14.5.2024

Ebba ja Edith etenevät kohti YVA:a ja maastoselvityksiä

14.5.2024

Talousvyöhykkeen merituulivoimahankkeisiin määritetään pelisäännöt ennen hyödyntämislupia

Valtioneuvosto päätti olla myöntämättä hyödyntämislupia talousvyöhykkeelle anotuille merituulivoimahankkeille. Valtioneuvosto pitää tärkeänä määritellä talousvyöhykkeen hyödyntämisen pelisäännöt meneillään olevassa lainsäädäntöhankkeessa ennen kuin lupia myönnetään. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti päätöksestä 2.5.2024.

14.5.2024

Korsnäsin merituulivoimahankkeen YVA-menettelyt käynnissä

Vattenfallin ja Metsähallituksen Korsnäsissa sijaitsevan merituulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmat (YVA-ohjelmat) ovat valmistuneet. Toinen YVA koskee merituulivoimapuistoa ja merikaapeleita, toinen sähkönsiirtoa mantereella. Myös tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on parhaillaan nähtävillä.

29.6.2023

EY ja Hannes Snellman merituulivoimahankkeiden neuvonantajiksi

Metsähallituksen kahden seuraavan merituulivoimahankkeen kaupallisena neuvonantajana toimii EY ja juridisena neuvonantajana Hannes Snellman. Hankekumppanin valintaprosessiin ja aikatauluun palataan kesän jälkeen. Neuvonantajat valittiin kilpailuttamalla.

Suomi avaa kilpailutukseen 6000 MW merituulivoimaa