Hotade arter

Den akut hotade fjällräven har lyckats med fortplantingen i Finland

Vid kontrollen av fjällrävens lyor skedde denna sommar en länge väntad vändning, när man observerade att fjällräven fått ungar i fjällområdet i Enontekis. På basis av kontrollen som gjordes på plats hade fjällrävsparet fått tre ungar. Det är första gången på över 25 år som fjällräven lyckas fortplanta sig i Finland. (Arkivfoto: Seppo Keränen)

Skogsbruk

Klimatprogrammet uppmuntrade Forststyrelsen att börja flotta timmer på nytt efter sju år

I slutet av juni började Forststyrelsen flotta timmer på nytt efter en paus på sju år. Ett centralt mål för Forststyrelsens klimatprogram är att minska koldioxidavtrycket. Flottningen lämpar sig särskilt för långa transportsträckor och är en del av Forststyrelsens arbete för att utveckla klimatsmarta virkestransporter.

Vindkraft

Korsnäs havsvindkraftsprojekt skulle ge miljarder i skatteintäkter och påskynda den gröna övergången

Som investering motsvarar Korsnäs havsvindkraftspark till sin storlek (1300 MW) moderna kärnkraftverk. Projektets storlek beskriver utmärkt möjligheterna för havsvindkraft att öka den förnybara elproduktionen i en värld där behovet av förnybar el ökar på grund av både digitaliseringen och elektrifieringen av industrin och trafiken.

Naturskydd

Värdefulla naturtyper till bättre tillstånd

Inom projektet Kust-LIFE iståndsätts livsmiljöer längs kusten och i skärgården. Kvaliteten av områdena blir bättre och avstånd till varandra mindre.