Lehtojensuojelualueet ovat rehevän metsän saarekkeita

Lehdot ovat rehevimpiä ja runsaslajisimpia metsätyyppejämme. Lehtokasvillisuus esiintyy Suomessa pohjoisilla äärirajoillaan ja siksi maamme lehdoilla on useita sellaisia piirteitä, joita ei esiinny muualla.

Lehtoja esiintyy koko Suomessa, monin paikoin vain pienialaisina saarekkeina kangasmetsien keskellä. Niiden esiintyminen keskittyy maaperältään ja ilmastoltaan erityisen suotuisille alueille, joita kutsutaan lehtokeskuksiksi. Lehtojen osuus koko Suomen metsäalasta on vain noin yksi prosentti.

Lehtojen suojelun tavoitteena on säilyttää edustavat näytteet lehtokasvillisuusvyöhykkeille ominaisista lehdoista ja suojella ja hoitaa alueita siten, että niiden biologisesti arvokkaimmat piirteet säilyvät.

Lehtojensuojelualueita on valtionmailla 45 ja niiden yhteispinta-ala on 11 neliökilometriä.

Lehtojensuojelualueilla voi liikkua jokaisenoikeuksin, mutta leiriytyminen ja tulenteko on rauhoitusmääräyksissä kielletty.

Arvokkaita lehtoja on suojeltu myös muilla luonnonsuojelualueilla.