Turismsamarbete i skyddsområden

Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för naturskydds- och strövområdenas basservice i statens mark- och vattenområden. Servicen är avgiftsfri för enskilda besökare, men företag som använder servicen måste betala en bruksavgift per kund.

Det huvudsakliga syftet med samarbetet är att säkerställa turismens hållbarhet och bevarandet av områdets natur- och kulturvärden. Ett annat mål är att göra både samarbetsföretagen och skyddsområdena mer kända och attraktiva. Samarbetet har också som mål att främja produktutvecklingen och kommunikationen samt att erbjuda de gemensamma kunderna bästa möjliga service. 

Avtalstyper och avgifter 

Användningen av skyddsområden som förvaltas av Forststyrelsen för regelbunden turismverksamhet grundar sig på ett samarbetsavtal. Endast i skyddsområden där det inte finns någon serviceutrustning kan affärsverksamhet idkas enligt allemansrätten, förutsatt att bestämmelserna om inrättande av området och eventuella ordningsregler följs. Även i detta fall ska ett samarbetsavtal ingås om verksamheten är regelbunden.   

Naturtjänsterna har som mål att alltid upprätta ett samarbetsavtal när ett företag regelbundet använder ett skydds-, ödemarks- eller skyddsprogramområde i sin verksamhet eller tydligt profilerar sig med hjälp av området.  

Vi använder två typer av samarbetsavtal: 

  • Samarbetsavtal utan överlåtelse av nyttjanderätten (avgiftsfritt). 
  • Samarbetsavtal som omfattar överlåtelse av nyttjanderätten (avgiftsbelagt). 

Samarbetsavtalet utan överlåtelse av nyttjanderätten används när företagaren i sin verksamhet inte använder de friluftsanordningar och leder som Forststyrelsen underhåller, utan endast informerar sina kunder om Forststyrelsens objekt. Den här typen av avtal ingås normalt med till exempel företagare inom hotell- och restaurangbranschen.  

När ett företag regelbundet tar med sina kunder till platser med friluftsanordningar (rastplatser, leder m.m.) som Forststyrelsen underhåller ingås ett samarbetsavtal som omfattar överlåtelse av nyttjanderätten. Då beräknas samarbetsavtalets pris som en grundavgift för hela avtalsperioden (80 € + moms) samt en bruksavgift per kund och dag (1,22 € + moms/kund/dag). Om verksamheten ordnas endast en gång är det inte ändamålsenligt att upprätta ett samarbetsavtal. I det fallet betalar företagen en något högre bruksavgift (1,50 € + moms/kund/dag). 

Bruksavgifterna betalas på förhand via webbplatsen Eräluvat.fi. Avtalsföretagen får en faktura per faktureringsperiod och företag som inte har ingått avtal betalar bruksavgiften i samband med köpet. 

Mer information

Kontakter inom turismsamarbete i Naturtjänster

e-mailadresser: fornamn.efternamn@metsa.fi

Telefonnummer hittar man via personsökning.

Turism samarbete av Naturtjänster

Nätverksledare, Specialsakkunnig inom turism Marja Männistö

Karta över Finland, indelad i åtta delar och numrerad 1–8. Områdenas namn och kontaktpersoner med anknytning till de olika delarna finns i brödtexten.

Lappland

1. FJÄLL-LAPPLAND: Kittilä, Kolari, Muonio, Enontekiö bl. a. Pallas–Yllästunturi nationalpark och ödemarksområdet Lapska armen: Manne Martikainen.
2. NORRA LAPPLAND: Inari och Utsjoki (bl.a. Lemmenjoki nationalpark, ödemarksområden, Enare strövområde) samt Urho Kekkonen nationalpark och Sompio naturreservat: Aini Magga ja Marja Männistö.
3. ÖVRIG LAPPLAND: Rovaniemi (bl.a. Polcirkelns strövområde, Auttiköngäs),  Kemi, Keminmaa, Simo (bl.a. Martimoaapa), Tervola, Ranua, Övertorneå (Aavasaksa), Pello (bl.a. Miekojärv, Salla (bl.a. Salla nationalpark): Katja Blomberg.
Pelkosenniemi, Kemijärvi, Sodankylä (bl.a. Pyhä–Luosto nationalpark), Savukoski: Katja Heikkinen.

Norra Österbotten och Kajanaland

4. NORRA ÖSTERBOTTEN (bl.a. Rokua, Karlö, Limingoviken, Kalajoki, Bottenvikens nationalpark): Irja Leppänen; (Syöte) Annu Tuohiluoto.
5. KAJANALAND och NORDÖSTRA FINLAND: Kuusamo, Taivalkoski, Posio (bl.a. Oulanka och Riisitunturi nationalparker, Korouoma), Suomussalmi (bl. a. Hossa nationalpark): Venla Karkola.
Kuhmo, Sotkamo (bl.a. Hiidenportti nationalpark): Eeva Pulkkinen.

Kusten från Vasa till Kotka

6. KUSTEN:
Kvarken och Södra Österbotten (bl.a. Kvarkens världsarvsområde): Tuija Warén.
Satakunta och Egentliga Finland (Bl.a. Skärgårdshavets, Tykö, Kurjenrahka, Bottenhavets och Puurijärvi–Isonsuo nationalparker samt Kustö biskopsborgs ruiner): Laura Lehtonen
Västra Nyland (bl.a. Ekenäs skärgårds nationalpark, Reseborgs slottruin, Dagmars källa): Anne Muuri
Huvudstadsregionen (bl.a. Sibbo storskogs och Noux nationalparker, Meiko, Porkala, Skanslandet): Liisa Neuvonen. 
Kymmenedalen och Östra Nyland (Bl.a Östra Finska vikens och Valkmusa nationalparker, Langinkoski, Svartholm, Stora borgbacken i Borgå): Pekka Koponen.

Mellersta Finland, Birkaland och Tavastland

7. BIRKALAND: Birkaland och inre delar av Österbotten (Bl.a. Seitseminen, Helvetinjärvi, Lauhanvuori, Kauhaneva–Pohjankangas nationalparker, Hämeenkangas ): Johanna Väkeväinen.
TAVASTLAND (bl.a. Liesjärvi, Päijänne och Torronsuo nationalparker, Evois strövområde och Aulanko): Titta Jylhänkangas. Isojärvi nationalpark: Maija Mikkola.
MELLERSTA FINLAND (bl.a. Södra Konnevesi, Pyhä-Häkki, Salamajärvi och Leivonmäki nationalparker) och Isojärvi nationalpark i Birkaland: Maija Mikkola

Norra och Södra Karelen, Savolax

8. NORRA KARELEN, SÖDRA SAVOLAX OCH EN DEL AV SÖDRA KARELEN (b.la. Koli, Patvinsuo, Petkeljärvi, Kolovesi och Linnansaari nationalparker, Ruunaa strövområde samt Punkaharju och Siikalahti naturskyddsområden): Raisa Tiilikainen. 
NORRA SAVOLAX, SÖDRA KARELEN OCH EN DEL AV SÖDRA SAVOLAX: (bl.a. Linnansaari, Kolovesi och Repovesi och Tiilikkajärvi nationalparker, Puula–Kyyvesi och Neitvuori–Luonteri): Sanna-Kaisa Rautio.