Myllykankaan tuulivoimapuisto

Metsähallitus on kehittänyt tuulivoimapuiston Iin kunnan Kuivaniemen kylän kaakkoispuolella sijaitsevalle Myllykankaan alueelle. Hankkeessa on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja osayleiskaava, jonka perusteella hankkeelle on myönnetty rakennuslupa elokuussa 2012. Alueelle on rakennettu 22 tuulivoimalaa. Tuulipuiston toimijana on Taaleri.

Informaatiografiikkaa Myllykankaan tuulivoimapuistohankkeen prosessista ja tämänhetkisestä tilanteesta.

Hankkeeseen liittyvät asiakirjat

Osayleiskaavaehdotus

YVA-selostus

YVA-ohjelma