Allmänna vattenområden i Forststyrelsens besittning

De allmänna vattenområdena jämte botten är finska statens egendom med undantag för vattenområdena i landskapet Åland, som är landskapets egendom.

Forststyrelsen förvaltar cirka 610 000 hektar vattenområden i sjöar och cirka 2,8 miljoner hektar havsområden, det vill säga mer än hälften av Finlands territorialvatten. Merparten är statens allmänna vattenområden, men det ingår också vatten i många olika slags naturskyddsområden. Fem nationalparker har inrättats i havsområdet: Östra Finska vikens, Ekenäs skärgårds, Skärgårdshavets, Bottenhavets och Bottenvikens nationalparker.

De allmänna vattenområdenas läge

Allmänna vattenområden är Finlands territorialvatten och stora fjärdar i insjöarna. Territorialvattnen består av det inre och det yttre territorialvattnet. Det yttre territorialvattnet kallas också territorialhavet.

Yttre gränsen för det inre territorialvattnet består av en baslinje dragen genom baspunkter. Baspunkterna är belägna på de yttersta punkterna i terrängen antingen på fastlandet, på öar, på klippor eller på skär. Det yttre territorialvattnet eller territorialhavet sträcker sig 12 sjömil från denna baslinje, om man inte måste avvika från denna regel därför att vattenområdet är så smalt. Stora fjärdar i sjöar är fjärdar som är minst åtta kilometer långa och breda. På de allmänna vattenområdena kan också förekomma mindre holmar.

På havsområdet i den inre skärgården finns dessutom s.k. enskilda vattenområdena, där bestämmelserna om bl.a. fiske och jakt avviker från de som skall iakttas på det allmänna vattenområdet.

En del av de statsägda vattenområdena inom gränserna för Skärgårdshavets och Bottenvikens nationalparker är allmänna vattenområdena. På områdena kan dessutom finnas enskilda vattenområden som ägs av privatpersoner.

Forststyrelsens roll i vattenområdena

Forststyrelsens roll i de allmänna vattenområdena är att sköta ägarens uppgifter i fastighetsärenden. Som innehavare av områdena beviljar vi olika tillstånd, bland annat för nationalparker, och övervakar jakt och fiske i de allmänna vattenområdena.

Vi ansvarar också för kartläggningen och skyddet av havs- och insjönaturen samt underhåller rekreationsfiskeområden.

Dessutom utreder vi om det finns havsområden som lämpar sig för vattenbruk och arrenderar ut lämpliga områden för fiskodling till företag.

Mer information om vårt arbete i vattenområdena