Forststyrelsens års- och samhällsansvarsrapport 2021 - Vi skapar värde för naturen, människan och samhället

Fritid

Spödagen ordnas den 11 juni

Under evenemanget Spödagen är det fritt fram för barn och unga att fiska vid mer än 30 av Forststyrelsens spöfiskeställen. Vid 13 fiskeställen finns fiskeguider från Finlands Fritidsfiskares Centralorganisation till hands för att ge handledning. Vid andra ställen får barnen fiska på egen hand tillsammans med en vårdnadshavare.

Vindkraft

Korsnäs havsvindkraftsprojekt skulle ge miljarder i skatteintäkter och påskynda den gröna övergången

Enligt en utredning som Forststyrelsen låtit göra skulle Korsnäs havsvindkraftspark ge Finland skattefördelar på miljarder och sysselsätta tusentals personer under sin livscykel.
– Havsvindkraftsparken skulle avsevärt öka produktionen av grön energi i Finland i slutet av detta årtionde, sade Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä vid invigningen av Korsnäs kontor måndagen den 14.3.2022.

Naturskydd

Värdefulla naturtyper till bättre tillstånd

Inom projektet Kust-LIFE iståndsätts livsmiljöer längs kusten och i skärgården. Kvaliteten av områdena blir bättre och avstånd till varandra mindre.