Karttapalveluja Metsähallituksessa

Metsähallituksen hallinnassa olevat maa- ja vesialueet sekä Metsähallituksen toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät Maat ja vedet -karttapalvelusta. Muita Metsähallituksen karttapalveluja ovat Retkikartta.fi ja Retkikompassi.fi. Lisäksi on saatavilla joitakin karttoja liittyen luonnonvarasuunnitteluun ja metsätalouden toimintaan.

Retkikartta.fi on luonnossa liikkujan oma karttapalvelu 

Retkikartta.fi on Metsähallituksen tarjoama, käyttäjälle maksuton kattava karttapalvelu, josta voi hakea mm. Metsähallituksen metsästys- ja kalastuskohteita sekä etsiä retkeilyyn sopivia kohteita ja palveluita aluetyypin tai oman harrastuksen mukaan – esimerkiksi kansallispuistoja, retkeilyreittejä tai nähtävyyksiä. 

Retkikartta näyttää sekä valtion että kuntien retkeilypalveluja. Kuntien retkeilypalvelut tuodaan Retkikarttaan Lipas-liikuntapaikkojen tietopankista. Kuntien retkeilypalveluja näytetään siltä osin kuin ne on tallennettu Lipas-järjestelmään. 

Kunnat ja yhdistykset voivat tallettaa luontoliikuntakohteitaan ilmaiseen Lipas-järjestelmään, jonka kautta kohteet voi julkaista maksutta Retkikartta.fi:ssä. Retkikartalla julkaistavia luontoliikuntapaikkoja ovat esimerkiksi luontopolut, ladut, uimapaikat sekä moottorikelkkaurat ja -reitit. 

Myös monikäyttömetsät alue-ekologisine tietoineen on julkaistu Retkikartta.fi-palvelussa. Tiedot monikäyttömetsien sijainnista ja niissä olevista erityiskohteista on julkaistu omana karttatasonaan. Palvelussa näkyvät kokonaan metsätaloustoiminnan ulkopuolelle rajatut luontokohteet kuten aarniometsät ja lehdot sekä muut erityiskohteet kuten maisema- ja retkeilyalueet. 

Monikäyttömetsien nähtävyyskohteet, esimerkiksi kulttuuriperintökohteet ja luonnonmuistomerkit, saa näkyviin nähtävyyskohdevalikosta. Karttapalvelu ei kerro uhanalaisten lajien esiintymätietoja tai muita salassa pidettäviä tietoja. 

Retkikartta toimii myös mobiililaitteilla.

Luonnonvarasuunnitelmien maankäyttökartat 

Lataa maankäyttökartta (pdf)

Etelä-Suomi:

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Lappi

Ylä-Lappi

Alueellisten luonnonvarasuunnitelmien yhteydessä julkaistaan maankäyttökartat, joista näkyvät suunnittelualueen eri maankäyttöluokat. 

Eri suunnittelualueiden kartat ovat ladattavissa viereisessä laatikossa.

Huom! Kartat ovat suuria pdf-tiedostoja ja voivat latautua hitaasti.

 

Kansallispuistojen reittikartat ja muut retkeilykartat 

Metsähallituksen luontokeskuksissa myymme alueen karttoja, kohteistamme kertovia julkaisuja ja muita luontoon liittyviä tuotteita.  

Metsätalouden karttatiedot 

Metsätalouden karttoja löytyy :

  • Metsähallituksen verkkosivuilta (luonnonvarasuunnitelmien maankäyttökartat ja karttapalvelut)
  • Metsähallituksen toimistolta, missä suunnittelualueesta vastaava metsäasiantuntija toimii
    • Alueelliset luonnonvarasuunnitelmat ja maankäyttökartat
    • Metsänkäyttöilmoituksen leimikkokartat ja siihen liittyvät alue-ekologiset tiedot
  • Sähköpostitse toimitettuna
    • Metsänkäyttöilmoituksen leimikkokartat ja siihen liittyvät alue-ekologiset tiedot 

 Aineiston voi saada joko noutamalla tai postitettuna. 

Jos tietoja haluava käy katsomassa materiaalia toimistolla ja kopioi tiedot itse omille kartoilleen, tieto on ilmaista. Jos hakija haluaa kopion luonnonvara- tai alue-ekologisen suunnitelman kartasta tai metsänkäyttöilmoituksesta, se maksaa 5 €/sivu. 

Jos kopiot postitetaan, peritään lisäksi postituskustannukset (hinta on omakustannushinta, joka sisältää materiaali-, työ- ja tekijänoikeuskustannukset). 

Sähköpostitse lähetettävästä materiaalista ei peritä maksua. Mikäli edellä mainittu tietojen anto liittyy Metsähallituksen osallistavaan suunnitteluun, voidaan kopiot antaa korvauksetta. Tietopyynnöt kuitataan niiden saavuttua ja tiedot pyritään antamaan kahden viikon sisällä. 

Muita karttojen myynti- ja julkaisupaikkoja