Bild: Katri Lehtola / Keksi Agency

Skogsbruk

Biogasbil transporterar virke för Forststyrelsen

Forststyrelsen börjar använda biogas som producerats med avfall och sidoströmmar från industrin för sina virkestransporter. Det nya bränslet har upp till 90 procent mindre växthusutsläpp under sin livscykel jämfört med fossila bränslen.

Nationalparker

Finlands nyaste nationalpark öppnades i Salla

Naturen i vår 41. nationalpark präglas av gamla ödemarksartade urskogar samt mäktiga fjäll. Öppnandet firades 11.6. men det lönar sig att komma på besök året runt!

Friluftsliv

Forststyrelsen tar Finlands natur till Idrottsmuseet

Forststyrelsens roll i den finländska idrotts- och motionskulturen när folk motionerar i naturen åskådliggörs i en varierande utställning på Idrottsmuseet. Den unika utställningen om hållbar utveckling, klimatförändringen och tillhörande digitalt innehåll öppnas på Idrottsmuseet i höst.

Vindkraft

Korsnäs havsvindkraftsprojekt skulle ge miljarder i skatteintäkter och påskynda den gröna övergången

Som investering motsvarar Korsnäs havsvindkraftspark till sin storlek (1300 MW) moderna kärnkraftverk. Projektets storlek beskriver utmärkt möjligheterna för havsvindkraft att öka den förnybara elproduktionen i en värld där behovet av förnybar el ökar på grund av både digitaliseringen och elektrifieringen av industrin och trafiken.

Naturskydd

Värdefulla naturtyper till bättre tillstånd

Inom projektet Kust-LIFE iståndsätts livsmiljöer längs kusten och i skärgården. Kvaliteten av områdena blir bättre och avstånd till varandra mindre.