Forststyrelsens kommunikation

Terhi Koipijärvi

Direktör, kommunikation, strategi och företagsansvar

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PB 94 (Banvägen 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394080

Ledningens sekreterare: Annina Ranta-aho, tel. 0206394433

Kristiina Vuopala

Kontaktchef

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PB 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206397695

Sari Hiltunen

Kommunikationschef

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
(Kauppakatu 32)
40100 Jyväskylä

Tfn. 0206395016

Hanna Kelola-Mäkeläinen

Specialist, samhällsansvar

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PB 94 (Banvägen 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394642

Satu Sorjonen

Kommunikationschef

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PB 94 (Banvägen 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394212

Webbplatser och deras utveckling

Laura Ticklén

Kommunikationschef

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PB 94 (Banvägen 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206396117

Intern kommunikation

Skogsbruk

Päivi Lazarov

Kommunikationschef

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PB 94 (Banvägen 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394807

Fastighetsutveckling

Hanna Kaurala

​Kommunikationschef

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PB 94 (Banvägen 11)
01301 Vanda

Tfn. 0206394239

Naturtjänster 

Päivi Rosqvist

Kommunikationschef, Naturtjänster

Forststyrelsen
Naturtjänster
(Pitkäkatu 13)
10600 Tammisaari

Tfn. 0206394645

Jakt- och fisketjänster

Aku Ahlholm

Kommunikationschef, Jakt- och fisketjänster

Forststyrelsen
Jakt- och fisketjänster
PB 81 (Veteraanikatu 5)
90101 Uleåborg

Tfn. 0206394660

Vetenskapscentret Pilke

Heikki Hepoaho

Chef för Vetenskapscentret Pilke

Forststyrelsen
Koncernfunktioner
PB 8016 (Ounasjoentie 6)
96101 Rovaniemi

Tfn. 0206397120