Moottorikelkkailu

Suomessa voi harrastaa moottorikelkkailua moottorikelkkailureiteillä sekä kuntien ja Metsähallituksen ylläpitämillä moottorikelkkaurilla. Kelkkailureitistöä on yhteensä lähes 20 000 km, josta noin 3 500 km on Metsähallituksen kelkkauria.

Ohjeita vastuulliselle kelkkailijalle

Jokaisen moottorikelkkailijan vastuulla on varmistaa, ettei kelkkailusta aiheudu haittaa luonnolle tai muille luonnossa liikkujille. Ohjeita vastuulliseen kelkkailuun on koottu Eräluvat.fi-sivustolle.

Metsähallituksen urat ovat maksullisia, epävirallisia reittejä. Näille urille kelkkailija voi hankkia Metsähallitukselta henkilökohtaisen tai perheen yhteisen uraluvan. Tällä luvalla voi kelkkailla kaikilla urilla, jotka löytyvät Metsähallituksen urakartastosta. Urien varsilla on usein mukavia tauko- ja tulistelupaikkoja sekä muita palveluja.

Viralliset reitit ovat moottorikelkkaliikenteeseen tarkoitettuja, tieliikennelaissa määriteltyjä teitä, ja siksi niiden käyttö on ilmaista.

Vapaan kelkkailun alueet valtion mailla

Vapaasta kelkkailusta käytetään myös nimityksiä syvän lumen kelkkailu, umpihankikelkkailu tai freeride. Metsähallitus on mahdollistanut vapaan kelkkailun alueita eri puolille Suomea. Alueiden käyttö ja ajaminen alueilla tapahtuvat käyttäjän omalla vastuulla.

Etelä-Suomi, Keuruu, 120 ha

Keuruulla Tonttumäen ympäristössä on noin 120 hehtaarin alue vapaan kelkkailun harrastajille. Läntisen Keski-Suomen moottorikelkkailijat r.y. hoitaa Keuruun kaupungin alueen kelkkauria ja myös käytännön toimet vapaan kelkkailun alueella. Näihin kuuluvat esimerkiksi alueen ja yhdysuran opasteet ja turvallisuusjärjestelyt.

Alueella ajoon vaaditaan uralupa.
Uraluvat: Läntisen Keski-Suomen moottorikelkkailijat r.y., http://www.lantk-smk.fi/

Tonttumäen vapaan kelkkailun aluekartta A4
Tonttumäen vapaan kelkkailun aluekartta A3

Kainuu, Puolanka/Paljakka, 130 ha

Kelkkailijat voivat ajaa vapaasti noin 130 hehtaarin alueella Puolangalla Matkailukeskus Paljakan läheisyydessä Vääränsärkillä. Alue on erinomainen: rinteet ovat jyrkkiä ja Paljakka on Suomen lumisinta seutua. Lisäksi saavutettavuus on hyvä, sillä alue on olemassa olevan moottorikelkkauran varrella. Kohde sijaitsee riittävän kaukana asutuksesta, hiihtoreitistä ja matkailukeskuksesta, joten siitä ei aiheudu melu- tai muita haittoja.
Jyrkkä särkkämaasto tuo haasteita kelkkailuun, jyrkimpiin kohtiin on tehty muutamia uusia nousukohtia poistamalla puita ajoväylältä.

Alueella ajoon vaaditaan Metsähallituksen uralupa.

Paljakan umpihankikelkkailualueen kartta

Kainuu, Hyrynsalmi/Suomussalmi 1340 ha

Hyrynsalmen-Suomussalmen umpihankikelkkailun alue on perustettu valtion maalle Emäjoen varteen Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien rajan molemmin puolin kelkkauran varrella.
Kelkkailualue on keskimäärin kuusi kilometriä pitkä ja kaksi kilometriä leveä ja kooltaan 1340 hehtaaria.

Alue sijaitsee Hallan itäpuolella ja se rajautuu moottorikelkkauraan, teihin ja Suomussalmen puolella lähelle Emäjokea. Alue ei ulotu turvallisuussyistä Emäjoen rantaan asti.

Alueella ajoon vaaditaan Metsähallituksen uralupa.

Hyrynsalmi/Suomussalmi-umpihankikelkkailualueen kartta

Kainuu, Kuhmo, kaksi aluetta: Kuikka 2500 ha ja Romuvaara 1300 ha

Kelkkailun harrastajat voivat ajaa noin 2500 hehtaarin alueella Kuhmon itärajalla Koukkula – Kuikka alueella. Kulku alueelle on Kivikiekin tien kautta. Alue liittyy itärajan kelkkaurastoon. Eteläreunalle on aurattu parkkialue, jossa on WC ja nuotiopaikka ja opasteet.

Kuikan alue on selkeä, metsätiestön rajaama. Alue rajoittuu yksityismaihin ja luonnonsuojelualueeseen. Rajat on merkitty punaisella ja sinisellä nauhalla. Suojelualueilla ja yksityismailla ei saa ajaa. Alueen sisällä on kiellettyä ajaminen alle kolmen metrin korkuisessa taimikoissa.

Uutena alueena on avattu Romuvaara, noin 1300 ha.

Romuvaaran alue rajautuu etelässä ja lännessä moottorikelkkauraan. Pohjoisessa ojaan/vanha kulku-uraan, idässä puroon/järveen. Kuhmon keskustasta Romuvaaraan on matkaa kelkkauraa pitkin n. 25 km.
Autolla pääsee alueelle Lentiirantieltä Riihivaarantien ja Sarvijärventien kautta (alue Sarvijärventien varressa), jos kaupunki aurannut tien. Muutoin kulku kelkalla kelkkauraa pitkin.

Metsähallitus ja Kuhmon kaupunki ovat tehneet käyttöoikeussopimukset (vuokrasopimukset) Kuhmon vapaankelkkailualueista. Molemmista kelkkailualueista ja niille johtavan tien aukipidosta vastaa Kuhmon kaupunki. Kaupunki tiedottaa myös alueiden käyttöönotoista.

Kelkkailussa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Alueella on puroja, joiden jää ei ole kantavaa. Alueella liikkuessa voi kohdata eläimiä, mm. hirviä, joita kelkkailulla ei saa häiritä.

Alueella ajoon vaaditaan Metsähallituksen uralupa.

Kuhmon Kuikan umpihankihankikelkkailualueen kartta
Kuhmon Romuvaaran umpihankikelkkailualueen kartta