Metsähallituksen kuulutukset

Tällä sivulla julkaistaan Metsähallituksen viranomaistehtäviin liittyvät kuulutukset ja yleistiedoksiannot, kuten uusimmat järjestyssäännöt ja kiintiöpäätökset (kalastus, metsästys, maastoliikenne).

Kuulutukset

Leväsuon–Kärppäsuon soidensuojelualueen laajentaminen

Kuulutus 20.5.2022

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/1996) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Utajärven kunnan alueella Leväsuon–Kärppäsuon soidensuojelualueen laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 889-891-1-5 Leväsuon-Kärppäsuon soidensuojelualue on liitetty kiinteistöstä 889-402-6-64 Kalasuo noin 13,6008 ha.

TNro 2020-651911, rekisteröity 10.8.2021

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 14 vuorokautta.

Yhteyshenkilö: Pertti Palojärvi, puh. 0206 39 6643.

Veittiaavan soidensuojelualueen laajentaminen

Kuulutus 19.5.2022

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/1996) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Simon kunnan alueella Veittiaavan soidensuojelualueen laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 751-891-1-1 Veittiaavan soidensuojelualue on liitetty kiinteistöistä 751-401-12-34 Suoja-Metsävainio, 751-401-14-70 Suoja-Kukkula, 751-401-14-72 Suoja-Pekkala, 751-401-14-75 Suoja-Alatalo II, 751-401-15-36 Suoja-Uutela, 751-401-16-6 Suoja-Takalo, 751-401-19-33 Suoja-Hiltula, 751-401-19-34 Suoja-Keskitalo, 751-401-22-20 Suoja-Väinälä, 751-401-36-18 Valtio Notkola, 751-401-53-14 Suoja-Ylihuhtala, 751-401-54-9 Suoja-Pihlajaoja, 751-401-54-11 Suoja-Kalmakoski, 751-401-69-9 Suoja-Ylipirttilä, 751-401-146-1 Suoja-Palomaa, 751-893-10-1 Simon pohjoinen valtionmaa, 751-893-12-1 Simon itäinen valtionmaa yhteensä 816,2741 ha.

TNro 2021-653507, rekisteröity 17.5.2022.

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 14 vuorokautta.

Yhteyshenkilö: Esa Härkönen, puh. 0206 39 7436.

Rokuan kansallispuiston laajentaminen

Kuulutus 13.5.2022

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/1996) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Muhoksen kunnan alueella Rokuan kansallispuiston laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 494-891-1-2 Rokuan kansallispuisto on liitetty kiinteistöstä 494-405-3-3 Kukkohovi I, 9,5576 ha.

TNro 2021-677490, rekisteröity 11.5.2022.

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 14 vuorokautta.

Yhteyshenkilö: Pertti Palojärvi, puh. 0206 39 6643.

Kiintiöpäätökset

Kiintiöpäätös kertoo, kuinka paljon enimmillään voidaan kalastaa tai metsästää kullakin valtion alueella ja kuinka paljon maastoliikennelupia myönnetään moottorikelkkailu-urille ja urien ulkopuolelle.

Metsästyksen kiintiöpäätökset saamelaisten kotiseutualueelle ja muualle Suomeen 2022-2025

Kuulutus 13.4.2022

Metsähallitus on Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 18 §:n nojalla 12.4.2022 antamillaan päätöksillä MH 1404/2022 ja MH 1405/2022 vahvistanut aluekohtaiset kiintiöt Metsähallituksen hallinnassa olevan valtion maa- ja vesialueen käyttämisestä metsästykseen. Päätös MH 1404/2022 koskee saamelaisten kotiseutualuetta ja päätös MH 1405/2022 muita Suomen valtion maa- ja vesialueita, jotka ovat Metsähallituksen hallinnassa.

Lue koko kuulutus ja tutustu kiintiöpäätöksiin.