Kontaktinformation för havsvindkraft

Den övergripande bilden

Otto Swanljung

Direktör för vindkraftsverksamheten

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Puh. 0206394643

Projektutveckling

Ville Koskimäki

Vindkraft projektutvecklingschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
PL 81 (Veteraanikatu 9)
90130 Uleåborg

Puh. 0206394021

Kommersiella frågor

Markku Tuominen

Vindkraftschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Puh. 0206394414

Kommunikation

Anna-Maria Länsimies

​Kommunikationschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
PL 94 (Ratatie 11)
01301 Vanda

Puh. 0206394220