Metsähallituksen kuulutukset

Tällä sivulla julkaistaan Metsähallituksen viranomaistehtäviin liittyvät kuulutukset ja yleistiedoksiannot, kuten järjestyssäännöt ja kiintiöpäätökset (kalastus, metsästys, maastoliikenne).

Kuulutus 23.6.2020

Kansannevan–Kurkinevan–Muurainsuon soidensuojelualueen laajentaminen

Kuulutus 23.6.2020

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/96) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Pyhännän kunnan alueella sijaitsevan Kansannevan–Kurkinevan–Muurainsuon soidensuojelualueen laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 630-891-1-1 Kansannevan–Kurkinevan–Muurainsuon soidensuojelualue on liitetty kiinteistö 630-402-5-410 Pyhäntö.

TNro 2019-614998, rekisteröity 9.11.2019

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 14 vuorokautta.

Yhteyshenkilö: Heidi Kontiokari, puh. 020 639 6142

Rekijokilaakson luonnonsuojelualueen laajentaminen

Kuulutus 23.6.2020

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/96) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Someron kaupungin alueella sijaitsevan Rekijokilaakson luonnonsuojelualueen laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 761-891-1-3 Rekijokilaakson luonnonsuojelualue on liitetty kiinteistöt 761-403-4-154 Kokkapää, 761-432-4-28 Naimala ja 761-432-4-68 Mäntylä.

TNro 2020-628423, rekisteröity 11.3.2020

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 14 vuorokautta.

Yhteyshenkilö: Mikael Nordström, puh. 020 639 4654

Kolttalain mukainen kalapirttihakemus

Kuulutus 9.6.2020

Metsähallituksessa on käsiteltävänä kolttalain (24.2.1995/253) 9 §:n mukainen kalapirttihakemus Inarijärvelle Peskanlahden itäpuolelle. Hakemusalueen kartta on nähtävänä 26.6.2020 saakka tällä sivulla sekä Metsähallituksen Ivalon asiakaspalvelussa (Ivalontie 10, 99800 Ivalo) ja Inarin kunnantalolla (Piiskuntie 2, 99800 Ivalo).

Mahdolliset mielipiteet tai muistutukset tulee toimittaa ennen nähtävillä oloajan päättymistä kirjallisesti Metsähallitukselle.

Osoite: Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut, PL 36, 99801 Ivalo tai kirjaamo@metsa.fi

Syötteen kansallispuiston laajentaminen

Kuulutus 3.6.2020

Viitaten luonnonsuojelulain (1096/96) 22 §:ään Metsähallitus ilmoittaa Taivalkosken kunnan alueella sijaitsevan Syötteen kansallispuiston laajentamisesta.

Suojelualuekiinteistöön 832-891-1-1 Syötteen kansallispuisto on liitetty
17,0899 ha:n määräala tilasta 832-406-23-1 Luokanaho.

TNro 2019-619452, rekisteröity 14.1.2020

Kuulutus pidetään nähtävillä Metsähallituksen verkkosivuilla 3.9.2020 asti.

Yhteyshenkilö: Teija Turunen, puh. 020 639 6513