Metsähallituksen hallinnoimat valtion maa- ja vesialueet

Suomen kartta, jossa merkittynä Metsähallituksen hallinnoimat maa- ja vesialueet.
Suomen kartta, jossa merkittynä Metsähallituksen hallinnoimat maa- ja vesialueet.

Metsähallituksen hallinnassa on kaikkiaan 12,6 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Tämä on lähes kolmannes Suomesta.

Suurin osa valtion omistamista maista sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa. Alueisiimme kuuluu monipuolisesti metsiä, soita, rantoja ja vesiä. Hieman yli puolet alueistamme on monikäyttömetsiä, mutta kitu- ja joutomailla ei tehdä metsätaloustoimenpiteitä.

Kolmasosa Suomea

Metsähallituksen hoidossa on maa-alueita 9 179 000 hehtaaria ja vesialueita 3 414 000 hehtaaria, yhteensä 12 593 000 hehtaaria.

Tarkempi kartta Metsähallituksen hallinnoimista maa- ja vesialueista: Maat ja vedet -karttapalvelu

Maa-alueet (31.12.2023) Hehtaaria (osuus maa-alueista)
Hoidossa olevat maa-alueet yhteensä9 179 000
Monikäyttömetsät
4 862 000 (53 %)
– joista metsämaata*3 483 000 (71,5 %)
– joista kitumaata*705 000 (14,5%)
– joista joutomaata*674 000 (14%)
Lakisääteiset suojelualueet1 863 000 (20 %)
Erämaa-alueet1 378 000 (15 %)
Suojeluohjelmat350 000 (4 %)
Muut erikoisalueet725 000 (8 %)

* Metsätalousmaat on jaettu pohjoismaisen metsätalousluokittelun mukaan puuntuottokyvyn perusteella: metsämaalla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu on vähintään 1 m3/ha, kitumaalla 0,1–1 m3/ha ja joutomaalla alle 0,1 m3/ha.

Vesialueet (31.12.2023) Hehtaaria (osuus vesialueista)
Hoidossa olevat vesialueet yhteensä3 414 000
Lakisääteiset suojelualueet242 000 (7 %)
Yleiset vesialueet2 663 000 (78%)
– joista merialueilla2 555 000
– joista sisävesialueilla108 000
Muut vesialueet509 000 (15 %)

Lähde: Silvia-paikkatietojärjestelmä.