Kivikankaan tuulivoimapuisto

Suunnittelemme yhdessä ABO Wind Oy:n kanssa Kajaanin Kivikankaan alueelle noin 66 tuulivoimalan tuulivoimalapuistoa. Hanketta vetää ABO Wind.

Kajaanin Kivikankaan tuulivoimapuiston hankerajaus kartalla
Kajaanin Kivikankaan tuulivoimapuiston hankerajaus kartalla

Ajankohtaista

Tuulimittaukset ovat päättyneet mittausmaston kaaduttua. Mittaustietoa ehdittiin saada riittävän pitkältä aikajaksolta.

Kainuun ELY-keskuksen perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta

Hankealue sijaitsee noin 20 km Kajaanin keskustasta etelään. Alustavalle suunnittelualueelle sijoittuu Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoima-aluevaraus tv-7 (Maaselänkangas). Hankealueen rajaus, voimaloiden sijoittelu ja lopullinen lukumäärä ovat alustavia ja tulevat tarkentumaan suunnitelmien edetessä.

Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi korkeintaan 300 metriä (mitattuna maanpinnasta lavan kärkeen). Yhden tuulivoimalan nimellisteho olisi noin 6-10 megawattia.

Kajaanin kaupunki on hyväksynyt kaavoitusaloitteen vuonna 2019. Hankkeessa sovelletaan YVA-menettelyä.

Kaavoituksen ja YVA:n yhteydessä alueesta tehdään kattavasti erilaisia luonto- ja ympäristöselvityksiä.  Alustavan suunnitelman mukaiset melu-, välke- ja näkymäaluemallinnukset löytyvät tältä sivulta. YVA:n ja kaavan yhteydessä laaditaan lisäksi vielä erilliset melu-, välke- ja näkymäaluemallinnukset.

Haluatko antaa meille palautetta?

Voit olla yhteydessä joko suoraan hankekehittäjään, jonka yhteystiedot löytyvät alta tai voit lähettää palautetta palaute-lomakkeella. Jos haluat vastauksen, muistathan jättää myös yhteystietosi.

Yhteystiedot

  • Minna-Maria Ketonen, projektijohtaja, Minna-Maria.Ketonen(at)abo-wind.fi. Puh. +358 50 434 8365
  • Olli-Matti Tervaniemi, tuulivoiman johtava asiantuntija, Metsähallitus, olli-matti.tervaniemi(at)metsa.fi, puh. 0206 396 025