Kuva: Jari Salonen
Kuva: Jari Salonen

Metsähallitus

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Käytämme, hoidamme ja suojelemme valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja sovitamme yhteen erilaisia omistajan, sidosryhmien ja asiakkaiden odotuksia. Näin varmistamme, että kaikilla - myös tulevilla sukupolvilla - on mahdollisuus nauttia luonnosta ja sen luomasta arvosta.

Kehitämme luonnon arvoa ja yhteistä varallisuutta

Tavoitteenamme on turvata luonnon monimuotoisuutta, hillitä ilmastonmuutosta, luoda mahdollisuuksia kestävälle liiketoiminnalle, lisätä maakuntien elinvoimaa ja edistää luonnosta saatavia hyvinvointipalveluja sekä tulouttaa tuloja valtiolle.

Toimintamme perustuu vastuullisuudelle

Vastuullisuus on osa jokapäiväistä työtämme. Se on integroitu strategiaan sekä toiminnan johtamiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Laaja vastuullisuusohjelmamme asettaa tavoitteet vastuullisuuden toteutumiselle sekä määrittää toimenpiteet niihin pääsemiseksi.

Toimimme luonnon, ihmisten ja yhteiskunnan parhaaksi

Toimimme yhdessä ja yhtenäisesti neljällä vastuualueella hyödyntäen jokaisen vastuualueen asiantuntemusta ja osaamista.

Arvostamme yhteistyötä ja kumppanuutta

Valtion maiden ja vesien käyttö edellyttää kumppanuutta ja yhdessä toimimista. Metsähallituksessa yhteistyömuodot vaihtelevat yhdessä tekemisestä tiedonvaihtoon, kaupantekoon, ohjaukseen ja vuorovaikutukseen.