Kontaktinformation för havsvindkraft

Den övergripande bilden

Otto Swanljung

Direktör för vindkraftsverksamheten

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358405601715

Tf. Direktör, Fastighetsutveckling (från 11.4.2024)

Executiv assistent: Helena Pallari, tel. +358503960011

Projektutveckling

Ville Koskimäki

Vindkraft projektutvecklingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Veteraanikatu 9
90130 Uleåborg

Puh. +358405369582

Kommersiella frågor

Markku Tuominen

Vindkraftschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358407234895

Tf. Direktör för vindkraftsverksamheten (från 11.4.2024)

Kommunikation

Anna-Maria Länsimies

​Kommunikationschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358403582742