Kontaktinformation för Naturtjänster

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter sköts av Naturtjänsterna samt Jakt- och fisketjänsterna. De offentliga förvaltningsuppgifternas verksamhet samt enheten Naturtjänsterna leds av naturtjänstdirektören. Jakt- och fiskedirektören är chef av enheten Jakt och fiske.

Naturtjänsterna ansvarar för områdesförvaltning av skyddsområden, naturskydd och kulturarvsvård samt rekreation och naturturism.

Naturtjänsternas ledning

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia ger tips och råd åt alla som rör sig i naturen. De övriga naturumen tjänar vandrare och besökare lokalt.