Kontaktinformation för Naturtjänster

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter sköts av Naturtjänsterna samt Jakt- och fisketjänsterna. Resultatenhetens verksamhet leds av naturtjänstdirektören, i vars stab ingår de som leder processerna på riksnivå, regiondirektörerna samt jakt- och fiskedirektören.

Naturtjänsternas verksamhet omfattar fyra regioner och tre processer som förekommer vid dem alla. Naturtjänsternas processer är områdesförvaltning, naturskydd och kulturarvsvård samt rekreation och naturturism.

Naturtjänsternas ledning och regionala enheter

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia ger tips och råd åt alla som rör sig i naturen. De övriga naturumen tjänar vandrare och besökare lokalt.