Tuulivoima on edullisinta uusiutuvaa energiaa

Metsähallituksen tavoitteena on mahdollistaa valtion alueiden tehokas käyttö tuulivoimassa, kuitenkin muut maankäyttötarpeet ja ympäristöarvot huomioon ottaen. Samalla haluamme omalla aktiivisella toiminnallamme edistää Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista.

Meillä on pitkä kokemus tuulivoiman hankekehityksessä. Olemme olleet hankekehittämässä yli kymmentä prosenttia vuoden 2019 alkuun mennessä Suomeen asennetusta tuulivoimakapasiteetista. Hallinnoimillamme valtion mailla on tällä hetkellä asennettuna 91 tuulivoimalaa, joiden tuottama energia vastaa noin 45 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutusta.

Tuulivoiman hankekehitys on yhteistyötä

Tuulivoiman hankekehittäminen on tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa, sillä kunnilla on Suomessa kaavoitusmonopoli ja ne päättävät sitä kautta alueidensa käytöstä. Metsähallitus voi tehdä kunnille kaavoitusaloitteita, joiden mahdollisen hyväksyminen jälkeen pääsemme selvittämään miten tuulivoiman ja muun maankäytön tarpeet on mahdollista sovittaa yhteen. Valmistelemme kaavoittamisessa tarvittavan materiaalin ja maksamme tuulivoimakaavoittamisesta aiheutuvat kustannukset.

Tuulivoima-alueet ovat valtion mailla tyypillisesti melko kaukana asutuksesta. Virkistyskäyttö eli metsästys, marjastus ja luonnossa liikkuminen sekä pohjoisessa poronhoito ovat niillä yleisiä maankäyttömuotoja. Keskustelemme näiden maankäyttäjien kanssa ja paikannamme arvokkaat alueet ja huomioimme ne mahdollisuuksien mukaan, kun sijoitamme voimalapaikkoja alueelle. Määritämme maastossa ympäristöarvot, erilaiset suojelualueet, suojellut ja muuten huomioitavat lintu- ja kasvilajit, merkittävät biotoopit jne. ja vältämme niihin vaikuttamista. Nämä tehtävät suunnitellaan, toteutetaan ja raportoidaan yksityiskohtaisesti lakisääteisissä ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) ja kaavoitusprosessissa.

Kaikki maankäyttömuodot voivat jatkua tuulivoima-alueella. Liikkuminen on vapaata paitsi rakentamisvaiheen aikana aktiivisella rakennustyömaalla. Sähköaseman alue aidataan turvallisuuden vuoksi.

Tuulivoimasta maksettava kiinteistövero on monelle kunnalle se ajuri, joka puoltaa tuulivoiman rakentamista. Kiinteistövero voi olla kymmeniä tuhansia euroja vuodessa yhtä tuulivoimalaa kohti. Nykyaikaisiin tuulivoimapuistoihin pyritään tyypillisesti suunnittelemaan useita kymmeniä tuulivoimaloita. Kymmenen tuulivoimalaa työllistää tuulivoimapuistoissa keskimäärin kaksi huoltotyöntekijää. Rakennusvaiheessa työntekijöitä tarvitaan luonnollisesti enemmän.

Kannattavaa liiketoimintaa

Tuulivoima on nykyisin kannattavaa liiketoimintaa, joka ei tarvitse tukia. Useiden uusien tuulivoimapuistojen sähkö myydään jo etukäteen suurille sähköntarvitsijoille pitkäaikaisilla myyntisopimuksilla. Esimerkiksi valtion maille rakentuvan Piiparinmäen tuulivoimapuiston tuottamasta sähköstä 60 prosenttia myydään teknologiayritys Googlelle.

Lähivuosina valtion maille on rakentumassa uutta tuulivoimaa 400 megawatin edestä ja lähiajan hankekehityspotentiaali on noin 900 megawattia. Kun nämä on rakennettu, valtion mailla tuotettavaan tuulienergiaan on investoitu yli miljardi euroa. Lisäksi voimaloiden rakentamisen kautta on työllistetty tuhansia henkilöitä ja luotu isoja positiivisia vaikutuksia aluetalouksiin.

Metsähallituksen roolina on kehittää hankkeet rakennusvalmiiksi. Se tarkoittaa sitä, että etsimme tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita, viemme läpi YVA- ja kaavoitusprosessit, teemme voimaloiden sijoittelusuunnitelman, suunnittelemme tiestön ja sähköliittymät ja haemme monenlaisia tarvittavia lupia, mm. rakennusluvat. Vastaamme myös näiden toimenpiteiden kustannuksista. Näiden vaiheiden jälkeen kilpailutamme hankkeen ja myymme hankeoikeudet. Maa ei kuitenkaan vaihda omistajaa, vaan se säilyy valtiolla ja me perimme siitä vuokraa, joka muodostaa osan Metsähallituksen valtiolle tulouttamasta tuloksesta.

Hyödyllisiä linkkejä

Metsähallituksen tuulivoimatiimin yhteystiedot

Otto Swanljung

Tuulivoimapäällikkö

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394643

Pertti Tapio

Tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206395302

Sivi Oikarinen

Kehittämisen Asiantuntija

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394366

Olli-Matti Tervaniemi

Ympäristöasiantuntija

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206396025

Ville Koskimäki

Tuulivoiman Hankekehityspäällikkö

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Oulu

Puh. 0206394021

Ville Kokkonen

Tuulivoima-Asiantuntija

Metsähallitus
Kiinteistökehitys
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vantaa

Puh. 0206394190