Julgranstillstånd

Du får hämta en julgran i statens skog inom vissa områden efter att du först har skaffat ett tillstånd för det. Julgranstillståndet kostar 10 euro (inkl. moms 24 %).

I vilken skog kan jag hämta en julgran?

Du kan skaffa ett julgranstillstånd för landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland. Det säljs inga tillstånd för södra, mellersta, västra och östra Finland, eftersom det i de områdena finns relativt få statliga skogar och de är spridda. Dessutom används en del av skogarna för särskilt bruk eller är skyddade.

Den som köper ett tillstånd ska säkerställa att området hör till Forststyrelsens skogar som används för skogsbruk. Det enklaste sättet är att kontrollera detta i Utflyktskarta.fi på nivån ”Mångbruksskogar”. Sätt också på de andra nivåerna och kontrollera att objektet inte har annan begränsad användning, det vill säga en överlappande nivå.

Ett exemplel i Utflyktskarta.fi
Kontrollera att det inte finns några andra användningsbegränsningar för det område där du hämtar julgranen. Håll alla nivåer synliga så att du ser begränsningarna.

Du får inte hämta en julgran

  • från skydds- eller strövområden eller andra områden som används för särskilt bruk (dvs. kartnivåerna Skydds- och strövområden, Naturobjekt, Forsknings- och undervisningsskogar, Övriga specialobjekt. Se bild)
  • från ett område med andra tillträdesbegränsningar. Begränsningarna påvisas till exempel med skyltar, stängsel eller andra hinder. Dessa har inte nödvändigtvis märkts ut på Utflyktskartan, utan begränsningarna ska observeras i själva terrängen.

Hurdan julgran kan jag hämta?

Tillståndet ger rätt att hämta följande slags julgranar:

  • Julgranen får vara högst tre meter hög.
  • I Enontekis, Utsjoki och Enare kommuner får du endast hämta tall med julgranstillstånd.
  • Trädet ska vara beläget längs vägen, högst tjugo meter från vägen.
  • Trädet ska vara beläget i en mångbruksskog som omfattas av statens ekonomibruk (kontrollera övriga begränsningar)

Var kan jag köpa tillstånd?

När du har försäkrat dig om en lämplig plats kan du köpa julgranstillstånd i 

Tillstånd får köpas fritt, högst 5 st./kund. Om du vill köpa flera tillstånd ska du kontakta Metsätalous Oy:s lokala skogsexpert.

Observera att du endast kan skaffa ett julgranstillstånd för landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.