverksamhet, Ville Väärälä, 040 610 7512
 • Koillismaa
  • Områdeschef Rami Nissema, Pudasjärvi, 040 843 0666
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Tuomas Moilanen, Pudasjärvi, 040 632 4226
 • Suomussalmi
  • Områdeschef Ulla Lehtonen, Suomussalmi, 040 753 7372
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Mari Pyykkönen, Suomussalmi, 040 156 1760
 • Västra Kajanaland
  • Områdeschef Ahti Juntunen, Puolanka, 0400 344 319
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Aarni Tolonen, 040 149 0928
 • Kuhmo
  • Områdeschef Jussi Moilanen, Kuhmo, 040 586 3618
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Hanna Karppinen, Kuhmo, 0400 474 767
 • Mellersta Österbotten
  • Områdeschef Petteri Arovainio, Haapajärvi, 0400 653 607
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Marika Vatjus-Anttila, Haapajärvi, 040 4818 943
 • Nurmes
  • 1.1.–31.7.2024: Områdeschef Joonas Sorsa, 040 767 4334
  • (Fr.o.m. 1.8.2024: Områdeschef Niko Korhonen, Nurmes, 040 727 1310)
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Janne Taskinen, Nurmes, 040 198 1681
 • Lieksa
  • Områdeschef Antti Saari, Lieksa, 040 630 0279
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Anna Jolkkonen, Lieksa, 040 849 3296
 • Mellersta Finland
  • Områdeschef Rami Mäkelä, Karstula, 0400 291 145
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Mika Anttila, Karstula, 040 727 3183
 • Insjöfinland
  • Områdeschef Jouko Haatainen, Varkaus, 040 6692 740
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Simo Noponen, Varkaus, 040 352 6094
 • Västra Finland
  • Områdeschef Ilkka Korhonen, Kuru, 0400 132 141
  • Expert på skogsvårdsverksamhet Tomi Hautamäki, Parkano, 040 569 3806

Naturtjänster, kontaktuppgifter till räddningsverken

Underhåll av nationalparker och övriga naturskyddsområden. Gränserna av de ansvariga teamen är markerade på kartan.

Den primära kontaktpersonen i teamet är först och därefter den sekundära kontaktpersonen. 

Gränserna av teamen på Finlands karta.
 • Lappi (Lappland):
  • Produktägare Jarmo Asell, Rovaniemi, 040 359 3376
  • Teamansvarig Inari Ylläsjärvi, Äkäslompolo (Kolari), 040 158 1760
 • Itä-Suomi (Östra Finland):
  • Produktägare Tero Mustonen, Nyslott, 040 152 8508
  • Teamansvarig Tuula Peltonen, Lieksa, 0400 924 534
 • Kumppanitiimi (partnerskapet med Brottspå­följdsmyndigheten)­
  • Produktägare Anssi Riihiaho, Björneborg, 040 552 7516
  • Teamansvarig Pekka Koponen, Helsingfors 040 620 8784
 • Länsi-Suomi (Västra Finland):
  • Produktägare Arto Pummila, Tavastehus, 040 751 5305
  • Teamansvarig Marjo Kekki, Björneborg, 040 153 1634
 • Obs. I västra Finlands område ingår även Kymmenedalen och östra Tavastland

Oljeutsläpp 

 Forststyrelsen är inte en oljebekämpningsmyndighet, men dess fastigheter, utrustning, material och expertis kan användas vid oljebekämpning genom en begäran om handräckning. 

Oljebekämpningsmyndigheten bedömer separat för varje situation om dessa tjänster är användbara för oljebekämpningen och kontaktar Forststyrelsens växel på numret +358 20 639 4000 

 eller Naturtjänsters marinbiologer: 

 •  Östra Finska viken, huvudstadsregionen (verksamhetsställe Kotka): Maiju Lanki
 • Skärgårdshavet, Västra Nylands skärgård, södra delarna av Bottenhavet (verksamhetsställe Åbo): Anu Riihimäki
 • Norra delarna av Bottenhavet, Kvarken (verksamhetsställe Vasa): Anette Bäck
 • Bottenviken (verksamhetsställe Uleåborg): Essi Keskinen