Kontaktinformation för Naturtjänster

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter sköts av Naturtjänsterna samt Jakt- och fisketjänsterna. De offentliga förvaltningsuppgifternas verksamhet samt enheten Naturtjänsterna leds av naturtjänstdirektören. Jakt- och fiskedirektören är chef av enheten Jakt och fiske.

Naturtjänsterna ansvarar för områdesförvaltning av skyddsområden, naturskydd och kulturarvsvård samt rekreation och naturturism.

Kontaktinformation, Naturtjänsternas enheter:

E-postadresser: fornamn.efternamn@metsa.fi.

Naturtjänsternas ledning

Forststyrelsens Naturtjänster svarar för områdesförvaltning, naturskydd och kulturarvsvård samt rekreation och naturturism.

Henrik Jansson

Naturtjänstdirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
Lemminkäisenkatu 14–18
20520 Åbo

Puh. +358400328759

Executiv assistent: Helena Pallari, tel. +358503960011

Samuli Sillman

Biträdande direktör, Naturtjänster

Forststyrelsen
Naturtjänster
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358407243756

Mikael Nordström

Handläggningsdirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
Lemminkäisenkatu 14–18
20520 Åbo

Puh. +358400445234

Annukka Ruuhela

Direktör för kundrelationer

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358405151286

Pekka Sulkava

Naturvårdsdirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
Peuratie 15
99400 Hetta, Tunturi-Lapin luontokeskus

Puh. +358400815660

Johanna Salomaa-Valkamo

Direktör för kommunikation och partnerskap

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358403558025

Minja Vitikka

Direktör för digitala tjänster

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358401841591

Jussi Päivinen

Strategichef

Forststyrelsen
Naturtjänster
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358408669346

Senni Vanhajääskö

Business Controller

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358407500502

Enheten Kommunikation och partnerskap

Vi ansvarar för webbtjänsten Utinaturen.fi, Naturtjänsternas kommunikation och kanaler i sociala medier samt koordination av samarbete med intressentgrupper och partners.

Johanna Salomaa-Valkamo

Direktör för kommunikation och partnerskap

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358403558025

Tiina Hakkarainen

Kontaktchef

Forststyrelsen
Naturtjänster
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358407673038

Frivilligverksamhet, lokal och regional samarbete med intressentgrupper, Naturtjänster.

Heta Kylmämaa

Kommunikationschef

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358405289054

Journalistisk och social media, Naturtjänster.

Jyrki Tolonen

Kontaktchef

Forststyrelsen
Naturtjänster
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358400388609

Frivilligverksamhet; lokal och regional samarbete med intressentgrupper, Naturtjänster.

Ut i naturen -enheten

Vi möjliggör hållbara naturupplevelser genom att skapa tjänster inom rekreation och turism i naturen. Vi upphåller utflyktsmål och historiska objekt samt leder med information och tilläggstjänster i terrängen.

Kundservice åt alla som rör ig i naturen

Finlands naturcentrum Haltia ger tips och råd åt alla som rör sig i naturen. De övriga naturumen tjänar vandrare och besökare lokalt.

Naturumens kontaktuppgifter och service (utinaturen.fi/naturum)

Kundservice åt turismföretagare i skyddsområden

Mera information och kontaktformulär: Turismsamarbete i skyddsområden.

Annukka Ruuhela

Direktör för kundrelationer

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358405151286

Aino Von Boehm

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Service av utflyktsmål i terrängen (skydds- och strövområdena).

Siiri Tolonen

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Kulturarv, skydds- och strövområden.

Joel Heino

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Kundtjänstärenden inom rekreation i naturen, Naturtjänster, södra delar av Finland.

Katja Heikkinen

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Veteraanikatu 9
90130 Uleåborg

Kundtjänstärenden inom rekreation i naturen, Naturtjänster, norra delar av Finland.

Leena Yli-Piipari

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Samarbete med turismföretagen, Naturtjänster (skyddsområdena).

Enheten Naturvärden

Vi sköter skyddsområden, producerar information om arter och naturtyper samt förbättrar deras tillstånd.

Pekka Sulkava

Naturvårdsdirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
Peuratie 15
99400 Hetta, Tunturi-Lapin luontokeskus

Puh. +358400815660

Annukka Rasinmäki

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Vankanlähde 7
13100 Tavastehus

Puh. +358407675848

Inrättande av skyddsområden.

Arto Vilen

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Akselinkatu 8
57130 Nyslott

Puh. +358400725478

Planering av markanvändning.

Stefan Siivonen

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358408203832

Kunskap om arter, landnatur.

Joonas Hoikkala

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Lemminkäisenkatu 14–18
20520 Åbo

Kunskap om naturtyper och vattennatur.

Santtu Kareksela

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Vankanlähde 7
13100 Tavastehus

Puh. +358406602283

Restaurering och naturvård av livsmiljöer.

Katja Raatikainen

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358403540512

Skötsel av vårdbiotoper.

Anette Bäck

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Wolffintie 35 Virastotalo
65200 Vasa

Puh. +358407497621

Naturvård av undervattensnatur.

Tuomas Haapalehto

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Kauppakatu 32
40100 Jyväskylä

Puh. +358403532480

Projektutveckling.

Enheten Ärendehantering

Vi behandlar tillstånd, utlåtanden och avtal som gäller områdena förvaltade av Naturtjänsterna (t.ex. skydds- och ödemarksområden) på statens marker.

Mikael Nordström

Handläggningsdirektör

Forststyrelsen
Naturtjänster
Lemminkäisenkatu 14–18
20520 Åbo

Puh. +358400445234

Liinu Törvi

Serviceaägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358407541512

Utlåtanden, Naturtjänster.

Elina Stolt

Specialsakkunnig inom markanvändning

Forststyrelsen
Naturtjänster
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Tillstånd och samtycken, Naturtjänster.

Elina Ode

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Opastinsilta 12
00520 Helsinki

Puh. +358406328408

Terrängtrafikärenden, jordlego- och nyttjanderättavtal, Naturtjänster.

Pirjo Seurujärvi

Serviceägare

Forststyrelsen
Naturtjänster
Miessipolku 2
99980 Utsjoki

Puh. +358400125782

Samarbetsavtal inom turism, hyrsavtal av affärslokaler och bostäder; Naturjänster.