Metsähallituksen hallinnoimat valtion maa- ja vesialueet

Suomen kartta, jossa merkittynä Metsähallituksen hallinnoimat maa- ja vesialueet.
Suomen kartta, jossa merkittynä Metsähallituksen hallinnoimat maa- ja vesialueet.

Metsähallituksen hallinnassa on kaikkiaan 12,6 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Tämä on lähes kolmannes Suomesta.

Suurin osa valtion omistamista maista sijaitsee Itä- ja Pohjois-Suomessa. Alueisiimme kuuluu monipuolisesti metsiä, soita, rantoja ja vesiä. Hieman yli puolet alueistamme on talousmetsiä, mutta kitu- ja joutomailla ei tehdä metsätaloustoimenpiteitä.

Kolmasosa Suomea

Metsähallituksen hoidossa on maa-alueita 9 146 000 hehtaaria ja vesialueita 3 419 000 hehtaaria, yhteensä 12 565 000 hehtaaria.

Maa-alueet (31.12.2020) Hehtaaria (osuus maa-alueista)
Hoidossa olevat maa-alueet yhteensä9 146 000
Talouskäytössä olevat monikäyttömetsät
4 886 000 (53,5%)
– joista metsämaata*3 492 000 (71%)
– joista kitumaata*712 000 (15%)
– joista joutomaata*682 000 (14%)
Lakisääteiset suojelualueet1 781 000 (19,5%)
Erämaa-alueet1 378 000 (15%)
Suojeluohjelmat380 000(4%)
Muut erikoisalueet725 000 (8%)

* Metsätalousmaat on jaettu pohjoismaisen metsätalousluokittelun mukaan puuntuottokyvyn perusteella: metsämaalla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu on vähintään 1 m3/ha, kitumaalla 0,1 – 1 m3/ha ja joutomaalla alle 0,1 m3/ha.

Vesialueet (31.12.2020) Hehtaaria (osuus vesialueista)
Hoidossa olevat vesialueet yhteensä3 419 000
Lakisääteiset suojelualueet238 000 (7%)
Yleiset vesialueet2 663 000 (78%)
– joista merialueilla2 555 000
– joista sisävesialueilla108 000
Muut vesialueet518 000 (15%)

Lähde: Silvia-paikkatietojärjestelmä.