Metsähallituksen kuulutukset

Tällä sivulla julkaistaan Metsähallituksen viranomaistehtäviin liittyvät kuulutukset ja yleistiedoksiannot, kuten uusimmat järjestyssäännöt ja kiintiöpäätökset (kalastus, metsästys, maastoliikenne).

Tuusulanjärven luonnonsuojelualueen laajentaminen

Kuulutus 14.6.2021

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/1996) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Tuusulan kunnan alueella sijaitsevan Tuusulanjärven luonnonsuojelualueen laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 858-891-1-2 Tuusulanjärven luonnonsuojelualue on liitetty 0,2167 ha:n määräala kiinteistöstä 858-409-2-338 Rinnemäki I ja 0,3452 ha:n määräala kiinteistöstä
858-409-2-340 Jukanmäki.

TNro 2021-656479, rekisteröity 8.6.2021

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 14 vuorokautta.

Yhteyshenkilö: Asko Ijäs, puh. 0206 39 4203

Iso-Hölön luonnonsuojelualueen laajentaminen

Kuulutus 14.6.2021

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/1996) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Laitilan kaupungin alueella sijaitsevan Iso-Hölön luonnonsuojelualueen laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 400-891-1-2 Iso-Hölön luonnonsuojelualue on liitetty 5,1899 ha:n määräala kiinteistöstä 400-421-4-93 Metsämaa.

TNro 2020-626642, rekisteröity 28.7.2020

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 14 vuorokautta.

Yhteyshenkilö: Anna Arnkil, puh. 0206 39 4189

Oulangan kansallispuiston järjestyssääntö

Kuulutus 25.5.2021

Metsähallitus on luonnonsuojelulain 20 §:n nojalla antanut päätöksen (MH 2483/2021) Oulangan kansallispuiston järjestyssäännöstä.

Päätös pidetään nähtävillä 1.7.2021 saakka Metsähallituksen verkkosivuilla osoitteessa www.metsa.fi/kuulutukset sekä Metsähallituksen pääkonttorin aulapalvelussa (Ratatie 11 B, katutaso, Tikkurila; 01300 Vantaa; ma–pe klo 8–16).
Ilmoitus on julkaistu Metsähallituksen verkkosivuilla 25.5.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta eli 1.6.2021. Valitusaika päättyy 1.7.2021.

Päätös tulee voimaan välittömästi muutoksenhausta huolimatta. Samalla päätöksellä kumotaan Metsähallituksen 19.10.2015 antama Oulangan kansallispuiston järjestyssääntö.

Perustelu päätöksen saattamiselle voimaan välittömästi muutoksenhausta huolimatta:
Yleinen luonnonsuojelun etu edellyttää, että järjestyssääntö tulee voimaan välittömästi muutoksenhausta huolimatta, jotta siinä asetettavat uudet liikkumisrajoitukset astuvat voimaan. Järjestyssäännön välitön voimaantulo on tarkoituksenmukaista ja oikeassa suhteessa luonnonsuojelulain mukaisen uhanalaisen, erityisesti suojeltavan lajin suojelemiseksi, eikä päätöksen välitön täytäntöönpano loukkaa kenenkään subjektiivista etua tai aiheuta oikeusturvariskiä.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Järjestyssääntö (liitteenä valitusosoitus) ja karttaliitteet 1–6 ovat pdf-tiedostoja:

Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen järjestyssääntö

Kuulutus 25.5.2021

Metsähallitus on luonnonsuojelulain 20 §:n nojalla antanut päätöksen (MH 2484/2021) Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen järjestyssäännöstä.

Päätös pidetään nähtävillä 1.7.2021 saakka Metsähallituksen verkkosivuilla osoitteessa www.metsa.fi/kuulutukset sekä Metsähallituksen pääkonttorin aulapalvelussa (Ratatie 11 B, katutaso, Tikkurila; 01300 Vantaa; ma–pe klo 8–16).
Ilmoitus on julkaistu Metsähallituksen verkkosivuilla 25.5.2021. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta eli 1.6.2021. Valitusaika päättyy 1.7.2021.

Päätös tulee voimaan välittömästi muutoksenhausta huolimatta. Samalla päätöksellä kumotaan Metsähallituksen 19.10.2015 antama Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueen järjestyssääntö.

Perustelu päätöksen saattamiselle voimaan välittömästi muutoksenhausta huolimatta:
Yleinen luonnonsuojelun etu edellyttää, että järjestyssääntö tulee voimaan välittömästi muutoksenhausta huolimatta, jotta siinä asetettavat uudet liikkumisrajoitukset astuvat voimaan. Järjestyssäännön välitön voimaantulo on tarkoituksenmukaista ja oikeassa suhteessa luonnonsuojelulain mukaisen uhanalaisen, erityisesti suojeltavan lajin suojelemiseksi, eikä päätöksen välitön täytäntöönpano loukkaa kenenkään subjektiivista etua tai aiheuta oikeusturvariskiä.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Järjestyssääntö (liitteenä valitusosoitus) ja karttaliitteet 1–6 ovat pdf-tiedostoja:

Kiintiöpäätökset

Kiintiöpäätös kertoo, kuinka paljon enimmillään voidaan kalastaa tai metsästää kullakin valtion alueella ja kuinka paljon maastoliikennelupia myönnetään moottorikelkkailu-urille ja urien ulkopuolelle.