Kivikankaan tuulivoimapuisto

Suunnittelemme yhdessä ABO Wind Oy:n kanssa Kajaanin Kivikankaan alueelle noin 66 tuulivoimalan tuulivoimalapuistoa. Hanketta vetää ABO Wind.

Ajankohtaista

Hankkeen kaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on kuulutettu nähtäville.

Yleisötilaisuus Teams-kokouksena, ma 14.6.2021 klo 17.30.

Hankealue sijaitsee noin 20 km Kajaanin keskustasta etelään. Alustavalle suunnittelualueelle sijoittuu Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan tuulivoima-aluevaraus tv-7 (Maaselänkangas). Hankealueen rajaus, voimaloiden sijoittelu ja lopullinen lukumäärä ovat alustavia ja tulevat tarkentumaan suunnitelmien edetessä.

Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi korkeintaan 300 metriä (mitattuna maanpinnasta lavan kärkeen). Yhden tuulivoimalan nimellisteho olisi noin 6-10 megawattia.

Kajaanin kaupungille on jätetty syyskuussa 2019 esitys tuulivoimapuiston osayleiskaavan käynnistämisestä alueelle.

Hankkeessa tullaan soveltamaan YVA-menettelyä. Kaavoituksen ja YVA:n yhteydessä alueesta tehdään kattavasti erilaisia luonto- ja ympäristöselvityksiä.  Alustavan suunnitelman mukaiset melu-, välke- ja näkymäaluemallinnukset löytyvät tältä sivulta. YVA:n ja kaavan yhteydessä laaditaan lisäksi vielä erilliset melu-, välke- ja näkymäaluemallinnukset.