Metsähallituksen kuulutukset

Tällä sivulla julkaistaan Metsähallituksen viranomaistehtäviin liittyvät kuulutukset ja yleistiedoksiannot, kuten uusimmat järjestyssäännöt ja tiedot kiintiöpäätöksistä (kalastus, metsästys, maastoliikenne).

Kuulutukset

Ei kuulutuksia tällä hetkellä.

Luonnonsuojelulain mukaiset lupapäätökset

Julkaistuista luvista poistetaan kaikki henkilötiedot.

Kiintiöpäätöksistä

Kiintiöpäätös kertoo, kuinka paljon enimmillään voidaan kalastaa tai metsästää kullakin valtion alueella ja kuinka paljon maastoliikennelupia myönnetään moottorikelkkailu-urille ja urien ulkopuolelle.

Voimassa olevat kiintiöpäätökset löytyvät Eräluvat.fi-verkkopalvelusta.

Kaupallinen kalastus

Kaupallista kalastusta varten kalastajan tulee hakea erillinen pyydyskohtainen lupa. Avoinna olevista hauista kuulutetaan Eräluvat.fi-sivustolla. Lupahaku käydään noin joka neljäs vuosi. Erillisiä hakuja voidaan kuuluttaa yksittäisille vesialueille tai muutamille erillisille alueille myös valtakunnallisten hakuaikojen välissä.