Oikeudet, säännöt ja päätökset

Metsähallituksen hallussa olevilla valtion mailla ja vesillä saa liikkua perinteisen pohjoismaisen jokamiehenoikeuden perusteella.

Luonnonantimia saa käyttää jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ilman erillistä lupaa tai maksua. Toiminta, joka ei kuulu jokamiehenoikeuksiin, tarvitsee maanomistajan luvan. Metsähallitus antaa maanomistajana lupia ja päätöksiä valtion alueiden käytöstä. Luonnonsuojelualueilla jokamiehenoikeutta voidaan rajoittaa suojelutavoitteiden mukaisesti. 

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeudella toimiminen ei saa aiheuttaa kuin enintään vähäistä haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle.

Jokamiehenoikeuksin saa esimerkiksi liikkua jalan, hiihtäen, soutaen tai meloen luonnossa sekä onkia, pilkkiä ja uida. Luonnonmarjoja ja ruokasieniä saa poimia.

Luvanvarainen toiminta

Mm. metsästys ja maastoliikenne ovat luvanvaraista toimintaa. Onkiminen ja pilkkiminen ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia. Muuhun kalastukseen kuin pilkkimiseen tai onkimiseen on maksettava kalastuksenhoitomaksu.

Lupa tarvitaan myös tutkimustoimintaan tai yritystoimintaan valtion alueilla

Kiintiöpäätökset

Metsähallitus antaa kiintiöpäätökset kalastuksesta, metsästyksesta ja maastoliikenneluvista valtion alueilla. Kiintiöpäätös kertoo, kuinka paljon enimmillään voidaan kalastaa, metsästää tai moottorikelkkailla kullakin valtion alueella.

Järjestyssäännöt suojelu- ja retkeilyalueille

Metsähallitus voi antaa luonnonsuojelulain nojalla järjestyssäännön suojelualueelle. Järjestyssäännössä määritellään, mikä toiminta on sallittua, rajoitettua tai kiellettyä.

Uudet järjestyssäännöt julkaistaan tällä sivulla ja niistä on valitusoikeus.

Lainvoiman saaneet järjestyssäännöt löytyvät mm. Metsähallituksen julkaisuluettelosta. Järjestyssääntöön sisältyvät määräykset kerrotaan myös kunkin kohteen esittelyn yhteydessä Luontoon.fi-verkkopalvelussamme.

Uusia järjestyssääntöjä

Metsähallitus on luonnonsuojelulain 20 §:n nojalla antanut 20.4.2020 päätöksen (MH 238/2019) Hossan kansallispuiston järjestyssäännöstä. Valitusaika on päättynyt ja päätös on saanut lainvoiman.

Metsähallitus on luonnonsuojelulain 20 §:n nojalla antanut 20.4.2020 päätöksen (MH 7406/2019) Syötteen kansallispuiston järjestyssäännöstä. Samalla päätöksellä kumotaan Metsähallituksen 6.3.2006 antama Syötteen kansallispuiston järjestyssääntö. Valitusaika on päättynyt ja päätös on saanut lainvoiman.