Luonnonvarasuunnitelmat ohjaavat toimintaamme

Metsähallituksen toiminta valtion maa- ja vesialueilla perustuu yhdessä sidosryhmien ja kumppanien kanssa laadittuihin luonnonvarasuunnitelmiin, joissa linjataan valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin käyttöä ja yhteensovitetaan eri käyttömuotojen tarpeita.

Ajankohtaista luonnonvarasuunnittelusta

Suunnitelmat sisältävät Metsähallituksen strategiassa määritellyt luonnonvarojen kestävän käytön tavoitteet, kuten luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ilmastonmuutoksen hillinnän sekä siihen sopeutumisen.   

Luonnonvarasuunnitelmien avulla varmistamme toimintamme taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen sekä kulttuurisen kestävyyden. 

Kestävän käytön työkalu  

Luonnonvarasuunnitelmat ovat toimintaohjelmia, jotka ohjaavat toimintaamme alueella koko suunnitelmakauden ajan. Suunnitelmissa yhdistetään valtion maa- ja vesialueiden tarjoamat resurssit, valtio-omistajan tavoitteet ja alueelliset tavoitteet. Luonnonvarasuunnitelmissa sovitaan esimerkiksi metsätalouden hakkuusuunnitelmista. 

Yhdessä sidosryhmien ja kumppanien kanssa tehdyssä luonnonvarasuunnittelussa pyritään löytämään valtion maa- ja vesialueille uusiakin käyttömahdollisuuksia. Metsähallitus mahdollistaa asioita, kuten liiketoimintaa, jonka pohjalta seuraava toimija voi jatkaa työtä. Yhteistyö myös auttaa sidosryhmiä sitoutumaan luonnonvarasuunnitelmaan.  

Yhdessä toimien ja tarpeita yhteensovittaen pyrimme saavuttamaan yhteiskunnalle mahdollisimman hyvän ja kestävän kokonaishyödyn. 

Luonnonvarasuunnittelu on Metsähallituksen erikoisuus 

Luova ja laajasti osallistava luonnonvarasuunnittelu on Euroopan metsähallitusten mittakaavassa ainutlaatuinen.   

Luonnonvarasuunnittelu aloitettiin vuonna 1997. Suunnitelmat laadittiin kymmeneksi vuodeksi, ja suunnittelukauden puolivälissä tehtiin suunnitelman välitarkastus. Vuonna 2002 suunnittelujärjestelmää uudistettiin tuomalla sen rinnalle alue-ekologinen suunnittelu, joka tehostaa ja tarkentaa eri tavoitteiden yhteensovittamista.   

Nykyään luonnonvarasuunnitelmat tehdään viiden vuoden ajanjaksolle. Suunnittelumenetelmää pyritään jatkuvasti parantamaan: jokaisessa projektissa pilotoidaan jotain uutta, ja edellisessä projektissa opittua siirretään uuteen suunnitelmaan.  

Luonnonvarasuunnitelmien toteutumista valvotaan mahdollisimman monipuolisen, Metsähallituksen vaikuttavuutta kuvaavan mittariston avulla. 

Voimassa olevat luonnonvarasuunnitelmat (julkaisut.metsa.fi)

Etelä-Suomen luonnonvarasuunnitelman päivitystyö aloitetaan 2024 syksyllä.
Myös aiemmat luonnonvarasuunnitelmat löytyvät julkaisut.metsa.fi-palvelusta.