Hankkeet kilpailutetaan kansainvälisillä markkinoilla

Suomen aluevesien merituulivoimahankkeet kilpailutetaan kansainvälisillä markkinoilla valtion määrittämän mallin mukaisesti. Kilpailutusmenettely vastaa yrityskauppajärjestelyjen käytäntöjä, on tasapuolinen, avoin ja läpinäkyvä, vaikka tarjoukset eivät olekaan julkisia. Tarjouksia arvioidaan sekä määrällisillä että laadullisilla kriteereillä. Käytämme kilpailutuksen järjestämisessä kaupallista neuvonantajaa.

Merituulivoima-alueiden vuokraoikeudet ja valmisteltu hanke kilpailutetaan kansainvälisillä markkinoilla. Kilpailutukseen voivat osallistua sekä kotimaiset että ulkomaiset energia-alan toimijat.

Kilpailutus on yrityskauppaprosessia vastaava yksityisoikeudellinen menettely, jossa tarjoajia kohdellaan yhdenvertaisesti. Prosessi on avoin ja läpinäkyvä.

Kilpailutus etenee vaiheittain

Kilpailutus käynnistetään markkinoiden informoinnilla. Alustavien tarjousten jälkeen hankkeista kiinnostuneilta pyydetään sitovat tarjoukset. Niiden joukosta valitaan yksi tai useampi kumppani lopullisiin neuvotteluihin. Kun osapuolet ovat päässeet sopimukseen, hankkeen kehittäminen jatkuu sovitulla tavalla. Kilpailutus kestää kaikkine vaiheineen noin vuoden.

Kilpailutuksessa painotetaan laadullisia ja kaupallisia kriteereitä. Kerromme kriteereistä lisää lähempänä ennen kilpailutusten käynnistämistä.

Kilpailutuksen voittanut sopimuskumppani vastaa muun muassa tarvittavien lupien hakemisesta ja kehittää aluetta itselleen tarkoituksenmukaisella tavalla tiiviissä yhteistyössä paikallisen kunnan kanssa. Metsähallitus jää alueen vuokranantajaksi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.

Hankkeen kehittäjä jatkaa luvitusta  

Suomen lainsäädäntö edellyttää merituulivoimapuiston rakentajalta varsin perusteellista lupaprosessia. Hankkeen luvitus vie arviolta viidestä seitsemään vuotta, minkä jälkeen rakentaminen voi alkaa.

Luvituksen tärkeimmät vaiheet ovat paikallisen kunnan kaavoitustyön lisäksi ympäristövaikutusten arviointi (YVA), vesilupa, rakennusluvat ja voimajohdon luvitus.

YVA-menettelyä varten hankekehittäjän on tehtävä monenlaisia luontoselvityksiä maalla ja merellä, arvioitava maisemavaikutuksia, mallinnettava melu- ja välkevaikutuksia sekä selvitettävä mm. vaikutuksia meriliikenteeseen. Merenpohjan tutkimukset ja tuulimittaukset vievät myös oman aikansa. Luontoselvityksiin vaikuttavat vuodenajat, sillä monia asioita voidaan selvittää vain maastokaudella talven mentyä. YVA-selvityksiä tehdään käytännössä useampana vuonna.

Lisätietoja