Matkailuyhteistyö valtion alueilla

Uutisia

Kolin luontokeskus Ukkoon haetaan palveluntuottajaa (tiedote 17.10.2022)

Haluamme, että upean luontomme tarjoamat elämykset ovat kaikkien ulottuvilla. Haluamme myös, että matkailu on vastuullista ja kestävää. Hoidamme Suomi-brändin tärkeintä yksityiskohtaa, luontoa, ja vastaamme siitä, että luonto säilyy tulevienkin sukupolvien nautittavana.

Matkailun kasvu ja sen kansainvälistyminen näkyvät muun muassa matkailurakentamisen vilkastumisena, uusien, matkailuun sopivien alueiden etsimisenä ja lisääntyvinä kävijämäärinä kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla.

Matkailu ja retkeily ovat Metsähallitukselle erittäin tärkeä toimintakenttä, johon löytyy useita näkökulmia monipuolisesta organisaatiostamme:

  • Vastaamme kansallispuistojen ja muiden luonnonsuojelualueiden sekä valtion retkeilyalueiden matkailuinfrasta.
  • Mahdollistamme metsästyksen, kalastuksen ja maastoliikenteen valtion mailla ja vesillä.
  • Kaavoitamme, myymme ja vuokraamme valtion alueilta tontteja matkailuyritysten ja yksityisten ihmisten käyttöön.
  • Monikäyttömetsämme tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia yrittäjille ja kansalaisille. Pääosa valtion alueiden matkailuliiketoiminnasta ja -reiteistä sijaitseekin metsätalousalueilla.  

Tavoitteenamme on kehittää valtion alueilla olevien matkailualueiden palveluja siten, että ne luovat hyvinvointia niin ihmisille kuin yrityksillekin: terveyttä ja hyvinvointia paikallisille asukkaille ja matkailijoille, hyviä toimintaedellytyksiä yrittäjille ja taloudellista hyvinvointia koko alueelle. Meille on erityisen tärkeää tehdä tämä kaikki kestävästi ja vastuullisesti. Olemme mukana kehittämässä vastuullista matkailua ja seuraamme säännöllisesti matkailun kestävyyden toteutumista.