Bild: Jari Salonen (Kurjenrahka nationalpark)

Friluftsliv

Nationalparkernas popularitet ökar: nya och restaurerade parker lockar allt fler besökare

Antalet besök i Finlands 41 nationalparker ökar stadigt. Nationalparkerna besöktes sammanlagt 2,3 miljoner gånger under januari–juli 2023. Antalet besök ökade med 2 procent jämfört med motsvarande tidsperiod 2022.

Den akut hotade fjällrävens fortplantning lyckades för andra året i rad: i Finland föddes åtminstone 25 fjällrävsvalpar på sommaren

Vid boinspektionerna observerade Forststyrelsens inspektörer att fjällräven i sommar har lyckats fortplanta sig i fjällområdena i Utsjoki och Enontekis. Fjällräven är en akut hotad art i Finland och ett fortsatt skyddsarbete är ett livsvillkor för stammens återhämtning.

Friluftsliv

Nya digitala tjänster uppmuntrar till att röra på sig i naturen

Forststyrelsens Naturtjänster utvecklar en riksomfattande digital tjänst som för samman besöksmål, leder och tjänster med anknytning till friluftsliv från olika aktörer. Syftet är att göra det lättare för människor att hitta utomhusaktiviteter som passar dem. Den nya applikationen och webbtjänsten blir gratis tillgängliga för alla under 2024.

Friluftsliv

I fortsättningen följer vi Vildmarksetiketten på statens områden

Jägare och fiskare ska i fortsättningen följa den nya Vildmarksetiketten på Forststyrelsens fiske- och jaktområden. Vildmarksetiketten betonar vikten av att respektera fångsten, naturen och andra som rör sig i naturen. Årligen beviljas cirka 200 000 jakt- och fisketillstånd på statens marker.

Vindkraft

Forststyrelsen inleder anbudsprocesser för havsbaserade vindkraftsparker i Pyhäjoki och Brahestad samt i Närpes

Projekten som planeras på statligt ägda områden kommer att öppnas för konkurrensutsättning på den internationella marknaden senare i år efter att statsförvaltningen och kommunerna har fattat de återstående besluten i anslutning till förberedelserna. Information om när konkurrensutsättningarna inleds meddelas separat.

Klimatförändringen

I år sätter vi cirka 17 miljoner plantor

Vårt mål är att utöka kolsänkan i mångbruksskogarna och kolförrådet i trädbeståndet på statens marker med 10 procent före 2035. Centrala åtgärder för det är ökad gödsling och användning av förädlat odlingsmaterial för att förnya skogen.

Naturskydd

Värdefulla naturtyper till bättre tillstånd

Inom projektet Kust-LIFE iståndsätts livsmiljöer längs kusten och i skärgården. Kvaliteten av områdena blir bättre och avstånd till varandra mindre.