Korsnäsin merituulivoimapuisto

Metsähallitus ja Vattenfall allekirjoittivat joulukuussa 2022 sopimuksen Suomen ensimmäisen avomerialueen tuulivoimapuiston kehittämisestä ja rakentamisesta. Tuulivoimapuisto, jonka suunniteltu kapasiteetti on 1,3 GW ja vuosituotanto arviolta 5 TWh, rakennetaan merelle Korsnäsin kunnan edustalle, maamme länsirannikolle. Hanke valmistuu 2030-luvulla.

Korsnäsin merituulivoimahanke on erittäin merkittävä uusi avaus kohti Suomen ilmastotavoitteiden toteuttamista ja se vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta ensi vuosikymmenellä.

Korsnäsin merituulivoimapuisto:

  • Korsnäsin merituulivoimahanke oli Metsähallituksen ensimmäinen merituulivoimapuisto-oikeuksien kansainvälinen huutokauppa.
  • Investoinnin kokonaisarvo on arviolta 2-3 miljardia euroa sen valmistuttua 2030-luvulla.
  • Sähkön vuosituotanto on arviolta 5 TWh, mikä vastaa yli kahden miljoonan kerrostaloasunnon vuotuista sähkönkulutusta (normaali varustelutaso, kolme asukasta).
  • Nimellinen kapasiteetti on noin 1,3 GW, mikä vastaa 40 prosenttia Suomen tuulivoimakapasiteetista vuonna 2021.
  • Tuulivoimapuiston rakentava ja sitä käyttävä kumppani valittiin Metsähallituksen järjestämässä kansainvälisessä huutokauppamenettelyssä.
  • Huutokauppamenettely perustuu Metsähallituksen tehtävään hallinnoida valtion omistamia maa- ja vesialueita.

Fossiilivapaata energiaa luontoarvoja kunnioittaen

Ajankohtaista

Vattenfall valittiin joulukuussa 2022 kehittämään ja rakentamaan Korsnäsin merituulivoimapuistoa.

Ajankohtaista-palstalla kerromme tuoreimmat Korsnäsin merituulivoimahankkeen uutiset. Täältä löydät myös Vind Café -sidosryhmätilaisuuksien ajankohdat.

Hankkeen taustaa

Korsnäsin edustan merituulivoimapuiston taustalla on maakuntakaava ja merialuesuunnitelma.

Valittu alue soveltuu tuulivoiman tuotantoon monista näkökulmista katsottuna.

Esittelymateriaalit

Täältä löydät Korsnäsin merituulivoimapuistoa esittelevää materiaalia, kuten videoita ja karttoja sekä muuta aineistoa.

Kumppanin valinta

Metsähallituksella oli tiukat vastuullisuusvaatimukset Korsnäsin merituulivoimahankkeen kumppanille.