Bild: Katri Lehtola/Keksi Agency (Hossa)

Vindkraft

Forststyrelsen inleder konkurrensutsättning av två havsvindkraftsprojekt

Edith-projektet ligger i havsområdet som hör till Närpes och Ebba-projektet i havsområdena utanför Pyhäjoki och Brahestad. Kommunerna har godkänt projektens initiativ till detaljplan och Forststyrelsens förutredningar om projekten framskrider.

Projekt

Finlands största EU-finansierade LIFE-naturprojekt någonsin inleds: nya och mer verkningsfulla sätt att bekämpa förlusten av biologisk mångfald

Det åttaåriga projektet Priodiversity LIFE restaurerar och vårdar omfattande naturområden med med en finansiering på 50 miljoner euro där medfinansieringen från EU är 30 miljoner euro.

Friluftsliv

Nationalparkernas popularitet ökar: nya och restaurerade parker lockar allt fler besökare

Antalet besök i Finlands 41 nationalparker ökar stadigt. Nationalparkerna besöktes sammanlagt 2,3 miljoner gånger under januari–juli 2023. Antalet besök ökade med 2 procent jämfört med motsvarande tidsperiod 2022.

Friluftsliv

Nya digitala tjänster uppmuntrar till att röra på sig i naturen

Forststyrelsens Naturtjänster utvecklar en riksomfattande digital tjänst som för samman besöksmål, leder och tjänster med anknytning till friluftsliv från olika aktörer. Syftet är att göra det lättare för människor att hitta utomhusaktiviteter som passar dem. Den nya applikationen och webbtjänsten blir gratis tillgängliga för alla under 2024.

Friluftsliv

I fortsättningen följer vi Vildmarksetiketten på statens områden

Jägare och fiskare ska i fortsättningen följa den nya Vildmarksetiketten på Forststyrelsens fiske- och jaktområden. Vildmarksetiketten betonar vikten av att respektera fångsten, naturen och andra som rör sig i naturen. Årligen beviljas cirka 200 000 jakt- och fisketillstånd på statens marker.

Klimatförändringen

I år sätter vi cirka 18 miljoner plantor

Vårt mål är att utöka kolsänkan i mångbruksskogarna och kolförrådet i trädbeståndet på statens marker med 10 procent före 2035. Centrala åtgärder för det är ökad gödsling och användning av förädlat odlingsmaterial för att förnya skogen.

Naturskydd

Värdefulla naturtyper till bättre tillstånd

Inom projektet Kust-LIFE iståndsätts livsmiljöer längs kusten och i skärgården. Kvaliteten av områdena blir bättre och avstånd till varandra mindre.