Moottorikelkkailu

Suomessa voi harrastaa moottorikelkkailua moottorikelkkailureiteillä sekä kuntien ja Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla. Kelkkailureitistöä on yhteensä lähes 20 000 km, josta noin 5 000 km on Metsähallituksen kelkkauria.

Metsähallituksen urat ovat maksullisia, epävirallisia reittejä. Näille urille kelkkailija voi hankkia Metsähallitukselta henkilökohtaisen tai perheen yhteisen uraluvan. Tällä luvalla voi kelkkailla kaikilla urilla, jotka löytyvät Metsähallituksen urakartastosta. Urien varsilla on usein mukavia tauko- ja tulistelupaikkoja sekä muita palveluja.

Viralliset reitit ovat moottorikelkkaliikenteeseen tarkoitettuja, tieliikennelaissa määriteltyjä teitä, ja siksi niiden käyttö on ilmaista.

Vapaan kelkkailun alueet valtion mailla

Vapaasta kelkkailusta käytetään myös nimityksiä syvän lumen kelkkailu, umpihankikelkkailu tai freeride. Metsähallitus on mahdollistanut vapaan kelkkailun alueita eri puolille Suomea.

Etelä-Suomi, Keuruu, 120 ha

Keuruulla Tonttumäen ympäristössä on noin 120 hehtaarin alue vapaan kelkkailun harrastajille. Läntisen Keski-Suomen moottorikelkkailijat r.y. hoitaa Keuruun kaupungin alueen kelkkauria ja myös käytännön toimet vapaan kelkkailun alueella. Näihin kuuluvat esimerkiksi alueen ja yhdysuran opasteet ja turvallisuusjärjestelyt. Alueella ajo on maksutonta, mutta alueelle johtavalla uralla vaaditaan uralupa.

Uraluvat: Läntisen Keski-Suomen moottorikelkkailijat r.y., http://www.lantk-smk.fi/
Tonttumäen vapaan kelkkailun aluekartta A4
Tonttumäen vapaan kelkkailun aluekartta A3

Kainuu, Kuhmo, 1200 ha

Kelkkailun harrastajat voivat ajaa noin 2500 hehtaarin alueella Kuhmon itärajalla Koukkula – Kuikka alueella. Kulku alueelle on Kivikiekin tien kautta. Alue liittyy itärajan kelkkaurastoon. Eteläreunalle on aurattu parkkialue, jossa on WC ja nuotiopaikka ja opasteet.
Ajoalue on selkeä, metsätiestön rajaama. Alue rajoittuu yksityismaihin ja luonnonsuojelualueeseen. Rajat on merkitty punaisella ja sinisellä nauhalla. Suojelualueilla ja yksityismailla ei saa ajaa. Alueen sisällä on kiellettyä ajaminen alle kolmen metrin korkuisessa taimikoissa.
Kelkkailussa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Alueella on puroja, joiden jää ei ole kantavaa. Alueella liikkuessa voi kohdata eläimiä, mm. hirviä, joita kelkkailulla ei saa häiritä.
Alueen käyttö ja ajaminen alueella tapahtuvat käyttäjän omalla vastuulla.

Kuhmon umpihankihankikelkkailualueen kartta 

Kainuu, Puolanka/Paljakka, 130 ha

Kelkkailijat voivat ajaa vapaasti noin 130 hehtaarin alueella Puolangalla Matkailukeskus Paljakan läheisyydessä Vääränsärkillä. Alue on erinomainen: rinteet ovat jyrkkiä ja Paljakka on Suomen lumisinta seutua. Lisäksi saavutettavuus on hyvä, sillä alue on olemassa olevan moottorikelkkauran varrella. Kohde sijaitsee riittävän kaukana asutuksesta, hiihtoreitistä ja matkailukeskuksesta, joten siitä ei aiheudu melu- tai muita haittoja.
Jyrkkä särkkämaasto tuo haasteita kelkkailuun, jyrkimpiin kohtiin on tehty muutamia uusia nousukohtia poistamalla puita ajoväylältä.

Paljakan umpihankikelkkailualueen kartta

Lappi, Sodankylä/Oratunturi, 940 ha

Sodankylän kunnan ylläpitämä Oratunturin 940 hehtaarin suuruinen freeride-alue on kelkkailijoiden käytettävissä 15.1.-15.4.2021. Alueen läheisyyteen on avattu paikoitustilaa Kemijärventien (VT5) ja Seväseläntien risteysalueen yhteyteen. Moottorikelkkaura Orajärveltä Oratunturiin ylittää VT5:n kyseisessä paikassa. Alue on merkitty maastoon kelta-punaisella nauhoituksella.

Alueen käyttöä koskevat säännöt ja ohjeet sekä alueen rajauskartta osoitteessa: www.infogis.fi/sodankyla (valitse karttatasoksi ”moottorikelkkailu” ja ”freeride-alue”).