Metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon asiantuntijaryhmä Metsä-ELO

Metsä-ELO toimii osana Ennallistamisen ja luonnonhoidon työryhmää ELOa.

Merkittävimpiä metsien ennallistamis- ja luonnonhoitotoimia ovat poltot ja kulotukset sekä lehtojen, jalopuumetsien ja paahdeympäristöjen hoito. Toimenpiteitä tehdään suojelualueilla, monikäyttömetsissä sekä valtion talousmetsissä, ja niiden tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

Metsä-ELO:n tehtäviä ovat metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon

 • tutkimustiedon ja käytännön yhteyden vahvistaminen
 • ohjeistuksen laatiminen
 • asiantuntijatiedon tarjoaminen
 • koulutusten ja seminaarien järjestäminen
 • vaikutusten seuranta.

Metsä-ELO keskittyy kokouksissaan vuosittain tiettyyn teemaan, johon liittyen ryhmä kokoaa tutkimustiedosta ja asiantuntijanäkemyksistä yhteenvedon. Tähän mennessä teemoja ovat olleet

Teemakokouksiin liittyvät tutkimuswebinaarien videot löytyvät Tapio Forestry Youtube-kanavalta (youtube.com).

Metsä-ELO on myös suunnitellut tutkimusasetelmat metsien ennallistamisen ja luonnonhoidon vaikutusten seuraamiseksi (suojelualueiden metsien lahopuunlisäys- ja pienaukotuskohteet, lehtojen kuusenpoistokohteet, paahdeympäristöjen hoitokohteet) sekä tuottanut metsien ennallistamiseen ja luonnonhoitoon liittyviä oppaita.

Metsä-ELOn jäsenet

 • Tapio oy: Lauri Saaristo (pj), Hannes Pasanen (siht)
 • Metsähallitus: Aurora Pränttälä, Pia-Maria Thomssen
 • Jyväskylän yliopisto: Atte Komonen, Panu Halme
 • Itä-Suomen yliopisto: Tuomas Aakala, Jari Kouki
 • Hämeen ammattikorkeakoulu: Henrik Lindberg
 • Tampereen ammattikorkeakoulu: Petri Keto-Tokoi
 • Suomen ympäristökeskus: Pekka Punttila
 • Luonnonvarakeskus: Juha Siitonen, Matti Koivula
 • Suomen metsäkeskus: Riikka Salomaa
 • Ympäristöministeriö: Maarit Loiskekoski
 • Maa- ja metsätalousministeriö: Ville Schildt (Katja Matveinen)

Metsä-ELO kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Yhteen kokouksista liittyy maastoretkeily.

Yhteystiedot

 • Lauri Saaristo (pj.), puh. 040 573 9168, sähköposti lauri.saaristo(at)tapio.fi.