Metsähallitukselta metsästysluvat valtion maille

Metsästykseen tarvitaan maanomistajan lupa, jonka valtion alueille myy Metsähallitus. Olemme perustaneet lupa-alueita pienriistan ja hirvien metsästykseen, ja myös suurpetojen pyyntiin on mahdollista saada lupa. Lupia voi hankkia Metsähallituksen Eräluvat-palvelusta. Pohjois-Suomessa paikallisilla on oikeus metsästää maksutta oman kunnan valtion alueilla.

Pienriistaa voi metsästää yli 120 pienriista-alueella eri puolilla Suomea. Niille myymme pienriistalupia alueesta riippuen kanalintujen, vesilintujen ja jäniksen, pienpetojen ja majavan metsästykseen. Lupien hinnat vahvistaa maa- ja metsätalousministeriö.

Hirvenmetsästysseurueet voivat hakea hirvenmetsästysaluetta vuodeksi kerrallaan. Haku tapahtuu joka vuoden tammikuussa. Kun seurue saa alueluvan Metsähallitukselta, sen on vielä haettava pyyntilupaa Suomen riistakeskukselta.

Suden, ilveksen ja ahman pyyntiin tarvitaan ensin Suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa. Karhunmetsästyksessä lupajärjestelyt riippuvat siitä, tapahtuuko metsästys poronhoitoalueella.

Irrallisia valtion alueita on myös vuokrattu metsästysyhdistyksille.

Metsästyslupien enimmäiskiintiöt kullekin alueelle määrittelee Metsähallituksen erätalousjohtaja, joka antaa kiintiöpäätöksen määrävuosin.

Riistakameran käyttöön valtion alueilla tarvitaan myös Metsähallituksen lupa.

Metsästyslupatulojen käyttö

Lupatulot käytämme muun muassa riistanhoitoon ja kestävän metsästyksen suunnitteluun. Pienriistaluvasta noin joka kolmas euro sijoitetaan riistan elinympäristön parantamiseen.

Tuloilla olemme ennallistaneet soita riekolle, metsähanhelle ja teerelle. Lisäksi ennallistamme metsäkanalinnuille arvokkaita poikasalueita, puronvarsikorpia.

Lisätietoa