Kivikankaan tuulivoimapuisto

Suunnittelemme yhdessä ABO Wind Oy:n kanssa Kajaanin Kivikankaan alueelle noin 66 tuulivoimalan tuulivoimalapuistoa. Hanketta vetää ABO Wind.

Kajaanin Kivikankaan tuulivoimapuiston hankerajaus kartalla
Kajaanin Kivikankaan tuulivoimapuiston hankerajaus kartalla

Ajankohtaista

Hankkeen YVA-selostus on ollut nähtävillä

Hankealue sijaitsee noin 20 km Kajaanin keskustasta etelään. Alustavalle suunnittelualueelle sijoittuu Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoima-aluevaraus tv-7 (Maaselänkangas). Hankealueen rajaus, voimaloiden sijoittelu ja lopullinen lukumäärä ovat alustavia ja tulevat tarkentumaan suunnitelmien edetessä.

Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi korkeintaan 300 metriä (mitattuna maanpinnasta lavan kärkeen). Yhden tuulivoimalan nimellisteho olisi noin 6-10 megawattia.

Kajaanin kaupunki on hyväksynyt kaavoitusaloitteen vuonna 2019. Hankkeessa sovelletaan YVA-menettelyä.

Kaavoituksen ja YVA:n yhteydessä alueesta tehdään kattavasti erilaisia luonto- ja ympäristöselvityksiä.  Alustavan suunnitelman mukaiset melu-, välke- ja näkymäaluemallinnukset löytyvät tältä sivulta. YVA:n ja kaavan yhteydessä laaditaan lisäksi vielä erilliset melu-, välke- ja näkymäaluemallinnukset.

Lisätiedot

  • Markus Ehrström, projektijohtaja, ABO Wind Oy, markus.ehrstrom(at)abo-wind.fi, puh. 0400 428 823
  • Ari Nikula, tuulivoima-asiantuntija, Metsähallitus, ari.nikula(at)metsa.fi, puh. 040 195 4372