Taloushyötyjä luonnosta

Suomalainen biotalous pohjautuu metsään. Metsästä peräisin olevia biomassoja hyödynnetään puutuotteiden ja paperin lisäksi mm. kangaskuiduissa, lääkkeissä, kemikaaleissa, funktionaalisissa elintarvikkeissa, muoveissa, kosmetiikassa, älypakkauksissa ja bioöljyssä. Metsähallituksen monikäyttömetsistä toimitetaan raaka-aineita kaikkiin näihin tuotteisiin. Metsähallituksen myymästä puusta kertyy vuosittain metsäteollisuudelle vientituloina noin miljardi euroa.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan asettamien tavoitteiden pohjalta Metsähallituksen vuotuisista tulostavoitteista. Tulos on parantunut 2000-luvulla, ja liikevoitto on nostettu pysyvästi yli sadan miljoonan euron.

Metsähallituksen tuottama taloudellinen hyvinvointi jakaantuu palkkojen ja palkkioiden, verojen, hankintojen ja osinkojen muodossa yhteiskunnan eri tahoille.

Metsähallituksen toiminnan välilliset taloudelliset vaikutukset ovat mittavia. Yksi kansallispuistojen palveluihin sijoitettu euro tuottaa aluetalouteen keskimäärin kymmenen euroa kävijöiden myötä, mm. luontomatkailu- ja majoitusyrityksille.

Myös kalastajien ja metsästäjien rahallinen panostus aluetalouteen on merkittävä. Eniten aluetalous hyötyy Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Metsähallituksen toiminta työllistää metsäkone-, kuljetus- ym. urakoitsijoita niin metsätalouden kuin luonnonhoidon tehtävissä.

Metsähallitus

  • tulouttaa valtiolle yli 100 miljoonaa euroa vuodessa
  • työllistää n. 1 100 henkilöä kautta maan
  • toimittaa metsäteollisuudelle n. 6 milj. km³ puuta vuosittain
  • tarjoaa työtä sadoille metsäkone- ja kuljetusurakoitsijoille
  • ylläpitää retkeilijöiden peruspalvelut, joita luontomatkailuyritykset voivat höydyntää
  • tukee paikallistaloutta edistämällä luontomatkailuyritysten toimintaa: kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijöiden rahankäyttö tuotti lähiseuduille yli 296,6 milj. euron paikallistaloudelliset vaikutukset v. 2023.
  • kaavoittaa ja myy tontteja
  • edistää tuulivoiman käyttöönottoa.

Lisätietoa