Johtaminen

Metsähallituksen vastuullisuutta johdetaan eettisesti ja tietoon perustuen sekä kehittämällä toimintaa ja digitaalisia palveluja yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa.

Vastuullisuuden johtaminen Metsähallituksessa

Metsähallituksessa pääjohtaja vastaa vastuullisuuden ja ympäristöasioiden johtamisesta ja toteutumisesta. Metsähallituksen hallitus asettaa yhteiset strategiset vastuullisuus- ja ympäristötavoitteet johtoryhmän esityksestä, ja johtoryhmä vastaa niiden toteutumisesta omilla vastuualueillaan. 

Periaatteet linjataan politiikoissa

Metsähallituksen vastuullisuuden ja ympäristöasioiden periaatteet linjataan vastuullisuus- ja ympäristöpolitiikoissa.

Lue lisää

Viestintäjohtaja vastaa vastuullisuusohjelman ja kehitysjohtaja ympäristöjärjestelmän toteutumisesta. Toiminnan tukena työskentelevät konserniyksiköiden ja vastuualueiden eli Metsähallitus Metsätalous Oy:n, Kiinteistökehityksen, Luontopalvelujen ja Eräpalvelujen asiantuntijoista koostuvat vastuullisuusryhmä  ja ympäristöryhmä. Lakiasiat-yksikkö vastaa Metsähallituksen vaatimustenmukaisuudesta ja tukee toimintatapaohjeen ja oikein toimimisen käytännöissä. ​

Vastuualueet varmistavat, että Metsähallituksen vastuullisuus- ja ympäristöperiaatteet näkyvät toiminnassa asiakkaiden, kumppanien, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Jokainen Metsähallituksen työntekijä vastaa siitä, että vastuullisuusohjelma ja ympäristöjärjestelmän ohjeistus toteutuvat omassa työssä.

Metsähallituksessa toiminnan vastuullisuutta varmistetaan ja kehitetään ympäristön osalta myös ympäristö- ja laatujärjestelmällä (ISO 14001, ISO 9001) ja talouskäytössä olevien monikäyttömetsien PEFC-sertifioinnilla. Metsähallitus on vastuullisuusverkosto FIBSin pro-jäsen.​

​YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Voimme toiminnallamme johtaminen-painopistealueella vaikuttaa erityisesti tavoitteeseen 16: rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

YK:n kestävän kehityksen tavoite numero 16 rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Tutustu!

Metsähallituksen toimintatapaohje

Toimintatapaohje sisältää keskeiset vastuullisen ja eettisen toiminnan periaatteet, joita noudatamme
kaikessa toiminnassamme.

Vastuullinen hankinta

Toimittajien toimintatapaohje sitouttaa palvelun- ja tavarantoimittajamme sekä hankintasopimuskumppanimme alihankkijoineen vastuulliseen ja eettiseen toimintaan.