Saavutettavuusseloste

Metsähallitus pyrkii takaamaan Metsa.fi -sivuston saavutettavuuden sen mukaisesti, mitä Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 edellyttää.

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa www.metsa.fi, joka on julkaistu 9.6.2020. Sivuston saavutettavuuden on laatinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. Seloste on laadittu 25.5.2020 ja sitä on päivitetty 16.10.2023.

Saavutettavuuden tila

Metsa.fi -sivusto täyttää verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 A- ja AA-tasot osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä seuraavin osin saavutettavuusvaatimusten mukainen:

Hakutoiminnallisuus

Sivustolla käytetty hakutoiminnallisuus ei täytä täysin saavutettavuusvaatimuksia. Haku on valmis tuote, Valu Search, jonka toimintaan emme pysty välittömästi vaikuttamaan. Saavutettavuusongelmista on raportoitu eteenpäin Valu Digital Oy:lle, ja he pyrkivät korjaamaan puutteet tuotteen seuraavassa versiopäivityksessä. Hakutoiminnallisuudessa havaittiin seuraavat saavutettavuushaasteet:

  • Mobiilinäkymässä hakukenttä tulee esiin painamalla hakupainiketta, mutta se on selausjärjestyksessä painikkeesta taaksepäin ja välissä on etusivulinkki, mikä tekee sen löytämisestä vaikeaa. (2.4.3)

Liitetiedostojen saavutettavuus

Sivustolla on liitetiedostoja, jotka eivät ole vielä kaikin osin saavutettavia. Käymme tiedostoja läpi ja teemme parhaamme sivuston liitetiedostojen saavutettavuuden eteen. Pyydämme lähettämään saavutettavuuspalautetta tai -pyynnön, jos tarvitsemanne tiedosto ei ole tarjottu teille saavutettavassa muodossa.

Pelkän tekstin suurentaminen

Pelkän tekstin suurentaminen 200% aiheuttaa jonkin verran ongelmia päävalikossa ja lomakesivuilla. Ongelmien ei kuitenkaan tulisi estää palvelun käyttöä. (1.4.4)

Kuvien alt-tekstit

Sivuston kieliversioista puuttuu osa kuvien tekstivastineista (alt-tekstit) tai ne ovat suomenkielellä, mutta alt-tekstejä pyritään täydentämään mahdollisimman pian.

Palautelomake

Palautelomake tulee Metsa.fi-sivustolle upotuksena kolmannen osapuolen järjestelmästä (Qreformin Rego-järjestelmä), koska Regoa käytetään Metsähallituksessa palautteiden käsittelyyn. Lomake ei ole saavutettava, mutta Qreform on luvannut korjata tilanteen.

Muu saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Power BI -raportit eivät täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia ja niiden käyttö ruudunlukuohjelmilla edellyttää suurta perehtyneisyyttä. Parannamme Power BI -raporttien saavutettavuutta, kun ohjelmistotoimittajan sovelluksiin tekemä kehitys sen mahdollistaa.

Mikäli tarvitset Power BI-raportin sisältämiä tietoja saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä sähköpostilla Luontopalvelut@metsa.fi. Pyrimme toimittamaan tiedot saavutettavassa muodossa.

Sivuston sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Karttaupote

Sivustolla on karttaupote, jota ei ole kehitetty saavutettavaksi, koska sovellettava laki (Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019) ei kata karttapalveluja. Kartan sisältämät tiedot, joille karttamuoto ei ole oleellinen ja joita laki koskee, on koottu linkkilistaksi kartan alle tiedon saavutettavuuden varmistamiseksi.

Webropol-lomakkeet

Osa lomakkeista on tehty Webropol-lomakeohjelmalla, joka on kolmannen osapuolen tuote. Webropolin lomakkeiden on arvioitu olevan saavutettavuudeltaan sivuston omia lomakkeita parempia. Webropolin lomakkeet eivät kuitenkaan täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia, ja havainnot on raportoitu Webropol Oy:lle.

Saavutettavuuspuutteiden korjaaminen

Edellä esitetyt puutteet (lukuunottamatta sisältöjä, joita laki ei koske) pyritään korjaamaan niin pian kuin mahdollista. Saavutettavuusselostetta täydennetään sitä mukaa, kun havaittuja virheitä on korjattu.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 25.5.2020. Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 30.1.2023, koska osa puutteista on saatu korjattua.

Palaute ja yhteystiedot

Olemme sitoutuneet kehittämään Metsa.fi:n saavutettavuutta, joten pyydämme ottamaan yhteyttä, jos jokin sisältö sivustolla poikkeaa tästä tavoitteesta. Teemme parhaamme saavutettavan sisällön takaamiseksi kaikille käyttäjille.

Saavutettavuuspalautteella voit joko ilmoittaa siitä, etteivät saavutettavuusvaatimukset joiltakin osin täyty Metsa.fi -sivustolla tai pyytää tietoa tai sisältöä, joka ei kuulu direktiivin soveltamisalaan. Vastaamme sinulle niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kahden viikon kuluttua viestisi lähetyksestä. Saavutettavuuspalautteen käsittelystä vastaa Metsähallituksen Viestintä. Lähetä saavutettavuuspalautetta meille sähköpostilla (info@metsa.fi).

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle (ohjeet kohdassa Palaute ja yhteystiedot). Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000