Metsähallituksen hallinnassa olevat yleiset vesialueet

Yleiset vesialueet pohjineen ovat Suomen valtion omaisuutta lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevia vesialueita, jotka ovat maakunnan omaisuutta.

Metsähallituksen hallintaan kuuluu noin 610 000 hehtaaria vesialueita järvissä ja noin 2,8 miljoonaa hehtaaria merialuetta, eli yli puolet Suomen aluevesistä. Suurin osa on valtion yleisiä vesialueita, mutta myös moniin erilaisiin luonnonsuojelualueisiin sisältyy vesiä. Merialueille perustettuja kansallispuistoja on viisi: Itäisen Suomenlahden, Tammisaaren saariston, Saaristomeren, Selkämeren ja Perämeren kansallispuistot.

Yleisten vesialueiden sijoittuminen

Yleisiä vesialueita ovat Suomen aluevedet ja suuret järvien selät. Aluevedet muodostuvat sisäisistä ja ulkoisista aluevesistä. Ulkoisia aluevesiä kutsutaan myös aluemereksi.

Sisäisten aluevesien ulkorajan muodostaa peruspisteiden kautta piirretty perusviiva. Peruspisteet sijaitsevat uloimmilla maastokohdilla, joko mantereella, saarilla, luodoilla tai kareilla. Ulkoinen aluevesi eli aluemeri ulottuu 12 meripenikulman päähän tästä perusviivasta, jollei säännöstä jouduta poikkeamaan vesialueen kapeuden vuoksi. Suuria järven selkiä ovat selät, jotka ovat pituudeltaan ja leveydeltään kahdeksan kilometriä tai sitä suurempia.Yleisillä vesialueilla voi olla myös vähäisiä saaria.

Merialueella sisäsaaristossa on lisäksi ns. yksityistä vettä, jossa mm. kalastusta ja metsästystä koskevat säännökset poikkeavat yleisellä vesialueella noudatettavista.

Osa Saaristomeren ja Perämeren kansallispuistojen rajausten sisällä olevasta valtion omistamasta vedestä on yleistä vettä. Näiden lisäksi alueilla saattaa olla myös yksityisten omistamaa yksityistä vettä.

Metsähallituksen rooli vesialueilla

Metsähallituksen roolina yleisillä vesialueilla on hoitaa omistajan tehtäviä kiinteistöasioissa. Alueiden haltijana myönnämme lupia mm. kansallispuistoihin ja harjoitamme erävalvontaa yleisillä vesialueilla.

Vastaamme myös meri- ja sisävesiluonnon kartoituksesta ja suojelusta sekä ylläpidämme virkistyskalastusalueita.

Lisäksi selvitämme, löytyykö merialueilta vesiviljelyyn soveltuvia alueita ja vuokraamme kalankasvatukseen soveltuvia alueita yrityksille.

Lisätietoa työstämme vesien parissa