Metsähallituksen kuulutukset

Tällä sivulla julkaistaan Metsähallituksen viranomaistehtäviin liittyvät kuulutukset ja yleistiedoksiannot, kuten uusimmat järjestyssäännöt ja kiintiöpäätökset (kalastus, metsästys, maastoliikenne).

Kuulutukset

Päätös minkin ja supikoiran vähentämisestä sekä hirven ajosta eräillä Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueilla

Kuulutus 8.9.2022

Metsähallitus on luonnonsuojelulain 15 §:n nojalla antanut päätöksen (MH 5959/2022) minkin ja supikoiran vähentämisestä sekä hirven ajosta eräillä Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueilla.

Päätös pidetään nähtävillä 15.10.2022 saakka Metsähallituksen pääkonttorin aulapalvelussa (Ratatie 11 B, katutaso, Tikkurila, 01300 Vantaa; ma–pe klo 8–16) sekä Metsähallituksen verkkosivuilla osoitteessa www.metsa.fi/kuulutukset.

Ilmoitus on julkaistu Metsähallituksen verkkosivuilla 8.9.2022. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta eli 15.9.2022. Valitusaika päättyy 15.10.2022.

Tiivistelmä päätöksen keskeisestä sisällöstä toimitetaan ruotsin kielellä pyydettäessä.

Forststyrelsen har med stöd av naturvårdslagens 15 § gett ett beslut (MH 5959/2022) om decimering av antalet minkar och mårdhundar samt drivning av älg i vissa naturskyddsområden i landskapet Mellersta Österbotten. En sammanfattning av det centrala innehållet i beslutet kommer att tillhandahållas på svenska på begäran.

Yhteyshenkilö: Heidi Kontiokari, heidi.kontiokari@metsa.fi

Kiintiöpäätökset

Kiintiöpäätös kertoo, kuinka paljon enimmillään voidaan kalastaa tai metsästää kullakin valtion alueella ja kuinka paljon maastoliikennelupia myönnetään moottorikelkkailu-urille ja urien ulkopuolelle.

Metsästyksen kiintiöpäätökset saamelaisten kotiseutualueelle ja muualle Suomeen 2022-2025

Kuulutus 13.4.2022

Metsähallitus on Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 18 §:n nojalla 12.4.2022 antamillaan päätöksillä MH 1404/2022 ja MH 1405/2022 vahvistanut aluekohtaiset kiintiöt Metsähallituksen hallinnassa olevan valtion maa- ja vesialueen käyttämisestä metsästykseen. Päätös MH 1404/2022 koskee saamelaisten kotiseutualuetta ja päätös MH 1405/2022 muita Suomen valtion maa- ja vesialueita, jotka ovat Metsähallituksen hallinnassa.

Lue koko kuulutus ja tutustu kiintiöpäätöksiin.