Joulukuusilupa

Joulukuusen voi hakea valtion metsästä tietyiltä aluilta, kun on ensin hankkinut siihen luvan. Joulukuusiluvan hinta on 10 euroa (sis. alv. 24 %)

Millaisesta metsästä puun voi hakea?

Joulukuusiluvan voi hankkia Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueille. Etelä-, Keski-, Länsi- ja Itä-Suomessa lupamyyntiä ei ole, koska alueilla on suhteellisen vähän valtion metsiä, ja ne ovat hajallaan. Lisäksi osa metsistä on erityiskäytössä tai suojelussa.

Luvan ostajan on varmistettava alueen kuuluminen Metsähallituksen metsätalouskäytössä oleviin metsiin. Helpoiten asian voi tarkistaa Retkikartta.fi:stä tasolta ”Monikäyttömetsät”. Laita myös muut tasot päälle, ja tarkasta, ettei kohteella ole muuta rajoittavaa käyttöä, eli päällekkäistä tasoa.

Kuva osoittaa Retkikartan tasot, joilla olevilta alueilta ei joulupuuta saa hakea. Puuta ei saa hakea suojelu- ja retkeilyalueilta, luontokohteista, tutkimus- ja opetusmetsistä tai muista erityiskohteista.
Tarkista että alueelle, josta haet puun, ei ole muita käyttörajoituksia. Pidä kaikki tasot näkyvissä, jotta näet rajoitteet.

Joulupuuta ei saa hakea

  • suojelu- tai retkeilyalueilta tai muilta erityiskäytössä olevilta alueilta (eli karttatasot Suojelu- ja retkeilyalueet, Luontokohteet, Tutkimus- ja opetusmetsät, Muut erityiskohteet. Ks. kuva)
  • alueelta, jossa on muita kulkurajoituksia. Rajoituksia osoittavat esimerkiksi kyltit, aidat ja muut esteet. Näitä ei ole välttämättä merkitty Retkikarttaan, vaan rajoitukset tulee havaita itse maastossa.

Millaisen joulupuun voin hankkia?

Lupa oikeuttaa hakemaan seuraavanlaisen joulupuun:

  • Joulukuusi saa olla enintään kolme metriä pitkä.
  • Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnissa joulukuusiluvalla joulupuuksi saa hakea ainoastaan männyn.
  • Puu sijaitsee tien varressa, korkeintaan parikymmenen metrin etäisyydellä tiestä.
  • Puu sijaitsee valtion talouskäytön piirissä olevassa monikäyttömetsässä (tarkista muut rajoitteet)

Mistä luvan voi ostaa?

Kun olet varmistunut sopivasta paikasta, voit ostaa joulukuusiluvan 

Lupia saa ostaa vapaasti maksimissaan 5 kpl/asiakas. Mikäli haluat ostaa useampia lupia, ota yhteyttä Metsätalous Oy:n paikalliseen metsäasiantuntijaan.

Huomioithan, että joulukuusiluvan voi hankkia vain Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueille.