Turismsamarbete i skyddsområden

Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar för naturskydds- och strövområdenas basservice i statens mark- och vattenområden. Servicen är avgiftsfri för enskilda besökare, men företag måste betala en årlig användningsavgift baserad på antalet kunder för deras användning.

Det huvudsakliga syftet med samarbetet är att säkerställa turismens hållbarhet och bevarandet av områdets natur- och kulturvärden. Ett annat mål är att göra både samarbetsföretagen och skyddsområdena mer kända och attraktiva. Samarbetet har också som mål att främja produktutvecklingen och kommunikationen samt att erbjuda de gemensamma kunderna bästa möjliga service. 

Avtalstyper och avgifter 

Användningen av skyddsområden som förvaltas av Forststyrelsen för regelbunden turismverksamhet grundar sig på ett samarbetsavtal. Endast i områden där det inte finns någon serviceutrustning kan affärsverksamhet idkas enligt allemansrätten, förutsatt att bestämmelserna om inrättande av området och eventuella ordningsregler följs. Även i detta fall ska ett samarbetsavtal ingås om verksamheten är regelbunden.   

Naturtjänsterna har som mål att alltid upprätta ett samarbetsavtal när ett företag regelbundet använder ett skydds-, ödemarks- eller skyddsprogramområde i sin verksamhet eller tydligt profilerar sig med hjälp av området.  

Vi använder två typer av samarbetsavtal: 

  • Samarbetsavtal utan överlåtelse av nyttjanderätten (avgiftsfritt). 
  • Samarbetsavtal som omfattar överlåtelse av nyttjanderätten (avgiftsbelagt). 

Samarbetsavtalet utan överlåtelse av nyttjanderätten används när företagaren i sin verksamhet inte använder de friluftsanordningar och leder som Forststyrelsen underhåller, utan endast informerar sina kunder om Forststyrelsens objekt. Den här typen av avtal ingås normalt med till exempel företagare inom hotell- och restaurangbranschen.  

Bruksavgiften förnyas 1.1.2024

När ett företag regelbundet tar med sina kunder till platser med friluftsanordningar (rastplatser, leder m.m.) som Forststyrelsen underhåller ingås ett samarbetsavtal som omfattar överlåtelse av nyttjanderätten. Då beräknas samarbetsavtalets pris som en grundavgift för hela avtalsperioden (80 € + moms) samt en samt en årlig bruksavgift enligt prisdifferentieringen.

Om företaget redan har ett gällande avtal behöver grundavgiften inte betalas på nytt. Bruksavgiften för serviceutrustningen har differentierats enligt det uppskattade årliga antalet kunder.

Bruksavgiften för serviceutrustningen har differentierats enligt det uppskattade årliga antalet kunder. Det årliga kundantalet räknas baserat på uppskattad användning per person per dygn. Betalningskategorierna är:

  • 0–50 kunder/år: Bruksavgift 60 euro + moms 24 % / år
  • 51–200 kunder/år: Bruksavgift 240 euro + moms 24 % / år
  • 201–500 kunder/år: Bruksavgift 600 euro + moms 24 % / år
  • 501–1000 kunder/år: Bruksavgift 1130 euro + moms 24 % / år
  • 1001–2000 kunder/år: Bruksavgift 2260 euro + moms 24 % / år
  • 2001–3000 kunder/år: Bruksavgift 3750 euro + moms 24 % / år 
  • Priset för antal som överstiger 3 000 personer förhandlas separat.  

Om verksamheten ordnas endast en gång är det inte ändamålsenligt att upprätta ett samarbetsavtal. Då kan företaget betala en avgift på 75 € + moms i tjänsten Eräluvat.fi.

Anmälan om årlig användning av Forststyrelsens friluftskonstruktioner (lyyti.com)

  • Välj språk i formuläret: Change language > svenska

Kontakta Forststyrelsen

Fyll i följande kontaktformulär och berätta om din affärsidé om du är intresserad av att driva turistverksamhet på statens marker eller ingå ett samarbetsavtal med Forststyrelsen på andra grunder.

Kontaktformulär för företagaren (webropol.com)

Anmälan om evenemang

Evenemang och camping som planeras i Forststyrelsens naturskyddsområden eller mångbruksskogar ska anmälas till Forststyrelsen.

Mer information

Kontakter inom turismsamarbete i Naturtjänster

Specialsakkunnig inom turism
Marja Männistö: marja.mannisto@metsa.fi

Kontakta per telefon: ring till Forststyrelsens växel: 0206 39 4000.