Bild: Toni Eskelinen

10.3.2021 | Forststyrelsen

Forststyrelsens år 2020 var en tid för aktiv utveckling

Forststyrelsens strategi och brand förnyades, arbetet för naturens mångfald och begränsning av klimatförändringen gav goda resultat, projektutvecklingen av vindkraftsområden utvidgades till havsområden. I och med coronapandemin ökade antalet besökare i nationalparker samt försäljningen av jakt- och fisketillstånd kraftigt.

1.3.2021 | Aktuellt

Instruktioner angående coronaviruset

På grund av coronaviruset är det skäl att även i naturen hålla säkerhetsavstånd och iaktta särskild handhygien. Forststyrelsens riktlinjer och anvisningar uppdateras när de allmänna coronaanvisningarna preciseras.

16.11.2020 | Vindkraft

Forststyrelsen har kommit med ett planläggningsinitiativ till Korsnäs kommun om en havsvindkraftspark

Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle fram till 2035. Forststyrelsen intar en viktig roll när det gäller att uppnå det här målet eftersom den administrerar sådana statliga områden där det är möjligt att bygga en betydande mängd vindkraftverk, med vars energi det är möjligt att minska behovet av fossila bränslen. Projektet i Korsnäs är Forststyrelsens första egna projekt kring en havsvindkraftspark.