Hälsofördelar med nationalparkerna

Utflykter till nationalparkerna, de finaste utflyktsmålen i Finlands natur, är en bra huskur mot stress. Enligt Forststyrelsens utredningar förbättrar utflykter till Finlands nationalparker och andra fina naturobjekt besökarnas livskraft och lycka. I synnerhet personer som kämpar för att få ihop vardagspusslet, kvinnor och barn anser att välbefinnandet ökar av besök i nationalparkerna.

En utflykt till en nationalpark ger sinnesfrid, förebygger depression och stress samt får oss att glömma vardagens bekymmer. Besökare som övernattar i det fria upplever större hälsofördelar än besökare som är ute på en dagstur, och besökare från annan ort upplever att det fysiska välbefinnandet ökar mer än invånarna i närområdena. Besök i grupp bidrar till att öka det sociala välbefinnandet och förstärka vänskapsbanden. Besökarna njuter också fysiskt: exempelvis den rena luften och tystnaden gör gott för kroppen.

Nationalparkerna är en viktig motionsplats för finländarna och besökarna rör sig huvudsakligen på egen hand i parkerna. Besökarna i nationalparkerna kan vandra, cykla, paddla och åka skidor långa sträckor. I genomsnitt rörde sig besökarna i nationalparkerna 1–25 km med enbart muskelkraft, beroende på vilket sätt att ta sig fram de hade valt. Vi har samlat in uppgifter från 39 nationalparker. När sträckorna som besökarna rört sig multipliceras med antalet besök i parkerna i fråga under 2023 blir den totala sträckan som besökarna rört sig 39,8 miljoner kilometer. Sträckan motsvarar ungefär 994 varv runt jorden.

Folkhälsan förbättras

Motion i naturen samt jakt och fiske är också en betydande ekonomisk möjlighet ur hälsovårdens och folkhälsans perspektiv. Enligt besökarundersökningar som Forststyrelsen genomförde 2019–2023 upplever 86 procent av alla som besöker naturområden och historiska objekt att besöket var till ganska stor eller väldigt stor fördel för hälsan och välbefinnandet. Medelvärdet för besökarnas upplevda effekter för hälsan och välbefinnandet var 4,33 på skalan 1–5, där 1= helt av annan åsikt och 5 = helt av samma åsikt.

Besökarna bedömde att effekterna för hälsan och välbefinnandet motsvarade ungefär 100 euro per besök. 100 euro är medianen för svaren, det vill säga det mittersta värdet. Enligt besökarundersökningarna och -räkningen kan vi göra den riktgivande bedömningen att värdet av hälsofördelarna som alla besökare i Finlands nationalparker under 2023 upplevde är cirka 359,5 miljoner euro.

Psykiskt välbefinnande

En utflykt till en nationalpark förbättrar effektivt humöret och lindrar stress. Besöken i nationalparkerna verkar ha en positiv effekt på lugnet och fridsamheten, lyckan, livskraften och trygghetskänslan, samtidigt som de lindrar nedstämdhet framför allt bland 26–50-åringar.

Naturen är den bästa lekplatsen för barn

Enligt våra utredningar upplever de vuxna besökarna att motion i naturen är stimulerande och bidrar till barnens utveckling. Enligt de vuxna njuter barnen av att vistas i naturen och tillbringa tid tillsammans samt upplever glädjen i att röra på sig. De får positiva upplevelser av att förverkliga sig själv samt nya kunskaper och färdigheter. Att röra sig i naturen upplevs inverka positivt också på barnens fantasi, kreativitet och uppfattningsförmåga.

Mera information