Foto: Katri Lehtola/Keksi Agency

19.5.2021 | Aktuellt

Etikett i friluftslivet hjälper vandraren och naturen

Respekt för naturen, hur du rör dig i naturen, slår läger och gör upp eld samt skräpfritt friluftsliv – när du känner till de här instruktionerna är du klar att ge dig ut och vandra! Bekanta dig också med anvisningarna om coronaviruset när du t.ex. tar en paus på en eldplats.

8.7.2021 | Friluftsliv

Kvarkens världsarv får en förbättrade vandringsled

Björkö–Panike vandringsled i Kvarken utvecklas i samarbete. Du kan kommentera planen under sommaren via projektets hemsida.

9.6.2021 | Vindkraft

Naturvärdesbedömningarna har inletts vid Korsnäs havsvindkraftsparks projektområde

De naturvärdesbedömningar som ingår i Forststyrelsens miljökonsekvensbedömning av Korsnäs havsvindkraftspark har inletts med fågelutredningar och inventering av strömmingens lek.

10.3.2021 | Forststyrelsen

Forststyrelsens år 2020 var en tid för aktiv utveckling

Forststyrelsens strategi och brand förnyades, arbetet för naturens mångfald och begränsning av klimatförändringen gav goda resultat, projektutvecklingen av vindkraftsområden utvidgades till havsområden. I och med coronapandemin ökade antalet besökare i nationalparker samt försäljningen av jakt- och fisketillstånd kraftigt.