Karttjänster i Forststyrelsen

Mark- och vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen såsom Forststyrelsens verksamhetsställen kan hittas i Maat ja vedet -karttjänster. Andra Forststyrelsens karttjänster är Utflyktskarta.fi och Retkikompassi.fi. Dessutom finns några kartor relaterade till naturresursplanering och skogsbruk.

En kvinna står i naturen och tittar på mobilen i handen.
Bild: Tapani Mikkola

Utflyktskarta.fi är en karttjänst för alla som rör sig i naturen 

Utflyktskarta.fi är Forststyrelsens avgiftsfria karttjänst där du kan söka bland annat Forststyrelsens jakt- och fiskeställen och lämpliga utflyktsmål och tjänster enligt typ av område eller din egen favoritsysselsättning – till exempel nationalparker, friluftsleder eller sevärdheter. 

Utflyktskarta.fi visar både statliga och kommunala utflyktstjänster. Kommunernas utflyktstjänster förs in i tjänsten Utflyktskarta.fi från Lipas-databanken över idrottsplatser. Kommunernas utflyktstjänster visas i den mån de finns sparade i Lipas-systemet. 

Kommuner och föreningar kan spara sina motionsplatser i naturen i Lipas-systemet. Via systemet publiceras motionsplatserna avgiftsfritt i tjänsten Utflyktskarta.fi. I tjänsten Utflyktkarta.fi publicerar vi information om naturmotionsplatser, såsom naturstigar, spår, badplatser och snöskoterspår och -leder. 

Många mångbruksskogar med sina områdesekologiska uppgifter publiceras i tjänsten Utflyktskarta.fi. Uppgifterna om var mångbruksskogarna ligger och vilka specialobjekt som finns i dem har publicerats som ett separat kartlager. I tjänsten syns de naturobjekt där inget skogsbruk bedrivs, såsom urskogar och lundar, samt övriga specialobjekt, såsom landskapsvårds- och strövområden. 

Sevärdheter i mångbruksskogarna, såsom kulturarvsobjekt och naturminnesmärken, kan du välja i menyn under sightseeingdestinationer. Karttjänsten innehåller inga uppgifter om förekomsten av hotade arter eller annan sekretessbelagd information. 

Naturresursplanernas markanvändningskartor 

Ladda ner markanvändningskartor

Södra Finland

Centrala och norra Österbotten

Kajanaland

Lappland

Övre Lappland

I samband med de regionala naturresursplanerna publiceras markanvändningskartor som visar planeringsområdets olika markanvändningsklasser.  

Naturresursplanernas markanvändningskartor finns i lådan.

Obs! Kartorna är stora PDF-filer och det kan ta en stund att ladda ner dem.

Nationalparkernas utflyktskartor och andra friluftskartor 

I Forststyrelsens naturum säljer vi kartor över området, publikationer som handlar om våra objekt och andra produkter med anknytning till naturen.  

Skogsbrukets kartuppgifter 

Skogsbrukets kartor finns på  

  • Forststyrelsens webbplats (naturresursplanernas markanvändningskartor och karttjänster) 
  • På Forststyrelsens kontor där planeraren som ansvarar för planeringsområdet finns
    • Regionala naturresursplaner och markanvändningskartor 
    • Kartor över stämplingsposter i anmälan om användning av skog och relaterade områdesekologiska uppgifter 
  • Skickas per e-post
    • Kartor över stämplingsposter i anmälan om användning av skog och relaterade områdesekologiska uppgifter.

 Du kan få materialet antingen genom att hämta det eller per post. 

Informationen är gratis om du kommer in till kontoret för att titta på materialet och själv kopierar uppgifterna på dina egna kartor. Om du vill ha en kopia av en karta i en naturresursplan eller områdesekologisk plan eller av en anmälan om användning av skog kostar det 5 €/sida. 

Om kopiorna postas tar vi dessutom ut postkostnaderna (priset är ett självkostnadspris som innehåller material-, arbets- och upphovsrättskostnaderna). 

För material som skickas med e-post tar vi inte ut någon avgift. Om ovan nämnda utlämnande av uppgifter hänför sig till planering som Forststyrelsen deltar i, kan kopiorna ges utan kostnad. Begäran om information bekräftas när de anländer och vi försöker att lämna ut informationen inom två veckor. 

Andra ställen där kartor säljs och publiceras