Suojelualueiden hoito ja käyttö

Luonnonsuojelualueen hoito tarkoittaa kaikkea toimintaa, mitä alueen hoidosta ja hallinnasta vastaava taho tekee suojelualueella tai sen ulkopuolella suojelualueen tavoitteiden toteutumiseksi. Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa kaikkia valtion suojelualueita ja myös niitä yksityisten maanomistajien mailla olevia suojelualueita, joiden hoidosta on sovittu maanomistajan kanssa.

Valtion alueilla hoitoon kuuluvat luontoon kohdistuvien varsinaisten hoitotoimien lisäksi mm. retkeilyrakenteiden rakentaminen ja huolto, opastustoiminta ja opastusaineiston tuottaminen, käytön ohjaus sekä valvonta. Myös selvitykset, jotka ovat pohjana suojelualueen hoidon ja käytön suunnittelulle, ovat osa kokonaisuutta.

Metsähallituksen Luontopalvelut noudattaa toiminnassaan ohjetta ”Suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteet”. Ohje määrittelee luonnonsuojelualuetyypit, niiden suojelutavoitteet sekä niiden hoidossa ja käytössä noudatettavat yleiset periaatteet.

Lisätietoa