Saavutettavuusseloste

Metsähallitus pyrkii takaamaan Metsa.fi -sivuston saavutettavuuden sen mukaisesti, mitä Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 edellyttää.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa www.metsa.fi, joka on julkaistu 9.6.2020. Sivuston saavutettavuuden on laatinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. Seloste on laadittu 25.5.2020.

Saavutettavuuden tila

Metsa.fi -sivusto täyttää verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 A- ja AA-tasot osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä seuraavin osin saavutettavuusvaatimusten mukainen:

Hakutoiminnallisuus

Sivustolla käytetty hakutoiminnallisuus ei täytä tällä hetkellä saavutettavuusvaatimuksia. Haku on valmis tuote, Valu Search, jonka toimintaan emme pysty välittömästi vaikuttamaan. Saavutettavuusongelmista on raportoitu eteenpäin Valu Digital Oy:lle, ja he pyrkivät korjaamaan puutteet tuotteen seuraavassa versiopäivityksessä. Hakutoiminnallisuudessa havaittiin seuraavat saavutettavuushaasteet:

 • Hakua on vaikea käyttää ja hahmottaa ruudunlukijaohjelmistoilla, koska haku tehdään dynaamisesti ilman hakupainiketta ja tilaviestiä ruudunlukijalle. (4.1.2, 4.1.3)
 • Hakukenttää ei olla määritelty ohjelmallisesti hakukentäksi. (1.3.5)
 • Hakunäkymällä ei ole johdonmukaista otsikkorakennetta. (1.3.1)
 • Hakutuloksia järjestävä välilehtitoteutus ei kerro ruudunlukijalle, mikä välilehdistä on kulloinkin aktiivinen/valittuna. (4.1.2)
 • Koska haulla ei ole omaa sivua ja se on mukana jokaisen sivun rakenteessa, hakunäkymän (käyttäjälle näkymättömät) sisällöt luetaan ruudunlukijalle ja ne saavat sarkainselauksella kohdistuksen jokaisen sivun lopussa. (1.3.2, 2.4.3, 2.4.6)
 • Mobiilinäkymässä hakukenttä tulee esiin painamalla hakupainiketta, mutta se on selausjärjestyksessä painikkeesta taaksepäin ja välissä on etusivulinkki, mikä tekee sen löytämisestä vaikeaa. (2.4.3)

Lomakkeet

Sivuston omat lomakkeet eivät täytä tällä hetkellä saavutettavuusvaatimuksia. Gravity Forms ei vielä tue ratkaisuja, joilla lomakkeet olisivat kehitettävissä täysin saavutettaviksi, mutta virheet on raportoitu ja ne todennäköisesti korjataan seuraavien versiopäivitysten yhteydessä. Lomakkeissa havaittiin seuraavat saavutettavuushaasteet:

 • Henkilötietokenttiä ei ole määritelty ohjelmallisesti. (1.3.5)
 • Lomakeosioita ei olla ryhmitelty ohjelmallisesti (1.3.1)
 • Lomakeosioiden otsikot ovat label-elementtejä, vaikkei niiden ole tarkoitus viitata syötteeseen. (1.3.1)
 • Lomakkeista puuttuu ohjeita, jotka vaikuttavat esim. pakollisten kenttien tulkitsemiseen. (3.3.2)
 • Lomakkeiden otsikkorakenteissa on puutteita. (1.3.1)

Sivuston omien lomakkeiden virheilmoitukset eivät toimi täysin saavutettavasti. Virheilmoituksissa havaittiin seuraavat saavutettavuushaasteet:

 • Ruudunlukijalle ei kerrota virheistä ilman kohdistuksen siirtämistä.
 • Virheilmoituksia ei olla yksilöity niin, että virheviestistä kävisi ilmi mihin syötteeseen ilmoitus liittyy. Virheilmoituksia ei myöskään ole ohjelmallisesti kytketty syötteisiin, joihin ne viittaavat. (3.3.1)

Tekstimuotoisten linkkien virheellinen saavutettava nimi

Sivustolla on havaittu Gutenberg-editorin ohjelmointivirheestä johtuen tekstimuotoisia linkkejä, joiden saavutettavaksi nimeksi (aria-labeliksi) muodostuu automaattisesti ”avautuu uuteen välilehteen”. Ongelma on raportoitu, ja ongelma ratkeaa mahdollisesti Gutenbergin versiopäivityksen yhteydessä. (2.4.4)

Liitetiedostojen saavutettavuus

Sivustolla on liitetiedostoja, jotka eivät ole vielä kaikin osin saavutettavia. Käymme tiedostoja läpi ja teemme parhaamme sivuston liitetiedostojen saavutettavuuden eteen. Pyydämme lähettämään saavutettavuuspalautetta tai -pyynnön, jos tarvitsemanne tiedosto ei ole tarjottu teille saavutettavassa muodossa.

Pelkän tekstin suurentaminen

Pelkän tekstin suurentaminen 200% aiheuttaa jonkin verran ongelmia päävalikossa ja lomakesivuilla. Ongelmien ei kuitenkaan tulisi estää palvelun käyttöä. (1.4.4)

Kuvien alt-tekstit

Sivuston kieliversioista puuttuu osa kuvien tekstivastineista (alt-tekstit) tai ne ovat suomenkielellä, mutta tekstejä lisätään mahdollisimman pian kun käännökset valmistuvat.

Sivuston sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Karttaupote

Sivustolla on karttaupote, jota ei ole kehitetty saavutettavaksi, koska sovellettava laki (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata karttapalveluja. Kartan sisältämät tiedot, joille karttamuoto ei ole oleellinen ja joita laki koskee, on koottu linkkilistaksi kartan alle tiedon saavutettavuuden varmistamiseksi.

Webropol-lomakkeet

Osa lomakkeista on tehty Webropol-lomakeohjelmalla, joka on kolmannen osapuolen tuote. Webropolin lomakkeiden on arvioitu olevan saavutettavuudeltaan sivuston omia lomakkeita parempia. Webropolin lomakkeet eivät kuitenkaan täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia, ja havainnot on raportoitu Webropol Oy:lle.

Saavutettavuuspuutteiden korjaaminen

Edellä esitetyt puutteet (lukuunottamatta sisältöjä, joita laki ei koske) pyritään korjaamaan niin pian kuin mahdollista. Saavutettavuusselostetta täydennetään sitä mukaa, kun havaittuja virheitä on korjattu.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 25.5.2020. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset. Selostetta tarkistettiin viimeksi 25.5.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Olemme sitoutuneet kehittämään Metsa.fi:n saavutettavuutta, joten pyydämme ottamaan yhteyttä, jos jokin sisältö sivustolla poikkeaa tästä tavoitteesta. Teemme parhaamme saavutettavan sisällön takaamiseksi kaikille käyttäjille.

Saavutettavuuspalautteella voit joko ilmoittaa siitä, etteivät saavutettavuusvaatimukset joiltakin osin täyty Metsa.fi -sivustolla tai pyytää tietoa tai sisältöä, joka ei kuulu direktiivin soveltamisalaan. Vastaamme sinulle niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kahden viikon kuluttua viestisi lähetyksestä. Saavutettavuuspalautteen käsittelystä vastaa Metsähallituksen Viestintä. Lähetä saavutettavuuspalautetta meille sähköpostilla (palaute@metsa.fi).

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle (ohjeet kohdassa Palaute ja yhteystiedot). Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000