Vastuuta työntekijöistä, kumppaneista ja yhteiskunnasta

Metsätalous on paljon muutakin kuin puuntuotantoa. Metsätalouden sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu metsistä saatavan hyödyn turvaaminen kansalaisille ja eri toimijoille myös jatkossa. Ilmaston huomioivalla metsätaloudella vastaamme myös globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutokseen sopeutumiseen.

Metsähallituksen työntekijä istuu kesäisessä varvikossa, taustalla räme, jossa suopursu kukkii.

Turvallinen työympäristö kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa on meille ensisijaista. Kiinnitämme erityistä huomiota niin oman henkilöstömme kuin palveluntarjoajiemme työturvallisuuteen. Edistämme metsätaloudessa aktiivisesti työturvallisuutta muun muassa monipuolisin koulutuksin. Koulutamme henkilöstöämme moottorikelkan ja mönkijän käyttöön, ensiaputaitojen ylläpitämiseen, ennakoivaan ajamiseen ja liukkaan kelin ajoharjoitteluun sekä suurpetojen kohtaamiseen.

Turvallisen työnteon varmistamiseen meillä on mm. kattava ja monipuolinen riskien arviointi- ja toimenpideohjelma sekä paljon erilaista tarkentavaa ja yksilöivää työturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta. Teemme myös sisäisiä työsuojeluauditointeja. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa.

Työllisyyshyötyjä laajasti

Oman henkilöstön lisäksi tuotamme työtä paikallisille yrittäjille ja tuemme siten yrittäjyyttä erityisesti pienillä paikkakunnilla. Ostamme kaikki puunkorjuutyöt, puutavaran kuljetukset sekä ison osan metsänhoitotöistä palveluina alan yrittäjiltä.

Otamme työllisyyden edistämisen huomioon pitämällä metsänhoitotyöt kestävän metsätalouden edellyttämällä tasolla suhdannevaihteluista riippumatta. Olemme vastuullisessa asemassa erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa, missä toiminnallamme on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Metsähallituksen henkilöstölle maksetuista palkoista 80 prosenttia maksetaan Uudenmaan ulkopuolelle.

Palvelujen hankinnassa noudatamme julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Palveluntoimittajat on sitoutettu Metsähallituksen vastuullista ja eettistä toimintaa edistävään toimittajien toimintatapaohjeeseen (Supplier Code of Conduct), jossa määritellään muun muassa vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä ympäristö- ja ilmastoriskien ehkäisemisestä.

Elinvoimaa ja hyvinvointia koko yhteiskunnalle

Harjoittamamme kestävä metsätalous lisää maakuntien elinvoimaa ja edistää luonnosta saatavia hyvinvointipalveluja.

Metsätalouden käytössä olevat monikäyttömetsät tuottavat monipuolisia virkistyshyötyjä. Retkeily- ja matkailualueiden sekä lähimetsien ja muiden erityisalueiden hoidossa noudatamme niille laadittua ohjeistusta kiinnittäen erityistä huomiota esimerkiksi peitteelliseen metsänkuvaan ja maisemaan.

Metsätalouden käyttöön rakennettu metsätieverkosto on välttämätön edellytys valtion alueiden monikäytön mahdollistamiseksi. Omia metsäteitämme on 36 000 kilometriä, lisäksi olemme osakkaana tiekunnissa, jotka kattavat 27 000 kilometriä.

Yhteensovitamme valtion maihin ja vesiin kohdistuvia odotuksia vastuullisesti ja vuorovaikutteisesti viiden vuoden välein toistuvassa luonnonvarasuunnittelussa. Yhteensovittamalla varmistamme, että kaikilla on mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen luomasta arvosta yli sukupolvien.

Kehitämme myös yhteistyötä paliskuntien kanssa edistääkseemme porotaloutta kestävänä, kannattavana ja kulttuurisesti merkittävänä elinkeinona.