Ödemarksområden

Ödemarksområdena har inrättats i nordligaste Lappland år 1991 med stöd av ödemarkslagen. De är inte egentliga naturskyddsområden, men de ingår i Finlands nätverk Natura 2000.

Målsättningen är att bevara dessa områdens ödemarkskaraktär, trygga den samiska kulturen och naturnäringarna samt att utveckla ett mångsidigt utnyttjande av naturen och förutsättningarna för detta.

Det finns 12 ödemarksområden, och deras sammanlagda areal är 14 891 km². Ödemarksområdena sköts av Forststyrelsen.

Ödemarksområdena är viktiga rekreationsobjekt för lapplänningarna och med deras hjälp upprätthåller befolkningen jakt- och fisketraditionerna och -kulturen i Lappland.

Verksamheten i ödemarkerna styrs enligt de skötsel- och användningsplaner som Forststyrelsen har utarbetat tillsammans med aktörer i området och som godkänts av miljöministeriet.

Det är förbjudet att bygga vägar och idka gruvdrift på dessa områden, om man inte har tillstånd av statsrådet. I ödemarksområdena idkas inget skogsbruk.

Mera information