Foto: Katri Lehtola/ Keksi Agency

Friluftsliv

Njut av naturen på våren!

I vårt avlånga land kan man på våren skida eller röra sig med snöskor i norr medan i söder öppnar träden redan sina bladknoppar. Att röra sig i naturen är en av de bästa sätten att koppla av och rekreera sig.

Hotade arter

Den akut hotade fjällräven har lyckats med fortplantingen i Finland

Vid kontrollen av fjällrävens lyor skedde denna sommar en länge väntad vändning, när man observerade att fjällräven fått ungar i fjällområdet i Enontekis. På basis av kontrollen som gjordes på plats hade fjällrävsparet fått tre ungar. Det är första gången på över 25 år som fjällräven lyckas fortplanta sig i Finland. (Arkivfoto: Seppo Keränen)

Naturskydd

Värdefulla naturtyper till bättre tillstånd

Inom projektet Kust-LIFE iståndsätts livsmiljöer längs kusten och i skärgården. Kvaliteten av områdena blir bättre och avstånd till varandra mindre.