Saariselkä är en förtrollande plats som ligger långt i norr

Saariselkä turistby gränsar till Urho Kekkonens nationalpark. Naturen och olika naturfenomen, såsom norrskenet, gör området speciellt lockande och har lett till en snabb ökning av den internationella turismen, i synnerhet från Asien. Flygplatsen ligger på mindre än en halv timmes avstånd. I Saariselkä och dess omgivning finns generalplanerade och detaljplanerade tomter för programtjänster, restauranger, hotell och andra turismtjänster.

Norrsken i Saariselkä

Lediga hotelltomter

Långt borta men ändå nära

Det är lätt att resa till Saariselkä med flyg, buss och egen bil. Den närmaste internationella flygplatsen ligger mindre än en halv timme från Ivalo. Till Ishavet samt till Norge och Ryssland är det bara några timmar i bil. Från Polcirkeln och Rovaniemi är avståndet cirka 260 km.

Hotell Kaunispää – En hotelltomt vid foten av fjället
Tomten ligger alldeles mitt i turistcentrumet vid foten av fjället Kaunispää, nära all service i området och invid skidbackarna.

Isomus – 5-stjärnig hotelltomt i centrum
På en tomt mitt i byn kan du bygga ett hotell i fem våningar, med utsikt över skidbackarna och/eller Urho Kekkonens nationalpark.
Nyttiga länkar:

Saariselkä skidbackar
Kvarteren 315, 317 och 320, som gränsar till skidbackarna, kan kombineras till hotelltomter.

Saariselkä centrum – Jokostie
En färdig hotelltomt alldeles i centrum av Saariselkä, på den högsta punkten i byn. Byggrätt 10 000 m2 våningsyta. På tomten finns sex radhus med hyresgäster. Det är möjligt att bryta ut en del av tomten.

Övriga färdiga tomter för affärsverksamhet eller turismtjänster i Saariselkä och Enare

Laanila Laanipalo
Laanipalo tomtområde ligger endast ett par kilometer från servicen i Saariselkä.  I området finns sju tomter för byggnader som betjänar turism. Det är också möjligt att arrendera tomterna.

Pitkäjärvi
Tomt med lugnt läge vid stranden av sjön Pitkäjärvi, nära flygplatsen och servicen mellan Ivalo och Saariselkä. Tomten passar utmärkt för programtjänster och/eller byggande med tanke på norrskensturism. Byggrätt 3 000 m2 våningsyta. Om byggnaderna på tomten överskrider 500 m2 våningsyta behövs detaljplanering.

Saariselkä centrum, Kiveliöntie
Två affärstomter, 1 000 m2 våningsyta/tomt. Bland de övriga affärsbyggnaderna mellan riksväg 4 och Kiveliöntie. Kontors- och affärslokaler får byggas på tomterna.

Ukonjärvi
Ukonjärvis delgeneralplan omfattar bland annat en tomt för byggnader som betjänar turism, som ligger vid stranden av sjön Ukonjärvi alldeles invid riksväg 4. Detaljplanering krävs innan man bygger på tomterna.

I Saariselkä säljs också många fritidstomter som är lämpliga som placeringsobjekt. Kontakta oss så letar vi upp den rätta tomten för dig!

Ett område under utveckling

Generalplanen för Ivalo område (1, 2, 3) framskrider. Planen kommer att omfatta objekt för strandbyggen vid Enare träsk på södra sidan om Nanguvuono.

Nangunniemi får ett område för byggnader som betjänar turism (RM) kring båthamnen. Ett annat område för turismtjänster planeras på Konkoeloniemi vid stranden av Nelliminvuono.

Vid Kutturantie på Haminanharju finns ett generalplanerat område för byggnader som betjänar guldturism (Ivalotrakten, Kuttura). Området omfattar kvartersområden av typen RA-3 (småskaligt byggande med anknytning till guldturism) och RM (byggande av semestercentrum och stugby). Byggandet kräver detaljplanering om byggnaderna på tomten överskrider 500 m2 våningsyta.

I området kring Kakslauttanen finns fortfarande mycket oanvänd byggrätt för kommersiell inkvarteringsverksamhet. I området Kakslauttanen–Kiilopää i Saariselkäs generalplan finns fem RM-områden där detaljplanering krävs innan man bygger på tomterna.

Kontakt oss!

Kari Männistö

Försäljningschef

Forststyrelsen
Forststyrelsen Fastighetsutveckling
Ounasjoentie 6
96200 Rovaniemi

Puh. +358400180063