Bild: Toni Eskelinen

9.6.2020 | Miljö och natur

Forststyrelsen spelar en central roll i arbetet för ett klimatneutralt Finland

Målet för Forststyrelsens klimatprogram är att uppnå klimatneutralitet före 2035. Vi strävar efter att öka kolsänkorna och -förråden och produktionen av ren energi samt minska våra utsläpp.

30.6.2020 | Mångfalden

Vi tryggar den biologiska mångfalden i statens mark- och vattenområden på ett övergripande sätt

30.6.2020 | Friluftsliv

Den förnyade Utflyktskarta.fi är en utmärkt hjälp för naturturister i hemlandet

Utflyktskarta.fi innehåller statens och kommunernas naturutflyktsmål, leder samt konstruktioner i terrängen, såsom eldplatser, vindskydd och ödestugor. Också fiske- och jaktområden finns på kartan.

8.6.2020 | Friluftsliv

Etikett i friluftslivet hjälper alla som rör sig i naturen att ta hänsyn till naturen och andra friluftsmänniskor

Att röra sig ute i naturen är populärare än någonsin. Nu för vi etikettdiskussionen i Finland vidare från tennisstrumpor och kindkyssar till naturutflykter!