Ylä-Rauvanlampi Kemijärvellä. Kuva: Lea Pirttilä / Metsähallitus

Ajankohtaista

 

Hankkeessa valmistui kaksi opinnäytetyötä

Projekti on päättynyt

Luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa saamelaisten kotiseutualueen eteläpuoleisessa Lapissa vuosina 2019–2024.

Luonnonvarasuunnittelu on valtion omistamien maa- ja vesialueiden pitkän aikavälin kestävän käytön suunnittelua. Lapin luonnonvarasuunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen asiakkaista ja muista sidosryhmistä kootun yhteistyöryhmän kanssa. Suunnitteluun osallistuivat myös porotalouden, metsätalouden, virkistyksen, kuntien ja kuntaryhmien, luonnonsuojelun ja matkailun teemaryhmät. Suunnitteluun pystyi antamaan palautetta kaikille avoimen verkkokyselyn kautta. Lisäksi luonnonvarasuunnitelmaan osallistuivat Rovaniemen kahdeksasluokkalaiset nuoret Kasit metsään -tapahtumassa.

Metsähallitusta koskevan lain (234/2016) mukaisesti Metsähallituksen hallitus vahvisti luonnonvarasuunnitelman 25.4.2019.

Luonnonvarasuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Uusi luonnonvarasuunnitelma laaditaan vuonna 2024.

Suunnittelualue

Suunnittelualue kattaa valtion maa- ja vesialueet Lapin maakunnassa, lukuun ottamatta saamelaisten kotiseutualuetta (Enontekiö, Utsjoki, Inari ja Lapin paliskunnan alue Sodankylässä). Metsähallituksen hallinnassa on noin 55 % suunnittelualueen maa- ja vesipinta-alasta.

Yhteystiedot

  • Projektipäällikkö Maria Sundman, maria.sundman(at)metsa.fi

Lapin luonnonvarasuunnitelman maankäyttökartta.

Aikaisemmat suunnitelmat

Edellinen suunnittelukierros käytiin kymmenen vuotta sitten. Silloin linjattiin erillisinä suunnitelmina Itä-Lapin ja Länsi-Lapin valtion maiden käyttöä vuosille 2006-2015. Suunnitelmien välitarkastus tehtiin vuonna 2010. Ylä-Lapin luonnonvarasuunnitelma on voimassa 2012-2021.

Päivitetty viimeksi 1.12.2023