Matkailuyhteistyö valtion alueilla

Matkailun edistäminen, paikallistalouden tukeminen, yrittäjyyden mahdollistaminen ja luontomatkailun kestävyyden varmistaminen ovat Metsähallitukselle tärkeitä tavoitteita.

Metsähallitukselle matkailuyritykset ovat tärkeä asiakas- ja kumppanuusryhmä. Metsähallitus tekee pitkäjänteistä yhteistyötä satojen yritysten kanssa eri puolilla Suomea. Nämä matkailuyritykset joko toimivat valtion mailla ja vesillä ja käyttävät toiminnassaan Metsähallituksen ylläpitämiä retkeilyrakenteita tai viestivät luontokohteista yhdessä Metsähallituksen kanssa.

Yhteistyön askelmerkit

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Jos olet kiinnostunut toimimaan matkailuyrittäjänä valtion mailla tai muilla perustein solmimaan yhteistyösopimuksen Metsähallituksen kanssa, täytä yhteydenottolomake ja kerro ideastasi. Lomakkeella voit tehdä myös uusintapyynnön sopimuksellesi.

Antamiesi tietojen perusteella ohjaamme sinut Metsähallituksen sisällä oikean yhteistyötahon luo.

Siirry lomakkeelle (webropol.com).

Kun yritys käyttää liiketoiminnassaan hyväksi valtion maita tai Metsähallituksen ylläpitämiä retkeilyrakenteita, yrityksen tulee yleensä tehdä yhteistyö- tai käyttöoikeussopimus Metsähallituksen kanssa.

Jos olet kiinnostunut tietyn Metsähallituksen alueen käyttämisestä matkailuliiketoiminnassasi, yhteistyökumppanisi meillä riippuu alueen käyttötarkoituksesta.

Jos kyseessä on luonnonsuojelualue, teet yhteistyösopimuksen Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa.

Monikäyttömetsien, virkistysmetsien ja retkeilyalueiden osalta yhteistyökumppani Metsähallituksessa riippuu siitä, mitä aiot tehdä. Jos haluat käyttää Metsähallituksen ylläpitämiä retkeilyrakenteita, teet sopimuksen Luontopalvelujen kanssa. Jos haluat ostaa tai vuokrata maata liiketoimintaa varten, haluat tehdä monikäyttömetsään moottorikelkka- tai muun reitin tai rakentaa kevyen taukopaikan, teet yhteistyötä Kiinteistökehityksen kanssa.

Kaikista metsästys- ja kalastusoikeuksista ja luvista valtion alueilla vastaa Eräpalvelut.

Jos oikea yhteistyötaho ei tunnu selviävän, ei hätää. Kun kerrot liiketoimintaideastasi yhteydenottolomakkeen kautta, sinut ohjataan oikean henkilön luo.

Matkailupalvelut monikäyttömetsissä

Suuri osa matkailuyrityksistä toimii monikäyttömetsissä, joissa valinnanvaraa on paljon ja sopimuskäytäntö on joustavaa. Lue lisää matkailupalveluista monikäyttömetsissä.

Matkailupalvelut suojelualueilla

Kansallispuistoissa ja muilla suojelualueilla olevat retkeilyrakenteet ja reitit palvelevat yrittäjänkin tarpeita. Lue lisää matkailupalveluista suojelualueilla.

Matkailupalvelut eränkäynnin parissa

Yrittäjä voi vuokrata meiltä kalastusalueita asiakkaidensa käyttöön. Kaikissa lupa-asioissa palvelee Eräpalvelut. Lue lisää erämatkailupalveluista.

Kiinteistöjen rakentaminen ja vuokraaminen

Yrittäjä voi ostaa tai vuokrata meiltä maata tai matkailukäyttöön sopivia kiinteistöjä. Lue lisää matkailukiinteistöjen ostosta ja vuokrauksesta.

Tapahtumista ilmoittaminen

Metsähallituksen luonnonsuojelualueille tai monikäyttömetsiin suunnitellusta tapahtumasta ja isojen ryhmien leiriytymisestä tulee tehdä ilmoitus Metsähallitukseen.

Yhteistyö on suunnitelmallista

Luonnonvarasuunnitelmia tehtäessä matkailun toimintamahdollisuudet kartoitetaan yhdessä alueen muiden käyttömuotojen kanssa. Luonnonvarasuunnitelmissa on määritelty kullekin alueelle matkailun painopistealueet, joille matkailutoiminta pyritään keskittämään. Nämä alueet ovat yleensä kansallispuistojen tai muiden suojelualueiden ympäristössä, mutta ne voivat olla myös monikäyttömetsiä, kuten retkeilyalueita tai virkistysmetsiä. Matkailutoiminnan reunaehtoja määritellään myös suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmissa sekä järjestyssäännöissä.

Matkailuyrittämisessä ympäristöasioiden huomioon ottaminen on erittäin tärkeää. Toimintaa pyritään kaikin tavoin ohjaamaan siihen suuntaan, että ympäristölle aiheutuisi mahdollisimman vähän kuormitusta. Osana Luontopalvelujen yhteistyösopimusta luontomatkailuyrittäjät sitoutuvat Metsähallituksen kestävän matkailun periaatteisiin. Matkailullisesti vetovoimaisimmilla luontokohteilla Metsähallitus tekee kestävyyden seurantaa, jolla varmistetaan, että luonto- ja kulttuuriarvot eivät vaarannu virkistyskäytöstä.

Metsähallitus kerää säännöllisesti palautetta yhteistyöyrityksiltään. Palautteen kautta saadaan tietoa, miten yhteistyö on toiminut ja mitä asioita tulee kehittää. Luontopalvelujen kyselyssä kerätään tietoa myös siitä, miten kestävän matkailun periaatteet ovat toteutuneet yritysten toiminnassa. Kestävyyden toteutumista seurataan myös suoraan alueiden kävijöille kohdistetuilla kävijä- ja asiakastutkimuksilla.

Suomalainen luonto on matkailuyrittäjän aarreaitta

Yhä useammat kotimaiset ja ulkomaiset retkeilijät haluavat kokea suomalaisen luonnon viehätysvoiman. Esimerkiksi kansallispuistojen käyntimäärät ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi.

Käyntimäärien kasvaessa erilaisten matkailupalvelujen tarve sekä luontokohteilla että lähialueilla lisääntyy. Matkailijat tarvitsevat mm. opastusta luonto- ja eräretkille, vuokravälineitä, ruokaa, majoitusta ja kokouspalveluja. Täten myös luontomatkailun taloudellinen merkitys on kasvanut nopeasti. Metsähallituksen Luontopalvelut selvittää vuosittain kaikkien kansallispuistojen, valtion retkeilyalueiden sekä muutamien muiden matkailullisesti merkittävien suojelualueiden kävijöiden rahankäytöstä syntyvät paikallistaloudelliset tulo- ja työllisyysvaikutukset. Metsähallituksen Eräpalvelut seuraa kalastuksen ja metsästyksen aluetaloudellisia vaikutuksia.

Matkailun edistäminen, paikallistalouden tukeminen, yrittäjyyden mahdollistaminen ja luontomatkailun kestävyyden varmistaminen ovat Metsähallitukselle tärkeitä tavoitteita.

Lisätietoja