Naturresursplanering för havsområdet

Vill du vara med och påverka hur det statliga havsområdet används, förvaltas och skyddas de kommande fem åren? Kom och diskutera och dela dina åsikter. Du får kommentera ämnen som biologisk mångfald, bioekonomi, klimatförändringar samt rekreation och turism.

Hotade arter

Den akut hotade fjällräven har lyckats med fortplantingen i Finland

Vid kontrollen av fjällrävens lyor skedde denna sommar en länge väntad vändning, när man observerade att fjällräven fått ungar i fjällområdet i Enontekis. På basis av kontrollen som gjordes på plats hade fjällrävsparet fått tre ungar. Det är första gången på över 25 år som fjällräven lyckas fortplanta sig i Finland. (Arkivfoto: Seppo Keränen)

Naturskydd

Värdefulla naturtyper till bättre tillstånd

Inom projektet Kust-LIFE iståndsätts livsmiljöer längs kusten och i skärgården. Kvaliteten av områdena blir bättre och avstånd till varandra mindre.