Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuisto

Metsähallitus on kehittänyt tuulivoimahankkeen Hyrynsalmen ja Suomussalmen kuntien rajalla sijaitsevalle Kivivaara-Peuravaaran alueelle.

  • Avaa kartta (Maanmittauslaitoksen Karttapaikka-palveluun)

Hankkeesta on tehty YVA-menettely. Hyrynsalmen ja Suomussalmen kunnat hyväksyivät alueen osayleiskaavat vuonna 2014. Tuulivoimahankkeen kaavoitus mahdollistaa yhteensä 33-42 tuulivoimalan rakentamisen hankealueelle.

Taaleri ja Loiste Energia rakensivat tuulipuistoon vuosien 2016 ja 2017 aikana 30 tuulivoimalaa, jotka ovat tällä hetkellä tuotannossa. Voimaloiden roottorilapojen kärkikorkeus on noin 210 metriä maanpinnasta ja yksikköteho on 3 megawattia.

Informaatiografiikkaa Kivivaara-Peuravaaran tuulivoimapuistohankkeen prosessista ja tämänhetkisestä tilanteesta.

Hankkeeseen liittyvät asiakirjat

Osayleiskaavaehdotus (syyskuu 2014)

YVA-selostus, yhteysviranomaisen lausunto (elokuu 2013)

Osayleiskaavaluonnos (kesäkuu 2013)

YVA-selostus (maaliskuu 2013)

YVA-ohjelma, yhteysviranomaisen lausunto

YVA-ohjelma (heinäkuu 2012)

Osayleiskaavoitus, OAS