Metsähallituksen kuulutukset

Tällä sivulla julkaistaan Metsähallituksen viranomaistehtäviin liittyvät kuulutukset ja yleistiedoksiannot, kuten uusimmat järjestyssäännöt ja tiedot kiintiöpäätöksistä (kalastus, metsästys, maastoliikenne).

Kuulutukset

Luonnonsuojelualueiden laajentaminen, Sulkava

Kuulutus 16.4.2024

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/1996) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Sulkavan kunnan alueella seuraavien luonnonsuojelualueiden laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 768-891-1-3 Katosselkä–Tolvanselän luonnonsuojelualue liitetty lohkomalla noin 7,0 ha määräala tilasta 768-434-1-5 Hämeenniemi, tnro 2023-708083, rekisteröity 28.11.2023.

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 14 vuorokautta.

Yhteyshenkilö: Tommi Kinnunen, puh. 0400 372 348.

Luonnonsuojelulain mukaiset lupapäätökset

Julkaistuista luvista poistetaan kaikki henkilötiedot.

Kiintiöpäätöksistä

Kiintiöpäätös kertoo, kuinka paljon enimmillään voidaan kalastaa tai metsästää kullakin valtion alueella ja kuinka paljon maastoliikennelupia myönnetään moottorikelkkailu-urille ja urien ulkopuolelle.

Voimassa olevat kiintiöpäätökset löytyvät Eräluvat.fi-verkkopalvelusta.

Kaupallinen kalastus

Kaupallista kalastusta varten kalastajan tulee hakea erillinen pyydyskohtainen lupa. Avoinna olevista hauista kuulutetaan Eräluvat.fi-sivustolla. Lupahaku käydään noin joka neljäs vuosi. Erillisiä hakuja voidaan kuuluttaa yksittäisille vesialueille tai muutamille erillisille alueille myös valtakunnallisten hakuaikojen välissä.