Karttjänster i Forststyrelsen

Mark- och vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen såsom Forststyrelsens verksamhetsställen kan hittas i Maat ja vedet -karttjänster. Andra Forststyrelsens karttjänster är Utflyktskarta.fi och Retkikompassi.fi. Dessutom finns några kartor relaterade till naturresursplanering och skogsbruk.

Utflyktskarta.fi är en karttjänst för alla som rör sig i naturen 

Utflyktskarta.fi är Forststyrelsens avgiftsfria karttjänst där du kan söka bland annat Forststyrelsens jakt- och fiskeställen och lämpliga utflyktsmål och tjänster enligt typ av område eller din egen favoritsysselsättning – till exempel nationalparker, friluftsleder eller sevärdheter. 

Utflyktskarta.fi visar både statliga och kommunala utflyktstjänster. Kommunernas utflyktstjänster förs in i tjänsten Utflyktskarta.fi från Lipas-databanken över idrottsplatser. Kommunernas utflyktstjänster visas i den mån de finns sparade i Lipas-systemet. 

Kommuner och föreningar kan spara sina motionsplatser i naturen i Lipas-systemet. Via systemet publiceras motionsplatserna avgiftsfritt i tjänsten Utflyktskarta.fi. I tjänsten Utflyktkarta.fi publicerar vi information om naturmotionsplatser, såsom naturstigar, spår, badplatser och snöskoterspår och -leder. 

Många mångbruksskogar med sina områdesekologiska uppgifter publiceras i tjänsten Utflyktskarta.fi. Uppgifterna om var mångbruksskogarna ligger och vilka specialobjekt som finns i dem har publicerats som ett separat kartlager. I tjänsten syns de naturobjekt där inget skogsbruk bedrivs, såsom urskogar och lundar, samt övriga specialobjekt, såsom landskapsvårds- och strövområden. 

Sevärdheter i mångbruksskogarna, såsom kulturarvsobjekt och naturminnesmärken, kan du välja i menyn under sightseeingdestinationer. Karttjänsten innehåller inga uppgifter om förekomsten av hotade arter eller annan sekretessbelagd information. 

Det finns också en mobilversion av Utflykstkartan.

Mer information 

Retkikompassi – en social karttjänst 

Retkikompassi är Forststyrelsens sociala karttjänst, där användarna själva kan dela med sig av sina naturupplevelser och sina erfarenheter av besök i statens strövområden. Med hjälp av karttjänsten Retkikompassi kan användarna ge Forststyrelsen eller de regionala företagarna respons på användningen och utvecklingen av samt verksamheten i områdena. 

Retkikompassi pilottestas i Evois och Ruunaa strövområden. Vi drar nytta av användarnas respons när vi utvecklar strövområdena.  

Målet är att skapa en lättanvänd kanal där en vandrare kan använda geografisk information exempelvis till att:

 • diskutera och berätta om sina observationer 
 • ställa frågor och ge respons om strövområdet 
 • ge förslag och bidra till utvecklingen 
 • delta i verksamhet i området 
 • hålla kontakt med Forststyrelsens personal 
 • hålla kontakt med tjänsteleverantörer och företagare i området 
 • hålla kontakt med alla aktörer och personer som känner till området 
 • hålla den geografiska informationen aktuell 
 • ge varningar om exempelvis föret eller en fara 

Syftet med tjänsten är att öppna Forststyrelsens geografiska information tillsammans med de sociala mediernas egenskaper och göra informationen tillgänglig för alla som rör sig i skogen. De uppgifter som sparats i tjänsten kommer senare att publiceras som öppna data. 

Retkikompassi är en tjänst som är avsedd för alla som rör sig i skogen och alla diskussioner är öppna. Forststyrelsens utvecklar tjänsten tillsammans med Tietotemput Oy.

Alla som använder tjänsten kan ge förslag till funktioner och egenskaper i tjänsten. Du kan ge respons under den länk som finns i Retkikompassis meny eller på adressen www.retkikompassi.fi/palaute/.

Naturresursplanernas markanvändningskartor 

Ladda ner markanvändningskartor

Södra Finland

Centrala och norra Österbotten

Kajanaland

Lappland

Övre Lappland

I samband med de regionala naturresursplanerna publiceras markanvändningskartor som visar planeringsområdets olika markanvändningsklasser.  

Naturresursplanernas markanvändningskartor finns i lådan.

Obs! Kartorna är stora PDF-filer och det kan ta en stund att ladda ner dem.

Nationalparkernas utflyktskartor och andra friluftskartor 

I Forststyrelsens naturum säljer vi kartor över området, publikationer som handlar om våra objekt och andra produkter med anknytning till naturen.  

Skogsbrukets kartuppgifter 

Skogsbrukets kartor finns på  

 • Forststyrelsens webbplats (naturresursplanernas markanvändningskartor och karttjänster) 
 • På Forststyrelsens kontor där planeraren som ansvarar för planeringsområdet finns 
  • Regionala naturresursplaner och markanvändningskartor 
  • Kartor över stämplingsposter i anmälan om användning av skog och relaterade områdesekologiska uppgifter 
 • Skickas per e-post 
  • Kartor över stämplingsposter i anmälan om användning av skog och relaterade områdesekologiska uppgifter.

 Du kan få materialet antingen genom att hämta det eller per post. 

Informationen är gratis om du kommer in till kontoret för att titta på materialet och själv kopierar uppgifterna på dina egna kartor. Om du vill ha en kopia av en karta i en naturresursplan eller områdesekologisk plan eller av en anmälan om användning av skog kostar det 5 €/sida. 

Om kopiorna postas tar vi dessutom ut postkostnaderna (priset är ett självkostnadspris som innehåller material-, arbets- och upphovsrättskostnaderna). 

För material som skickas med e-post tar vi inte ut någon avgift. Om ovan nämnda utlämnande av uppgifter hänför sig till planering som Forststyrelsen deltar i, kan kopiorna ges utan kostnad. Begäran om information bekräftas när de anländer och vi försöker att lämna ut informationen inom två veckor. 

Andra ställen där kartor säljs och publiceras