Fakturering

Forststyrelsen behandlar endast fakturor som sänts till faktureringsadresserna. Vi tar inte emot fakturor via e-post.

Våra enheter tar i första hand emot e-fakturor. Om ni inte kan skicka nätfakturor från ert faktureringssystem erbjuder vi er kostnadsfritt leverantörernas nätfaktureringsportal.

E-fakturering

Pappersfakturor ska skickas till Forststyrelsens postboxadresser. Om ni väljer att skicka fakturan som pappersfaktura ska ni märka att vi inte ansvarar för dröjsmål som orsakas av distributions störningar. Vi rekommenderar nätfakturor också för att dessa anländer i tid och styrs till betalningsprocessen utan dröjsmål.

Fakturor för produkter eller tjänster ska alltid skickas till den beställande enhetens faktureringsadress. Om flera av Forststyrelsens enheter är era kunder ska ni skicka separata fakturor till de rätta enheterna. I fakturans mottagarfält ska faktureringsadressen synas även om fakturan skickas som nätfaktura.

Dessutom ska det som referens på fakturan alltid finnas de uppgifter som beställaren givit, som t.ex. beställarens namn och beställnings-/projektnummer. Om fakturan har skickats med otillräckliga eller felaktiga uppgifter sker inte betalningen av fakturan. Den överenskomna betalningstiden börjar heller inte löpa innan fakturan har tillställts rätt adress i rätt format.

Märk att Forststyrelsens faktureringsadresser endast är avsedda för hanteringen av fakturor. Möteskallelser och dokument sänds till Forststyrelsens registratorskontor
kirjaamo@metsa.fi eller
Forststyrelsens registratorskontoret, PB 80, 00521 Helsingfors.

I ärenden som gäller inköpsfakturor betjänar vi er:

  • på e-post på adressen MH_ostolaskut@metsa.fi
  • per telefon 0206 39 4000 (växeln) Inköpsfakturor