Bild: Aku Ahlholm
Bild: Aku Ahlholm

Rekreation i naturen

Statens områden i hela Finland ger goda möjligheter till rekreation, hobbyer och studier. Forststyrelsen erbjuder avgiftsfri service för friluftsliv och naturfostran samt säljer jakt- och fisketillstånd och fritidstomter.

Ut i naturen

På Forststyrelsens land och vatten finns det hundratals utflyktsmål och övernattningsställen.

Hälsa och inkomst från naturen

Naturen ger människan fysisk och psykisk hälsa. Naturturism bringer ekonomisk välfärd.

Till skolan ute i naturen

Forststyrelsen främjar naturfostran och erbjuder storartade miljöer och mångsidiga tjänster till skolor och naturskolor.