Ympäristövaikutusten arviointi Korsnäsissä

Metsähallitus ja Vattenfall ovat toimittaneet Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelmat. Hankekokonaisuus on jaettu kahteen erilliseen YVA-menettelyyn: merialueelle sijoittuva merituulivoimapuisto ja sähkönsiirto merikaapeleilla merialueelta rannikolle sekä mantereelle sijoittuva sähkönsiirto. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Kaikki YVA-menettelyä koskevat ajankohtaiset tiedot, mm. kuulutus ja arviointiohjelma sekä tiedot siitä, miten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja, löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Yleisötilaisuus

Korsnäsin merituulivoimapuiston ja sähkönsiirron YVA-ohjelmia koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään torstaina 25.4.2024 klo 17.30–20.00 Korsnäsgården -seurantalolla, Vikingvägen 9, 66200 Korsnäs.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Metsähallitus järjestävät mahdollisuuden seurata yleisötilaisuutta myös TEAK:n HTC-salissa, Rasintie 1A, 64700 Teuva. Kahvitus alkaen klo 17 sekä Korsnäsin että Teuvan tilaisuuksissa.

Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Linkki yleisötilaisuuteen toimitetaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivulle.

Mielipiteet

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 24.5.2024 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa. Viitteeksi EPOELY/778/2024.