Luontopalvelujen yhteystiedot

Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien hoito on jaettu Luontopalveluihin ja Eräpalveluihin. Julkisten hallintotehtävien yksikön sekä Luontopalvelut -vastuualueen päällikkönä toimii luontopalvelujohtaja. Erätalousjohtaja toimii Eräpalvelut -vastuualueen päällikkönä

Luontopalvelujen tehtäviin kuuluvat suojelualueiden hallinta, luonnon ja kulttuuriperinnön suojelu sekä luonnon virkistys- ja matkailukäyttö.

Luontopalvelujen johto ja alueyksiköt

Asiakaspalvelu retkeilijöille

Asiakaspalvelua ja vinkkejä retkeilijöille tarjoavat Suomen luontokeskus Haltia sekä alueellisesti muut luontokeskukset.