Paikkatiedon käyttö Metsähallituksessa

Metsähallitus suojelee, hoitaa ja käyttää kolmannesta maamme pinta-alasta. Hallinnoitavan alueen laajuus ja Metsähallituksen monipuoliset tehtävät edellyttävät kattavan ja monipuolisen paikkatiedon käyttöä.

Nainen istuu moottorikelkan selässä ja tarkastelee paikkatietolaitetta.
Metsäasiantuntija Piia Siirtola työssään Rovaniemen Vanttauksella. Kuva: Milla Keskipoikela

Käytämme useita paikkatietojärjestelmiä, joiden avulla ylläpidämme ajantasaista tietoa

 • luonnonvaroista
 • maa- ja vesiomaisuudesta
 • rakennetusta omaisuudesta
 • tehdyistä toimenpidesuunnitelmista ja
 • toteutetuista toimenpiteistä.

Paikkatietojen keruussa hyödynnämme laserinventointeja, maastokartoituksia sekä ulkopuolisia tietolähteitä. Puustoa koskevat tiedot päivitämme vuosittain Luonnonvarakeskuksen kehittämillä kasvumalleilla, jolloin käytössä on mahdollisimman ajantasainen tieto puuvaroista. Päivitämme ja tarkennamme jatkuvasti myös muita tietoja.

Paikkatietojärjestelmät ovat keskeinen suunnitteluväline luonnonvarojen käytön ja luonnonsuojelun sekä Metsätalous Oy:n toimenpiteiden suunnittelussa. Ne ovatkin usean metsähallituslaisen tärkein työkalu: sadat työntekijät käyttävät järjestelmiä päivittäin.

Metsähallituksessa jokaisella tietojärjestelmällä on omistaja. Omistaja vastaa mm. järjestelmän kehittämisestä, ylläpidosta, tietoturvasta ja käytöntuesta sekä tarvittavista lakisääteisistä tehtävistä.

Uljas-paikkatietojärjestelmä

Metsähallituksen työntekijä käyttää näyttöpäätteellä paikkatietojärjestelmää.
Kuva: Keijo Kallunki

Uljas on Metsähallituksen ESRI-tuotteisiin perustava paikkatietojärjestelmäkokonaisuus, joka sisältää kuusi eri osajärjestelmää monipuolisiin käyttötarkoituksiin Metsähallituksen kiinteistö- ja alueiden käyttötietojen hallinnasta luonnonsuojelualueiden perustamiseen ja luontotyyppi- ja lajitietojen hallintaan.

Suurin osa Uljas-järjestelmistä tukee juuri luonnonsuojelualueisiin liittyviä tiedon hallinnan, suunnittelun ja seurannan tarpeita, ja nämä järjestelmät ovat Metsähallituksen lisäksi käytössä myös ELY-keskuksissa, Suomen ympäristökeskuksessa ja ympäristöministeriössä.

Luontopalvelujen omistamat järjestelmät

 • SATJ = Suojelualuetietojärjestelmä
 • SASS = Suojelualueiden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä
 • SAKTI = Suojelualueiden kuviotietojärjestelmä
 • LajiGIS = Lajistotietojen hallinta- ja ylläpitojärjestelmä
 • PAVE = Rakenteiden, reittien ja arkeologisten kohteiden paikkatietojärjestelmä

Metsähallitus-konsernin omistama järjestelmä

 • OmaisuusGIS = Metsähallituksen kiinteistö- ja alueiden käyttötietojen hallintasovellus

Paikkatietojärjestelmien kuvaukset

Tarkemmat tiedot eri paikkatietojärjestelmien sisältämistä tiedoista, järjestelmän käyttötarkoituksesta ja ylläpidosta löydät alla olevan linkin kautta.

Metsähallitus Metsätalous Oy:n omistamat järjestelmät

 • Silvia = Metsätalouden metsävara- ja suunnittelujärjestelmä
 • Ohjas = Metsätalouden toiminnanohjausjärjestelmä