Bild: Toni Eskelinen

16.11.2020 | Vindkraft

Forststyrelsen har kommit med ett planläggningsinitiativ till Korsnäs kommun om en havsvindkraftspark

Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle fram till 2035. Forststyrelsen intar en viktig roll när det gäller att uppnå det här målet eftersom den administrerar sådana statliga områden där det är möjligt att bygga en betydande mängd vindkraftverk, med vars energi det är möjligt att minska behovet av fossila bränslen. Projektet i Korsnäs är Forststyrelsens första egna projekt kring en havsvindkraftspark.

16.11.2020 | Naturskydd

Aktivt skyddsarbete av saimenvikare

Saimenvikaren lever i endast ett vattendrag i världen. Forststyrelsen ansvarar för skyddet av denna starkt hotade art. Ett nytt projekt säkerställer finansiering för skydd av saimenvikare de följande fem åren.

13.11.2020 | Friluftsliv

Gör coronasäkra utflykter och lär dig Etikett i friluftslivet

Det är skönt att utnyttja de korta stunderna av årsskiftets dagsljus i naturen. Med säkerhetsavstånd, god hygien och Etikett i friluftslivet kan vi alla njuta av naturen.