Bild: Toni Eskelinen

27.8.2020 | Miljö och natur

Forststyrelsen är med i arbetet för Östersjön

På Östersjödagen 27.8.2020 guidade vi skolelever i Högholmens djurpark och i Uleåborgstrakten, berättade om våra marinbiologers arbete och visade hur man undersöker vattennatur genom dykningar. I vardagen verkar vi för Östersjön på många sätt, t.ex. genom vårt åtgärdsprogram för Östersjöutmaningen. Vi restaurerar havsvikar och deltar i minskningen av näringsbelastning.

9.6.2020 | Miljö och natur

Forststyrelsen spelar en central roll i arbetet för ett klimatneutralt Finland

Målet för Forststyrelsens klimatprogram är att uppnå klimatneutralitet före 2035. Vi strävar efter att öka kolsänkorna och -förråden och produktionen av ren energi samt minska våra utsläpp.

30.6.2020 | Friluftsliv

Den förnyade Utflyktskarta.fi är en utmärkt hjälp för naturturister i hemlandet

Utflyktskarta.fi innehåller statens och kommunernas naturutflyktsmål, leder samt konstruktioner i terrängen, såsom eldplatser, vindskydd och ödestugor. Också fiske- och jaktområden finns på kartan.

4.9.2020 | Friluftsliv

Gör coronasäkra höstutflykter och lär dig Etikett i friluftslivet

Säsongen för utfärder i krispigt väder och bland sprakande höstfärger börjar. För nationalparkerna och andra utflyktsmål innebär det många besökare. Med säkerhetsavstånd, god hygien och Etikett i friluftslivet kan vi alla njuta av naturen på ett säkert sätt.